Archive for Kasım 20th, 2023

İslam hukukunda suçlar ve cezaları ve de bunların Hikmet cihetleri nelerdir?

İslam hukukunda suçlar ve cezaları ve de bunların Hikmet cihetleri nelerdir? İslam hukukunda suçlar ve cezaları, Allah’ın emir ve yasaklarına uygun bir şekilde insanların dünya ve ahiret hayatını düzenlemek, adaleti sağlamak, toplumsal huzur ve güvenliği korumak, suç işleyenleri ıslah etmek ve suç işlemeyi önlemek gibi hikmetlerle belirlenmiştir. İslam hukukunda suçlar üç kısma ayrılır: Birinci kısım […]

Loading

No ResponsesKasım 20th, 2023

SİYONİSTLER VE YAHUDİLER

SİYONİSTLER VE YAHUDİLER Siyonist nedir ve Siyonist’in Yahudi’den ayrılan özellikleri nelerdir? Siyonist, Siyonizm adı verilen Yahudi milliyetçiliği fikrini benimseyen ve Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurulmasını savunan kişidir. Siyonistler, Yahudilerin kutsal topraklara geri dönmesi gerektiğine inanır ve İsrail Devleti’nin varlığını ve güvenliğini destekler. Siyonistler, Yahudilerden farklı olarak, Yahudiliği sadece bir din değil, aynı zamanda bir […]

Loading

No ResponsesKasım 20th, 2023