Archive for Kasım, 2023

ASHAB-I SEBT VE ASHAB-I UHDUT

ASHAB-I SEBT VE ASHAB-I UHDUT Ashab-ı Sebt Ashab-ı Sebt, Kur’an’da da geçen, cumartesi günü avlanmayı yasaklayan Allah’ın emrine karşı gelen ve sonunda maymuna dönüştürülen bir grup Yahudi kavimdir. Ashab-ı Sebt, Hz. Davut (a.s) zamanında yaşamış ve deniz kıyısında bir sahilde yerleşmişlerdir. Cumartesi günü balıkların çok geldiği bir yerde yaşadıkları için, Allah onlara cumartesi günü av […]

Loading

No ResponsesKasım 30th, 2023

KRİPTO YAHUDİLER VE SABETAİSTLER

KRİPTO YAHUDİLER VE SABETAİSTLER Türkiye’de bulunan kripto Yahudiler. Kripto Yahudiler, gizlice Yahudiliği uygulayan fakat topluma karşı farklı bir dini uyguluyormuş gibi görünen Yahudilerdir. Türkiye’de çeşitli kripto Yahudi grupları vardır. Bunlardan bazıları şunlardır: Sabataycılar: 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda ortaya çıkan ve Sabatay Sevi’yi Mesih olarak kabul eden bir Yahudi mezhebidir. Sabatay Sevi, 1666’da zorla Müslüman olmuş, […]

Loading

No ResponsesKasım 30th, 2023

BATI VE İSLAM MEDENİYETİ 

BATI VE İSLAM MEDENİYETİ  Batıda ve Avrupa da görülen medeniyet dışı davranışlar. Batıda ve Avrupa’da görülen medeniyet dışı davranışlar, farklı kültürler, değerler ve inançlar arasında çatışma, anlaşmazlık ve önyargı kaynağı olabilir. Medeniyet, bir toplumun şehir hayatında geliştirdiği sosyal, siyasal, entelektüel, kurumsal, teknik ve ekonomik birikim, düzey ve fırsatları ifade eder. Ancak medeniyetin sadece maddi ve […]

Loading

No ResponsesKasım 29th, 2023

ABD’deki Evanjelistler 

ABD’deki Evanjelistler  ABD’deki Evanjelistler kimlerdir ve bunların hedefleri nerelerdir? Evanjelistler, ABD’deki Hristiyanların bir kısmını oluşturan ve İncil’e tam olarak inanan bir gruptur. Evanjelistlerin hedefleri arasında, Hz. İsa’nın yeryüzüne dönmesini ve İsrail’in Nil-Fırat arasındaki topraklara sahip olmasını sağlamak vardır. Evanjelistler, bu amaçla Siyonistlerle işbirliği yapar ve Orta Doğu’da savaş ve çatışma çıkarmaya çalışırlar. Evanjelistler, aynı zamanda […]

Loading

No ResponsesKasım 29th, 2023

İsrail cezaevlerinde yaşananlar ve anlatılanlar.

İsrail cezaevlerinde yaşananlar ve anlatılanlar. İsrail cezaevlerinde yaşananlar ve anlatılanlar, Filistinli tutukluların maruz kaldığı insan hakları ihlallerini gözler önüne seriyor. İsrail, 2007 yılında Hamas’ın Gazze Şeridi’nin yönetimini ele geçirmesinin ardından bölgeye havadan, karadan ve denizden abluka uygulamaya başladı. Bu abluka, Gazze halkının yaşam koşullarını giderek kötüleştirdi ve bölgede su, enerji, gıda ve tıbbi malzeme sıkıntısı […]

Loading

No ResponsesKasım 27th, 2023

ZAHİRDEN HAKİKATE

ZAHİRDEN HAKİKATE Allah zahire bakmıyor, batına bakıyor. Bedeni işlerken, duygular hesabına işliyor. Bedenin gelişimi ruhun ve duyguların gelişimiyle orantılıdır. Dış görünüşte uyumlu gelişimin sırrı, içteki duyguların ve o duyguların beslediği ruhun tenasübüyledir. Zahirde ve dıştaki olumsuzluklar ruhun ve duyguların dışa yansımasıdır. Allah mana hesabına maddeye değer vermektedir. Fabrikadaki çarkların ve o çarkların dişlilerinin birbirinin işini […]

Loading

No ResponsesKasım 25th, 2023

İSTİKLAL MAHKEMELERİ

İSTİKLAL MAHKEMELERİ İstiklal mahkemeleri hakkında genel bilgi veriniz? İstiklal mahkemeleri, Türk Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet döneminde kurulan özel mahkemelerdir. Bu mahkemeler, ülkenin ve ulusun olağanüstü bir tehdit altında bulunduğu bir dönemde, yasama organının (TBMM) kendi içinden seçtiği milletvekillerinden oluşuyordu. Bu mahkemelerin amacı, ayaklanma çıkaran, yağmaya girişen, bozgunculuk yapan, casusluk yapan, asker kaçan, bağımsızlık hareketini engellemeye […]

Loading

No ResponsesKasım 25th, 2023

FAİLİ MEÇHULLER

FAİLİ MEÇHULLER Türkiye’de 1988-1992 yıllarında olan faili meçhuller hakkında bilgi veriniz? Faili meçhul, kim tarafından, neden ve nasıl işlendiği bilinmeyen cinayet anlamına gelir. Türkiye’de 1988-1992 yılları arasında faili meçhul cinayetlerin sayısı ve sebepleri konusunda kesin bir veri bulunmamaktadır. Ancak bu dönemde Türkiye’de terör örgütleri, devlet güçleri, mafya ve siyasi çatışmalar nedeniyle çok sayıda insan hayatını […]

Loading

No ResponsesKasım 25th, 2023

İSLAMDA SAVAŞ HUKUKU

İSLAMDA SAVAŞ HUKUKU İslamda savaş hukuku nedir? İslam savaş hukuku, İslam’ın barış, adalet ve insan haklarına dayalı bir din olduğunu gösteren bir hukuk dalıdır. İslam savaş hukuku, savaşın ne zaman, nasıl ve kimlerle yapılacağını belirleyen kurallar ve ilkeler içerir. İslam savaş hukuku, Kur’an, Sünnet, İcma ve Kıyas gibi kaynaklara dayanır. İslam savaş hukuku, savaşın ancak […]

Loading

No ResponsesKasım 23rd, 2023

KURANI KERİMDE PEYGAMBERLER

KURANI KERİMDE PEYGAMBERLER Kuranı kerimde peygamberler. Kur’an-ı Kerim’de peygamberler, Allah’ın insanlara gönderdiği elçilerdir. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerin sayısı 25’tir. Bunlar şunlardır: – Âdem: İnsanlığın ilk babası ve ilk peygamberdir. Allah onu topraktan yarattı ve cennete yerleştirdi. Ancak şeytanın kışkırtmasıyla cennetteki yasak ağacın meyvesinden yedi ve cennetten çıkarıldı. Sonra Allah’tan bağışlanma diledi ve affedildi. Dünyada […]

Loading

No ResponsesKasım 23rd, 2023

YA VAR OLMASAYDIK-YA BİLİNMESEYDİ

YA VAR OLMASAYDIK-YA BİLİNMESEYDİ   Biz var olmadan önce ne biz ne anne babamız ne melekler benden ve bizlerden haberdar değildi. Bizi bir bilen Sendin. Yaratmakla hem bizi bizden, yarattıklarından ve de en önemlisi bizleri Kendinden haberdar ettin. Sadece kendimizi, anne ve babamızı, evlatlarımızı, dost ve akrabalarımızı kısaca bütün varlıkları bilmekle kalmadık, en büyük hakikat […]

Loading

No ResponsesKasım 22nd, 2023

MESELE HAÇLI- HİLAL MESELESİ

MESELE HAÇLI- HİLAL MESELESİ “Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haçlı-Hilâl meselesi bitmiş değil. İsrail vahşice öldürüyorsa sebebi İslam aleminin dağınıklığıdır.” dedi. Bütün Batı dünyası, haçlı emperyalist yapı bir arada. Dün akşamki (Almanya) ziyaretimde de ne yazık ki bunları gördüm. Cumhurbaşkanında da bunu gördüm. İsrail 13 bin kişiyi öldürdü, bunu niye konuşmuyorsunuz? Batı ölen Müslümanları görmüyor. ‘Haçlı-Hilâl meselesi bitmiş […]

Loading

No ResponsesKasım 22nd, 2023

MESELE HAÇLI- HİLAL MESELESİ

MESELE HAÇLI- HİLAL MESELESİ “Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haçlı-Hilâl meselesi bitmiş değil. İsrail vahşice öldürüyorsa sebebi İslam aleminin dağınıklığıdır.” dedi. Bütün Batı dünyası, haçlı emperyalist yapı bir arada. Dün akşamki (Almanya) ziyaretimde de ne yazık ki bunları gördüm. Cumhurbaşkanında da bunu gördüm. İsrail 13 bin kişiyi öldürdü, bunu niye konuşmuyorsunuz? Batı ölen Müslümanları görmüyor. ‘Haçlı-Hilâl meselesi bitmiş […]

Loading

No ResponsesKasım 22nd, 2023

KURULUŞUNDAN YIKILIŞINA OSMANLI

KURULUŞUNDAN YIKILIŞINA OSMANLI Osmanlının kuruluşundan yıkılışını kadar ne gibi bir gelişme göstermiştir? Osmanlı İmparatorluğu, 1299 yılında Osman Gazi tarafından kurulan bir beylikten, 1922 yılında yıkılan bir imparatorluğa kadar uzanan bir tarihe sahiptir. Osmanlı tarihi, beş döneme ayrılabilir: Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma. Bu dönemlerde Osmanlı, hem siyasi hem de kültürel olarak çeşitli gelişmeler göstermiştir. […]

Loading

No ResponsesKasım 22nd, 2023

DAHİYA-İSRA-GAZZE

DAHİYA-İSRA-GAZZE Dahiya doktrini nedir? Dahiya doktrini, İsrail’in Lübnan ve Gazze’deki direniş gruplarına karşı uyguladığı bir askeri stratejidir. Bu stratejiye göre, İsrail, direniş gruplarının sivil halktan destek aldığı bölgeleri orantısız ve yıkıcı bir güç kullanarak bombalamakta ve sivil halkı cezalandırmakta ve sindirmeye çalışmaktadır. Dahiya doktrininin adı, 2006 yılında İsrail’in Lübnan’daki Hizbullah’ın kalesi olan Dahiya bölgesini yerle […]

Loading

No ResponsesKasım 22nd, 2023