Archive for Temmuz, 2023

DEVLET ZAAF GÖSTERMEMELİDİR

DEVLET ZAAF GÖSTERMEMELİDİR   Ortada büyük ve kirli bir oyun var ve de devam edip ettirilmektedir.Hepsi de yiyecekler üzerinde oynanıyor.Önce soğan patatesle başladı.Ve devamla diğer yiyeceklerle sürdürüldü. Ve maalesef devam da etmektedir.Büyük çapta yollara, çöplere döküldü ve bunlar videoya çekilerek medya ortamında yayınlanarak, milletin nefretini kabarttı.Toplumsal nefret ve şiddeti arttırdı.Bu durum zincirleme olarak başta nefret […]

Loading

No ResponsesTemmuz 31st, 2023

Sesler nasıl oluşuyor?

Sesler nasıl oluşuyor? Sesler, ses dalgalarının oluşumu ve yayılması sonucunda meydana gelir. Ses dalgaları, bir cismin titreşimi veya hava, su gibi bir ortamın titreşmesiyle oluşabilir. Örneğin, bir enstrümanın teli titreşirse, bu titreşim havada ilerler ve ses dalgaları oluşturur. Aynı şekilde, bir ses kaynağından (örneğin bir konuşma veya müzik) çıkan ses titreşimleri, havada yayılarak duyulabilir bir […]

Loading

No ResponsesTemmuz 30th, 2023

Toplumların Çöküş Sebepleri.

Toplumların Çöküş Sebepleri. Toplumların çöküşlerini hızlandıran sebepler nelerdir? Toplumların çöküşü karmaşık ve çok yönlü bir süreçtir ve genellikle birçok faktörün bir araya gelmesi sonucu meydana gelir. Her toplumun çöküşünde farklı etkenler rol oynayabilir, ancak genel olarak aşağıdaki nedenler, toplumların çöküşünü hızlandırabilir: Ekonomik Sorunlar: Toplumun ekonomik yapısındaki bozulma, gelir eşitsizliği, borçlanma, enflasyon ve yüksek işsizlik gibi […]

Loading

No ResponsesTemmuz 30th, 2023

Namazın beş vakte tahsisinin hikmeti nedir?

Namazın beş vakte tahsisinin hikmeti nedir?   Namazın beş vakte tahsis edilmesinde birkaç hikmet vardır:   İbadetin sürekli bir şekilde hatırlanması ve yaşanması: Namaz, Müslümanlar için temel bir ibadettir ve her gün beş vakit boyunca uygulanması gerekmektedir. Bu, insanların Allah’a sürekli bir şekilde yönelmelerini sağlar ve ibadetin hayatın her alanında hatırlanmasını ve yaşanmasını mümkün kılar. […]

Loading

No ResponsesTemmuz 30th, 2023

Siyasette Yalanlar.

Siyasette Yalanlar. Siyasette söylenen yalanlar Siyaset dünyasında, ne yazık ki zaman zaman yalanlar ve yanıltıcı ifadelerle dolu söylemlerle karşılaşmak mümkündür. Bu durum, çeşitli nedenlere dayanabilir ve siyasi figürlerin güç elde etmek, rakipleri zayıflatmak, halkı etkilemek veya kendi politikalarını savunmak için gerçeği çarpıtmaları ve yalan söylemeleriyle ilişkilidir. Bazı yaygın siyasi yalan türleri şunlar olabilir: İftira: Rakip […]

Loading

No ResponsesTemmuz 30th, 2023

Kur’an’ın peygamberimize uymayı emrettiği ayetler hangileridir?

Kur’an’ın peygamberimize uymayı emrettiği ayetler hangileridir? Kur’an, Müslümanlar için peygamberlerin örnek alınması ve onlara uyma konusunda pek çok ayet içermektedir. Özellikle peygamberimiz Hz. Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem) uymayı emreden ayetlerden bazıları şunlardır: İtaat Etme Ayetleri: “De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah Gafur’dur, Rahim’dir.” (Al-i […]

Loading

No ResponsesTemmuz 30th, 2023

Peygamberimizin teşri’ yani hüküm koyma yetkisi var mıdır, bunlar nelerdir?

Peygamberimizin teşri’ yani hüküm koyma yetkisi var mıdır, bunlar nelerdir? Peygamberlerin, teşri olarak adlandırılan hüküm koyma yetkisi vardır. İslam inancına göre, peygamberler Allah’ın elçileridir ve Allah tarafından insanlara gönderilmişlerdir. Onlara vahiy yoluyla öğretilen ilahi bilgileri insanlara iletmek ve onları doğru yola yönlendirmek görevleri arasındadır. Peygamberlerin tebliğ ettiği bilgiler doğrultusunda yaşayan insanlar, bu hükümleri kabul edip […]

Loading

No ResponsesTemmuz 30th, 2023

Semantik Tefsir Yöntemi

Semantik Tefsir Yöntemi. Semantik tefsir nedir? Semantik tefsir, Kur’an’ın anlamını anlama ve açıklama sürecinde semantik analizin kullanıldığı bir tefsir yöntemidir. Semantik, kelimelerin anlamını ve ilişkilerini inceleyen dilbilimsel bir disiplindir. Semantik tefsir, Kur’an’ın anlamını ve mesajını anlamak için kelimelerin köklerini, anlamlarını, bağlamlarını ve ilişkilerini dikkate alır. Semantik tefsir yöntemi, Kur’an’ın her bir kelimesini ve ifadesini dikkatlice […]

Loading

No ResponsesTemmuz 30th, 2023

Kuranda siyak ve sibak meselesi ne anlama gelir?

Kuranda siyak ve sibak meselesi ne anlama gelir? “Kuranda siyak ve sibak” ifadesi, Kur’an’ın farklı kıraatlarının ve okuma tarzlarının belirli ayetlerde farklılaşmasını ifade eder. Kıraat, Kur’an’ın belirli harf ve seslerle okunma biçimlerini ifade ederken, siyak ve sibak ise Kur’an metnindeki ses ve harf değişikliklerini anlatır. Kur’an’ın ilk indirildiği dönemde Arap toplumu içinde farklı ağız ve […]

Loading

No ResponsesTemmuz 30th, 2023

Delilerin Su Terapisi

Delilerin Su Terapisi. Osmanlıda delilerin su sesiyle tedavi yöntemleri. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, bazı delilerin tedavi yöntemleri su sesiyle ilişkilendirilmiştir. Delilerin tedavisi için kullanılan su sesi, çeşitli şekillerde uygulanmıştır. İşte bu tedavi yöntemlerinden bazıları: Çeşme Suyu Terapisi: Deliler, çeşme suyu ile tedavi edilmeye çalışılırdı. Çeşme suyunun şifalı olduğuna inanılırdı ve bu suyun sağaltıcı etkisi olduğuna inanılırdı. […]

Loading

No ResponsesTemmuz 30th, 2023

Zemzem suyunun özellikleri nelerdir?

Zemzem suyunun özellikleri nelerdir? Zemzem suyunun özellikleri şunlardır: Temiz ve doğal bir su kaynağıdır: Zemzem suyu, Mekke’de bulunan Zemzem kuyusundan elde edilir. Bu kuyu, Peygamber İbrahim’in eşi Hacer ve oğlu İsmail’in Mekke’de susuz kaldığı dönemde Allah’ın yardımıyla ortaya çıkan bir su kaynağıdır. Bu nedenle Zemzem suyu, temiz ve doğal bir su kaynağı olarak kabul edilir. […]

Loading

No ResponsesTemmuz 30th, 2023

Kuran-da müteşabih olan hususlar hangileridir?

Kuran-da müteşabih olan hususlar hangileridir? Kur’an’da müteşabih olan hususlar, anlamı açık ve net olmayan, çeşitli yorumlara açık olan ve kesin bir şekilde anlaşılamayan ayetlerdir. Müteşabih ayetler, genellikle sembolik ve mecazi ifadeler içerir ve anlamı tam olarak belirlemek zor olabilir. İslam bilginleri, bu tür ayetleri anlamak için çeşitli yorumlama yöntemlerini kullanır. Müteşabih olan bazı Kur’an ayetleri, […]

Loading

No ResponsesTemmuz 30th, 2023

Peygamberimiz Rabbimizi nasıl tarif ve tavsif etmektedir?

Peygamberimiz Rabbimizi nasıl tarif ve tavsif etmektedir? Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.), Rabbimiz olan Allah’ı tarif etmek ve O’nun niteliklerini tavsif etmek konusunda birçok hadis-i şerifte bilgi vermiştir. İslam peygamberi olarak, Allah’ın sıfatlarını ve niteliklerini en doğru şekilde anlatma göreviyle donatılmıştır. Aşağıda, bazı hadislerde Peygamberimizin Rabbimizi nasıl tarif ettiğine dair örnekler bulunmaktadır: “Allah nurdur, göklerin ve […]

Loading

No ResponsesTemmuz 30th, 2023

Bir kişi ne kadar alimde olsa, sahabeye ihtiyaç duymadan ve önemsemeden dini doğru olarak yaşayabilir mi?

Bir kişi ne kadar alimde olsa, sahabeye ihtiyaç duymadan ve önemsemeden dini doğru olarak yaşayabilir mi? Bir kişinin alim veya bilgin olması, onun dini doğru olarak yaşayabileceği anlamına gelmez. Dinin doğru bir şekilde yaşanması sadece teorik bilgiye dayanmaz, aynı zamanda yaşantı ve uygulama ile de ilgilidir. Şayet bir kişi dinde bilgili olmasına rağmen, sahabeye ihtiyaç […]

Loading

No ResponsesTemmuz 30th, 2023

Kur’an’ın Tarihselliği Tartışması.

Kur’an’ın Tarihselliği Tartışması. Kuran-ın tarihselliğini ele alıp savunanlar bununla Kuran’ın değişebileceğini mi düşünmektedirler? Kur’an’ın tarihselliğini ele alan ve savunanlar, genellikle Kur’an’ın belirli tarihi ve toplumsal bağlamlarda ortaya çıktığını ve anlaşılmasının bu bağlamlara göre yapılması gerektiğini düşünürler. Bu yaklaşım, Kur’an’ın zaman ve mekân içindeki belirli koşullara yönelik mesajlar içerdiğini, bu mesajların zamanla değişebileceğini veya farklı bağlamlarda […]

Loading

No ResponsesTemmuz 30th, 2023