Archive for Ekim, 2020

MUHAMMED SURESİ-29-38

Loading

No ResponsesEkim 31st, 2020

MUHAMMED SURESİ-20-28

Loading

No ResponsesEkim 31st, 2020

MUHAMMED SURESİ-12-19

Loading

No ResponsesEkim 31st, 2020

İHLAS

İHLAS *************   -İHLAS:” Velayet yollarının ve tarîkat şubelerinin en mühim esası, ihlastır. Çünki ihlas ile hafî şirklerden halas olur. İhlası kazanmayan, o yollarda gezemez.”(M.450) “Medar-ı necat ve halas, yalnız ihlastır. İhlası kazanmak çok mühimdir. Bir zerre ihlaslı amel, batmanlarla hâlis olmayana müreccahtır. İhlası kazandıran harekâtındaki sebebi, sırf bir emr-i İlahî ve neticesi rıza-yı İlahî olduğunu […]

Loading

No ResponsesEkim 30th, 2020

MUHAMMED SURESİ-1-11

Loading

No ResponsesEkim 30th, 2020

AHKAF SURESİ-27-35

Loading

No ResponsesEkim 29th, 2020

AHKAF SURESİ-21-26

Loading

No ResponsesEkim 29th, 2020

AHKAF SURESİ-11-20

Loading

No ResponsesEkim 29th, 2020

LAİKLİK ÜZERİMİZE GİYDİRİLMİŞ BİR DELİ GÖMLEĞİDİR

LAİKLİK http://www.tesbitler.com/index.php?s=laik

Loading

No ResponsesEkim 29th, 2020

AHKAF SURESİ-1-10

Loading

No ResponsesEkim 29th, 2020

CASİYE SURESİ-22-37

Loading

No ResponsesEkim 28th, 2020

CASİYE SURESİ-12-21

Loading

No ResponsesEkim 27th, 2020

HARAM LOKMA-2-

Loading

No ResponsesEkim 27th, 2020

CASİYE SURESİ-1-11

Loading

No ResponsesEkim 27th, 2020

HARAM LOKMA

HARAM LOKMA **************   -HARAM:” Harama girmeye hiç lüzum yoktur.”(S.29,276,327) “Zaruret, haramı helâl derecesine getirir.” İşte şu kaide ise, küllî değil. Zaruret eğer haram yoluyla olmamış ise, haramı helâl etmeye sebebiyet verir. Yoksa sû’-i ihtiyarıyla, gayr-ı meşru sebeblerle zaruret olmuş ise, haramı helâl edemez, ruhsatlı ahkâmlara medar olamaz, özür teşkil edemez. Meselâ: Bir adam sû’-i ihtiyarıyla, […]

Loading

No ResponsesEkim 27th, 2020