Archive for the 'İman Esasları' Category

SABIR KAHRAMANI HZ.EYYÜB

SABIR KAHRAMANI HZ.EYYÜB “ (Ey Muhammed!) Kulumuz Eyyûb’u da an. Hani o, Rabbine, “Şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu” diye seslenmişti. Biz de ona, “Ayağını yere vur! İşte yıkanacak ve içecek soğuk bir su” dedik.” Eyyüb peygamber Kur’an-da dört yerde geçer. Hadiste:” Eşeddül belâ âlel enbiya sümmel evliya fel emsel fel emsel”,-Belânın en şiddetlisi […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

T E N A S U H

T E N A S U H Kelime anlamı itibariyle;ruhun bir cesetten çıkıp,tekamül etmek üzere tekrar dünyaya gelerek başka bir cesede girmesi olarak tanımlanır. Evvela,İslam inancına göre;Tenasuh veya diğer adıyla Reenkarnasyon batıl bir inanış ve sapık bir düşüncedir. Ahiret ve ahiret alemi,cennet ve cehennem gibi kavramların yerine konulmaya çalışmak amacıyla ortaya atılmıştır. Vücut veya vücutlar […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

İMAN VE İSLAM

İMAN VE İSLAM İman;Cibril hadisinde de[1] belirtildiği üzere;Cebrail-in Peygamber Efendimize;-İslam-İman-İhsan ve Kıyamet sorusunda imanı açıklarken,imanın altı esasını kabul edip,kalben doğruluğunu tasdik ederek,dil ile de ikrar etmekten ibaret olduğunu ifade etmektedir. İslâm ise;Allah’dan başka ilah olmayıp,Hz. Muhammed’in O’nun elçisi olduğunu kabul etmektir. İmanda esas olan Tevhiddir. Yani,Allah’ın var ve bir olmasını kabul ile,bu noktadan diğer dinlerden […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

CİNLER VE ŞEYTANLAR

CİNLER VE ŞEYTANLAR “ Cinni ise Hâlis ateşten yarattı.”[1] Cinler ruhani varlıklardır.[2] Kur’an-ı Kerim’de 13 surede haklarında bilgi verilmektedir.[3] Bunlar da insanlar gibi ibadet için yaratılmışlardır.[4] İçlerinde iman edip-etmeyenler [5] yani Mü’min cinler [6] ve Kafir cinler [7] vardır. Peygamberimiz Hz. Muhammed hem insanlara hem de cinlere peygamber olarak gönderilmiştir. Ondan dolayı kendisine ‘Rasulüs Sakaleyn’ […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

CİN VE ŞEYTAN

CİN VE ŞEYTAN Cinler;Kur’an-da varlıkları kesin olarak bildirilmiş,[1]Bir surede Cin suresi olarak isimlendirilmiştir.Allah cinleri dumansız,kor ateşten yarattı.[2] Nafi bin Ezrak-ın İbni Abbasa Kur’anın tefsirinden sorduğu yerler:Şuvaz;Dumansız alev. Nuhas;Alevsiz duman.[3] Hızlı hareket edip [4],iman ve ibadetle yükümlü varlıklardır.[5]Gaybı bilmez,[6] Yeme,içme,erkeklik,dişilik,doğma,ölme gibi özelliklere sahibtirler.Kötülük yapabilip,kötülüklerinden Allah’a sığınılmalıdır.[7] Süleyman peygamberin onları her türlü işte istihdam ettiği gibi,onlar her […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

PEYGAMBERLERE İMAN

PEYGAMBERLERE İMAN Hadiste:”Biz peygamberler topluluğu evlatlar gibiyiz,dinimiz birdir (baba gibi)”buyurulur. Her yönüyle temelde birleşen bu zatlar,mümtaz özelliklere sahiptirler.[1] Onlara iman;imanın esasındandır.[2] Nebi;Haber getiren,[3] haber veren [4] anlamınadır. Nebi;yeni bir kitab ve şeriatla gelmeyip,kendinden evvelki rasulün getirdiği kitab ve şeriatı devam ettirendir.[5] Böylece;Allah taâlanın kullarına dinlerini bildirmek için görevlendirdiği muhterem ve günahtan korunmuş kimselerdir. Cenâb-ı Hak […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

PEYGAMBERLER VE KISSALARI

PEYGAMBERLER VE KISSALARI HZ . A D E M Allah ezeli iradesiyle bir insan yaratmayı irade etti. İnsanlara İstişareyi öğretmek üzere,meleklere yer yüzünde bir Halife yaratacağını söylemesi üzerine melekler:”Ya Rabbi! Yer yüzünde kan dökecek,fesad çıkaracak varlıklar mı yaratacaksın?”[1]diyerek,insandan önce yaratılan Cin taifesinin kan dökücülüğüne kıyasla insanların yaratılmasına taraftar olmamıştır.Bir yandan da bunu İstifsar yani açıklamasını […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

PEYGAMBERLİK İDDİASINDA BULUNAN PEYGAMBER TASLAKLARINA ATFOLUNUR

PEYGAMBERLİK İDDİASINDA BULUNAN PEYGAMBER TASLAKLARINA ATFOLUNUR Evvela;Peygamberlere vahyolunur. Rasullere kitaplar indirilir. Peygamberler mu’cize gösterirler. -Eğer bu peygamberliğini iddia eden peygamber taslakları eğer peygamberliği şimdiye kadar devam ediyorduysa,neden görevi olan tebliğini yapıp yaymadı,duyurmadı? Acaba bu adamın risaleti umuma mıydı? Yoksa hususa mıydı? Söylerse öğrenmiş oluruz!Acaba,Peygamber Efendimizin dinine şüphe edenlerden[1] birimi? Bu durumda bu herif bazı şeyleri […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

EMEKLİ PEYGAMBERLER

EMEKLİ PEYGAMBERLER Adıyamanın eşrafından merhum Mahmut Allahverdi,Adıyaman-da papazla beraber olduğu bir sohbette papaza hitaben;Biz Hz. İsa-yı peygamber olarak kabul ediyoruz. Kabul etmesek müslüman olamıyoruz. İmanımızın gereği kabul etmek mecburiyetindeyiz. Siz neden bizim peygamberimiz Hz. Muhammed-i kabul etmiyorsunuz? -Buna pek de cevaba yaklaşmayınca,diğer bir soruyla söze devam eder; -Şu soru konumuzu daha iyi anlatacaktır: (Yanında bulunan […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

HZ İBRAHİM PEYGAMBER VE ÇOCUKLARI

HZ İBRAHİM PEYGAMBER VE ÇOCUKLARI Hz.İbrahim Peygamber hem bir baba ve hem de bir baba olarak insanlığın dönüm noktası,peygamber silsilesinin önemli başını ve bağlantı noktasını oluşturmuştur. Hz.İbrahim Babası putperest olan Âzer’in oğludur. Hz.İsmail,Hz.İshak,Hz.Yakub,Hz.Yusuf ve Hz.muhammed peygamberlerin babasıdır. Peygamberimiz Hz.Yusuf için:”O,asil oğlu asil oğlu asil oğlu olan İbrahim oğlu İshak oğlu Yakub oğlu Yusuftur.”[1] Hz.Âdem Oğlu […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015