Archive for the 'Yahudilik ve Hristiyanlık' Category

HRİSTİYANLIĞIN DOĞUM SANCILARI

HRİSTİYANLIĞIN DOĞUM SANCILARI Şeyh Bahid Hazretleri Bediüzzamanı ilzam etmek,diğer bir ifadeyle onun zekâsındaki harikalığı görmek amacıyla;İslâm dünyasını temsil eden Osmanlı ile,hristiyanlık dünyasını temsil eden Avrupa hakkındaki düşüncelerini sorar. Kendisininde hayrette kaldığı veciz cevabda Bediüzzaman,istikbale nüfuz eden Kur’an-ın bakış ve göstermesiyle şöyle der: Osmanlı bir Avrupa devletine hamiledir,günün birinde bir Avrupa devleti doğuracaktır.Avrupada bir Osmanlı yani […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

ERMENİLER VE GAYR-I MÜSLİM TEBEA

ERMENİLER VE GAYR-I MÜSLİM TEBEA Tarih bize göstermektedir ki altı asır boyunca adaletle devlet süren devletler olmamıştır. Osmanlıyı 624 yıl boyunca Söğüt gibi küçük bir kasabadan çıkararak otuz milyon km. bir alana,diğer bir ifadeyle Viyana kapılarına kadar sürekli büyümesini sağlayan gerçek,onun başarılı bir gelişme göstermesinin sonucudur. Geri tepmeden kabul görmesindeki sır ise,içerisinde barındırdığı gayrı müslimlere […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

PERDE ARKASINDA YAHUDİLİK

PERDE ARKASINDA YAHUDİLİK Bütün menfi izm ve hiziblerin altında;ideoloji ve teorilerin altında hep yahudi yatmaktadır. Dinin katili Marx onlardan,Namus tüccarı Freud onlardan,insan ve insanlık düşmanı Darwin onların evlatlarından,yani anlayacağınız aynı soydan ve aynı sülaleden,maymunlar güruhundan… İnsan kasabı Lenin yine aynı köksüz kökten… Kısaca,dünyayı ateşe verenlerin tüm öncülerini onlar temsil ederler. Hadiste:”Yanında fakire sadaka verecek kadar […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

İZAK RABİN VE YAHUDİLİK

İZAK RABİN VE YAHUDİLİK İsrail başbakanı olan İzak Rabin-i öldüren Tıb fakültesi öğrencisi Yigal Amir bunu;”Allah’ın bir emri olarak yapıyordu.” Amacını ise;”Su-i kasdı barış sürecini durdurmak için gerçekleştirdim. Rabin,ülkemizi Filistinlilere vermek istiyordu. Cezaevindeki filistinli tutukluları serbest bıraktı. Onlar da yahudileri öldürdüler. Rabin-in izlediği siyaset sonucunda bir filistin devletinin ortaya çıkacağı gerçeğini israil halkının fark edememesini […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

MİSYONERLİK FAALİYETLERİ

MİSYONERLİK FAALİYETLERİ Misyoner,hristiyan olmayan ülkelerde hristiyanlığı yayan kimselere verilen özel bir addır. Misyonerlik Hz.İsanın 12 havarisinden beridir süregelmektedir.Batı dünyasının dünyaya açılmasının siyasi bir versiyonudur,daha doğrusu hakimiyet politikasıdır.Burada birinci derecede denize düşmüş boğulmak üzere olanlar elde edilmeye çalışılmaktadır,sunulan imkanlarla kendilerine bağlamaktadırlar. Burada oynanan en büyük taktik ise;Afrika gibi zengin iken fakirleştirilen ülkelere veya kendilerinin fakirleştirdiği ülkelere […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

HZ.İSA’NIN NÜZULÜ

HZ.İSA’NIN NÜZULÜ Türkiyede Diyanet ve İlahiyat Temsil yetersizliği içerisindedir.Diyanet bu dini temsil için öne sürülmüşse de yetersizliği,ağırlığını ve varlığını hissettirmede kafi gelmemektedir.Bu bir de ona verilen hareket alanının o dar alanla sınırlı olmasından da kaynaklanmaktadır. Türkiyede ehil olmayan bir çok insan din hakkında konuşur gündemi işgal ederek kendi yıkıcı hareketini hissettirirken Diyanet ve İlahiyat bu […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

HZ. İSA VE İSEVİLİK

HZ. İSA VE İSEVİLİK Hz.İsa babasız olarak doğmuş,[1]Allah’ın peygamberi ve kelimesi,[2]bir Ruh ve kul olarak ,[3]İmran ailesinden [4],Meryem’in oğlu olarak İsrailoğullarına gönderilmiş,[5]bir peygamberdir. Kendisine İncil verilmiş,[6]samimi olan havarileri ile dinini yaymıştır.[7]Bunlarında 12 kişi olduğu ifade edilir. Her ne kadar Yahudiler tarafından öldürmeye teşebbüs edildiği,öldürüldüğü veya çarmıha gerildiği ifade edilse de,[8]Hz.isa kesinlikle öldürülmemiş,göğe yükseltilmiş olup,[9] ahirzamanda […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

EHLİ KİTAPLA MÜNASEBET

EHLİ KİTAPLA MÜNASEBET Müslümanların Hristiyanlarla tanışmaları Medine döneminde başlar. Peygamber efendimizin 12 yaşındayken Şam’a amcası ile beraber giderken yolda Rahib Buheyra ile karşılaşıp,onun peygamberimizin peygamberliğini müjdelemesi,İlk vahiy geldiğinde ise Hanımı Hz.Hatice’nin akrabası olan Varaka bin NevfelE bu vahyin ilk halini söylemesi üzerine onunda tıpkı Buheyra-i Rahib gibi,kendisine gelen meleğin İsa ve Musa’ya gelen melek Cebrail […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

HRİSTİYANLIKTA MANASTIR HAYATI

“ HRİSTİYANLIKTA MANASTIR HAYATI “ Prof Mehmet Çelik Hocanın bu konuda yapmış olduğu genişçe konuşma ve açıklamasında ve onların içerisinde 5 yıl kalıp müşahede eden ve yıllarca araştırıp okuyan bir insan olarak tecrübe,müşahede ve araştırmalarını sizlere şöylece özetlemekteyiz: * Hz.isa tamamen materyalistlerle mücadele etmiştir.Şöyle ki; Hac ibadetini yapan bir hristiyan yine onların koyduğu bir uygulama […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

ZULÜMLE BERBAD OLAN İSRAİL

ZULÜMLE BERBAD OLAN İSRAİL *Zulüm bir yandan kendisini boğacak kanını elde ederken,diğer yandan sönmüş ve sönük.küllenmiş ve donuk duyguları harekete geçiriyor. Hadiste:-Ez zâlimu seyfullah yentekimu bihi sümme yuntekemu minhu.- -Zalim Allahın kılıncıdır,onunla intikam alır,sonra dönülür ondan intikam alınır.- *İşte İsrail ve Işid,filistine vuruyor.Işid kimin işi? *Hitler Yahudilere zulmetti,Kader ise adalet etti. -“Hani Rabbin meleklere, ben […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

YAHUDİLERİN FESADI

YAHUDİLERİN FESADI *“Allah’ın yaratmasında değişme olmaz.” – Rum Suresi-30. *“Ve insanlardan, dünya hayatında sözü senin hoşuna giden kimseler vardır. Ve kalbinde olana, Allah’ı şahit tutar, (oysa) O, hasımların (düşmanların) en azılısıdır. Ve dönüp (gittiği) zaman, yeryüzünde fesat çıkarmak, ekini ve nesli helâk etmek (yok etmek) için çalışır. Ve Allah fesadı sevmez.” – Bakara-204-5. *“Allah, o […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

MİSYONER İMAMLAR

MİSYONER İMAMLAR Misyonerler özellikle İngilizler her alana el atmışlardır. İngiliz casusu Hempher-de bunu itiraf etmektedir. -1.bin yılda Avrupa hristiyanlaştı. 2.bin yılda Afrika 3.bin yılda hedef asya dır. “Şimdi (2006) 68 yaşında olup, uzun yıllar Heybeliada’da ikamet eden Ali Durmuş anlatıyor: 1971 yılında küçük kardeşim, Fatih İmam Hatip Lisesinde okurken, velisi olarak okula gitmiş ve öğretmeni […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

İSA İLE İMTİHAN

İSA İLE İMTİHAN İsa peygamber sebebiyle kimisi ifrat hareket edip onu ilahın oğlu kabul ederek sapıtırken,diğer bir kesimde tefritte bulunup onun mucizelerini reddetmektedir. Bunlar Yahudiler olduğu gibi,bir kısım Müslümanlardır. Adeta İsa peygamber dünyanın önemli bir kesiminin ayrıştırılmasında önemli bir faktör oluşturmaktadır. *İmam, ehli kitap ile münazara için patrik ve papazların olduğu tartışma ortamında ilk cümlesi […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

HRİSTİYANLIK VE HRİSTİYAN ALEMİ

HRİSTİYANLIK VE HRİSTİYAN ALEMİ *Hristiyanlara papanın yedirdiği kutsal ekmek ve şarap,kişinin tanrıyla bütünleşmesi,özdeşleşmesi düşünülüyor.Oysa sonuçta o yenilen gübre oluyor.Kutsala gölge düşürülüyor. -Hristiyanlıkta Allah ve İsa’nın değil,papalığın hakimiyeti sürmektedir. -Derin devlet ve faili meçhuller hristiyanlık dünyasında az değildir. -İsa kendi zamanında kilise kurmadı. -Her şey 325 yılında Hz.İsa-yı görmemiş insanların ve özellikle Pavlus-un dini! uygulanmaktadır. -İsa-nın;-Benim […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015