Archive for the 'Âhirete İman' Category

YAKINDA OLAN ÖLÜM

YAKINDA OLAN ÖLÜM Ben Allah ile bir sözleşme yaptım.85 yaşına kadar yaşayacağım,demişti. Bunu söylediğinde daha 30 yaşlarında idi. Bu sözü dediğinin ertesi günü bıçaklanmış,ölümden dönmüştü.Bir gün önce yapılan sözleşme feshedilmişti. Bu herkes için geçerli olmaktadır.Kimsenin bir garantisi yoktur. *10 yaşındaki çocuğu kendisine;baba yaşlanacaksın ve sonra da öleceksin değil mi?diye soruyordu. Şimdiden gözü mirasta herhalde? *Her […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

NEVRUZ VE HAŞİR

NEVRUZ VE HAŞİR NEVRUZ : İlkbahar, yeni gün. Baharın başlangıcı olan 21 Mart günü. NEVRUZİYE : Nevruz gününe âit olan. Hususan o gün için yazılan, söylenen manzume. *”Gel, bugün Nevruz-u Sultanîdir. Haşiye Bir tebeddülât olacak, acîb işler çıkacak. Şu baharın şu güzel gününde, şu güzel çiçekli olan şu yeşil sahrâya gidip bir seyran ederiz. Haşiye: […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

KIYAMET ALAMETLERİ

KIYAMET ALAMETLERİ 1400 sene önce gelen âyette;-Kıyamet yaklaştı- buyurulursa,acaba bu gün kıyametin yakınlığı konusunda ne söylemek gerekir. On büyük ve yüzlerce küçük alametlerden bazıları önemli çapta görülmektedir.Mesela: Mehdi ve Deccal konusunda;daha nasıl bir insan bekliyorsunuz? Gelecek olan şerirler daha bu yapılanlardan daha büyük ne yapabilirler? Sıralayalım; Lenin gibi,Mao gibi,Hitler gibi,Cengiz ve Hülagu gibi,Bush gibi,Türkiye-deki bir […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

CENNET’TE ÂİLE

CENNET’TE ÂİLE Kur’an-ı Kerim-de cennette kadınlar eşler tanımlanırken,aile ortamı şu ifadelerle dile getirilir: ”Orada çok temiz zevceler de onların.”[1] “Adn cennetine girecekler atalarından,eşlerinden ve zürriyetlerinden Salih olanlarla birlikte olacaklar.Melekler de her kapıdan yanlarına girip şöyle diyecekler;Sabrettiğiniz için size selam olsun.Ahiret yurdu ne güzeldir.”[2] “Siz ve eşleriniz cennete girin.Orada ağırlanıp sevindirileceksiniz.”[3] Cennet ne kadar erkek içinse,o […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

S İ D R E T Ü L M Ü N T E H A

S İ D R E T Ü L M Ü N T E H A Son sınır. Sonsuzluğun başlangıcı. Kesişme noktası. Sınır ve hat. Mâverâ. Fizik ötesi,metafizik alem. Öteler ötesinin başlangıç noktası. Berzah. Mayınlı tarla. Mahrem bölge. Olmak ile ölmek,yanmak ile yakmak mahalli… Kaynaktan çıkan damlanın aslına rücu’u. Damlanın okyanusu varışı. Doğuma giden ölüm noktası. […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

ÖLDÜRÜLEMİYEN MEHDİ

ÖLDÜRÜLEMİYEN MEHDİ Kırşehirin eşrafından emekli imam ve hafız İhsan Barutçu hocamız;küçük yaşlarda hafızlığa çalıştığı sırada hocalarından Mehdi hakkında konuşurlarken şunları duyduğunu anlatmıştı; Âhirzamanda Mehdi 20 sefer ölüp dirilecek… Bunun tevili ile ilgili olarak ise;Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri,kendiside eserlerinde bir çok defa dile getirdiği üzere;19 defa öldürücü zehirlerle zehirlendiği halde,Allahın inayetiyle kurtulmuş,vücudunda bir ur olarak top […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

M E H D İ L İ K

M E H D İ L İ K Mehdi;hidayete eren veya hidayete vesile olan,sahibuz-zaman,ahirzamanda gelib bütün müslümanları hakaik-i imaniye ve Kur’aniyeye cami’ eserleriyle uyandıracak,dinlerini takviye ve imanlarını tecdid edecek olan,Peygamberimizin (SAM) Âl-inden bir zattır.[1] Bu konuda yapılan rivayetlerde:”Şu ümmetin mehdisi Hasan ve Hüseyin’dir.”[2] “Zamanın inkita’a uğradığı (sistemlerin değiştiği) bir dönemde,mehdi denen bir adam gelecek ve […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

DABBETÜL ARZ

DABBETÜL ARZ Ebu Katade radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalatu vesselâm buyurdular ki: “(Kıyametin büyük) alâmetleri ikiyüz (senesin)den sonra gelecektir.” Kıyametin kopuşu ise,tesbih ipinin kopması gibi birbirini takib edecektir. İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: “(Bir gün) Resülullah aleyhissalâtu vesselam yanımıza gelip şöyle buyurdular: “Ey muhacirler! Beş şey vardır, onlarla imtihan olacağınız zaman (artık cemiyette hiçbir hayır […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

HERŞEYİN FAŞ OLDUĞU ZAMAN ÂHİRZAMAN

HERŞEYİN FAŞ OLDUĞU ZAMAN ÂHİRZAMAN Asrımızdaki çıkışlar 3. asra benzemektedir.Gayrı müslimlerin islamiyete girişleri,eski tüm bilgi ve birikimleriyle beraber olmaktadır.Zamanımızda da hakeza.Tüm eski ve zayıf görüşlerle beraber,doğru ve yanlışların tüm birikimleri ortaya dökülmektedir. İslamiyet en karışık dönem olan işte bu 3. asırda parlamış ve patlak vermiştir.Kimi hadislerin,kimi fıkıh,tefsir,kelam ,kimi de dinin tasavvuf gibi yaşayış,itikad,ibadetlerin muhafaza ve […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

ALEMLER VE İNSAN

ALEMLER VE İNSAN “Cenab-ı Hakkın şu ğayrı mütenahi fezada çok alemleri vardır.”[1] İnsanı yokluktan alıp ahirete götüren Allah,bu insanı bir çok menzillere uğratarak tabiri caizse,her bir yerde oraya münasip pişme usulleri ile pişirdikten işledikten sonra ebedi cennet ve cehennem hayatına götürmektedir. Mevlana’nın deyimi ile: “Hamdım,Pişdim,Yandım” İşlenmemiş bir taş ancak ustasının eline girmekle bir kıymet alır. […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

ÖLÜM SANCISI DOĞUM SANCISIDIR

ÖLÜM SANCISI DOĞUM SANCISIDIR Dünyaya gelen çocuk ve onu dünyaya getiren anne bir müjde ile haberdar edilmektedir.Doğum müjdesi… Büyük haberlerin ve değerli,kıymetli şeylerin haberi de büyük olur. Dünyaya kâinatın fevkinde olan bir varlık teşrif etmektedir.Bu küçük bir hadise değildir.İnsan ve insanlık başlı başına bir hadisedir.Allah’ın tüm varlıklar namına alakadar olduğu tek ve mümtaz bir varlık […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

ALEM-İ MİSAL

ALEM-İ MİSAL “Demek şu mevcudat ve şuunat ile ve dünyaya ait gayeleri ortasında bu derece nisbetsizlik, kat’iyyen şehadet eder ki; bu mevcudatın yüzleri âlem-i manaya müteveccihtir, münasib meyveleri orada veriyor ve gözleri esma-i kudsiyeye dikkat ediyorlar, gayeleri o âleme bakıyor. Ve özleri dünya toprağı altında, sünbülleri âlem-i misalde inkişaf ediyor. İnsan istidadı nisbetinde burada ekiyor […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

AHİRETTEN GELEN MİSAFİR

AHİRETTEN GELEN MİSAFİR Yunusun ifadesiyle;Ölen hayvan imiş,Mevlananın deyimiyle;Ölüm bir şeb-i arus yani gerdek gecesi,Bediüzzamanın tesbitiyle;beden kafesinin kırılmasıyla ruhun hürriyetine kavuşmasıdır.Rasulullahın tahkikatıyla;kabir ahiret menzil ve istasyonlarının ilkidir. Özetle;ölüm doğumdur. Babam öleli yedi ay oldu.Kalbin kasavetinden,aklın meşguliyetinden,ruhun kalınlığından olsa gerek ki;kendisiyle hiç görüşemedim. Kız kardeşlerim çeşitli suretlerde babamı güzel bir vaziyette görüp bizlere anlattılar. Mesela;bir seferinde askeri […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

CENNETTE NEFSİN İSTEDİKLERİ VARDIR

CENNETTE NEFSİN İSTEDİKLERİ VARDIR Nefs kelimesi Kur’an-ı Kerimde muhtelif şekillerde geçer.Bunlar; Nefs (nefse-nefsun-nefsin)olarak 61 kere,Nefsen;14 kere, Nefseke, nefsike, nefsuke;10 kere,Nefsehu-nefsihi-nefsehu;40 kere,Nefsehâ-nefsihâ;2 kere,Nefsî;13 kere,Nufus;1,nufusiküm,1,enfusu-enfuse-enfusi;6 kere, Enfuseküm-enfusukum-enfusiküm;49 kere,Enfusena-enfusina;3 kere, Enfusuhum-enfusehüm-enfusihim-91 kere,Enfusihinne,4 kere, Böylece farklı şekillerde toplam;297 kere geçmektedir. Vücudumuzu bir saray gibi düşünürsek;ruh efendi,akıl vezir,kalb sarayın sürekliliğini sağlayan güç-enerji-motor gücü,nefis ise sarayın ihtiyaçları,gelir giderleri… Veya bir gemi […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

BU DÜNYADAKİ HANGİ ŞEY ÂHİRETTE EDEVAM EDECEKTİR.

BU DÜNYADAKİ HANGİ ŞEY ÂHİRETTE EDEVAM EDECEKTİR. Gerçekten bu dünyada olupta çok değer verdiğimiz,bazen hayatımızı ortaya koyduğumuz,bir ömür boyu elde etmeye çalıştığımız hangi şey orada devam edecek,kıymet alacak,yüzüne bakılacak,ulaşılmasına çalışılıp taleb edilecektir. Çok afedersiniz;yüzüne bile bakmayıp çöpe attığınız bir kemiği elde etmek için bir çok köpek birbirleriyle kavga ederler.Saatlerce onun üzerinde uğraşırlar. Şimdi acaba;onlar mı […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015