Archive for the 'Sosyal Hayat' Category

YERİNDE OLSAYDIM ?

YERİNDE OLSAYDIM ? Başbakanın yerinde olsaydım,izinli başbakan olma teklifini reddederdim! Çünki izinli olanın izni bitince,rolü de biter,işi de biter,bu sefer devreye başkaları devredilir. Yapılacak işler de irade ile değil,müsaade ile yapılmak zorunda kalır. Değil her şeyi yapması,veya sözünü tutması,istemedikleri,istenilmeyeni bile yapma mecburiyetinde kalır. Desteği çekerim haa! Çok oluyorsun! İleri gidiyorsun! Şöyle yapacağım,böyle yapacağım derken; sen […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

SİZ OLURMUYDUNUZ?

SİZ OLURMUYDUNUZ? Bazıları bulundukları makamdan belli bir simge ve görünümde göründü. Adeta onunla şifrelendi ve de o nam ile gitti. İhsan Doğramacı,adeta Üniversitelerde doğrama yaparak,tesettüre cephe açarak,onunla kaynaşmış! böyle bir görünüm sergiledi! silinmeyen böyle bir fotoğraf ve çizgiyi hafızalarda arşivlerde,tarihin içinde bırakıp gitti. Silinmesi,süpürülmesi mümkün olamayan bir kalıntı… Arkeolojik bir kazıntı… Deniz dibinde bir buluntu… […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

T A R A F T A R

T A R A F T A R İnsanlar yaratılıştan taraf ve taraftar olarak yaratılmışlardır. İnsanlar dünyaya gelirken Allahtan taraf ve onun emir ve yasaklarının tarafında bulunarak ve söz vererek bir sözleşme ile gelmişlerdir. Ancak dünyadaki tarafların çoğalması,farklı taraftarlarıda arttırmıştır. Kimse tarafsız değildir. Ne peygamber,ne filozof…Çünki her şey zıddıyla beraber yaratılmıştır. Buda tarafları ve taraftarları […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

– TARAFSIZ DEĞİLİM –

– TARAFSIZ DEĞİLİM – B.Said Nursi-nin ifadesiyle;” Bî-tarafâne hareket tarafı muhalifi iltizamdır.” Diğer tarafı kabuldür. Yani tarafsız olmak zıt tarafı,kendisinin taraf olmadığı tarafa taraf olmaktır. Ben ancak taraf olmadığım tarafın karşı tarafında tarafım. Yani inanmadığım,sevmediğim,düşünmediğim,yaşamadığım,uygun olmayan menfiliklere taraf değilim. Onların zıddının tarafıyım. Onun menfilik hürriyetine karşı buda benim müsbet hürriyet düşüncemdir. Günah işleyenin günah işleme […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

S İ G A R A

S İ G A R A Şimdiki durumu ile tütün:”İlk olarak Amerika da üretilip oradan 1560 yıllarında Jean Nicot tarafından Avrupaya getirildi”ği ifade edilir.[1] Başta kanser olmak üzere sigaranın açtığı bir çok zararlar içerisinde:”1958’de British perinatol Mortality Study’de incelenen 17 bin doğum vak’asında sigara içen annelerin bebeklerinin ölüm oranı,içmeyenlere göre gözle görülür şekilde yüksek bulunmuştur.”[2] […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

KENDİNİ YOK EDEN ROBOT

KENDİNİ YOK Robotun yapımı için gerekli tüm malzemelerin hazırlığına başlanıldı.Uzaktan kumanda ile yönlendirilen bir toplum robotu olacaktı bu robot.Kollar sıvandı,bunun için toplumda grublar oluşturuldu ve onlar beslendi.Gruplara ayrıştırılarak her grup semizlendirildi.Dövüşmeleri için hipodrumlar hazırlandı. Adına sağcı-solcu,milliyetçi-anti milliyetçi,Ruscu-Amerikancı dendi.Özel getirildi,özel yerlere götürüldü. Ve uzun yıllar toplum bunlarla meşgul edildi.Uyanınca işin vehameti ve geçen zamanlara esefler edildi. […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

SANAT VE ESTETİK

SANAT VE ESTETİK Sanat bir inceliktir. İnce insanların işidir. Kabalık ve kabaların işi değildir. Fikir,hayat,ruh ve şuur gibi duygularda inceleşmek ve derinleşmektir. Hafifçilik sanatla bağdaşmaz. Nitekim adamın biri günlük çıkıyor,gündemi işgal ediyor. Kendine sanatçı diyor,sanatçı dedirtiyor. Belki de sanatçılık oynuyor. Bu insan sanatını bir yıl yapmıyordu,yaptığı müstehcenlikti. Sanatını değil,kendini teşhir ediyor. Zaten sanatı yok ki […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

PÂRE PÂRE PARALANASICA PARA

PÂRE PÂRE PARALANASICA PARA “Para iyi bir hizmetçidir,kötü bir öğretmendir.”(Dumas) “Para,iyi bir uşak,kötü bir efendidir.”(Bacon) Para maddenin bir simgesidir. O maddeyi temsil eder. Menfaatın müşevvikidir.Menfaat ancak onunla ayakta durur. Çoklarının kanını heder,hayatını ber-hava eder. Araç ve vesilelikten çıkıp amaç ve gaye edinilen para,kişi için bir ma’bud,mabed ve puttur. Para bir araçtır ve öyle de olmalıdır. […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

K İ M L İ K

K İ M L İ K Kimliğimi kaybedersem,yeni bir kimlik çıkarırım. Kaybedersem benliğimi,benliğim bensiz kalır. Ben kimliksiz,kimlik Kim?-siz. Ben kimim ? Kimlik ben.. Kimlik ben de..ya ben kim de? Benlik ner de? Benlik kimde? Her şey ben-lik,sen-lik. Ner de esenlik? Bu işler kimlik? İnsanlar sadece kimliklerini kaybetmiş değiller. Aynı zamanda kimliklerini başka yerde aramaktadırlar. Gözlerini […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

İSYANIMIZ NİSYANIMIZDAN

İSYANIMIZ NİSYANIMIZDAN Unutan bir milletiz. Maziyle halin muhakemesini yapmaktan aciziz. İsyanımız ve isyankarlığımız mazi şuurundan mahrum oluşumuzdandır. İnsan aklıyla bilir ancak şuuruyla anlar ve her şeyi birbirinden tefrik ve temyiz eder. Şuursuz insan ne ise,tarih şuurundan mahrum bir millet de odur. Tarih şuuru milletlerin şuurudur. M. Akif’in ifadesiyle; Tarihi tekerrür diye tarif ederler. Hiç ibret […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

ÖRF VE ÂDETLER

ÖRF VE ÂDETLER Bir güzellik yönüne de bakınız ki;İslam namına her şeyi alınan,ancak ecdadından gelen örf ve adetlerle bağlı olan bu milletin hemen hemen tek bağlantı noktası bu gelenekler kalmış. İslâmiyet denince;kandiller,mevlidler,Ramazan,bayramlar ve kurbanlar kalabilmiş. İslâmiyet bunların perdesi altına girerek nesillere devredilmiş,takviye ile İslâmiyetleri sağlamlaştırılmaya çalışılmış. Örf ve adetlerimiz,kuyuya atılan bu milletin ortada tutunacak bir […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

M U S İ B E T

M U S İ B E T Kur’an-ı Kerim açısından meseleye baktığımızda;musibetleri değerlendirirken;evvela musibetler bir imtihan vesilesidir.[1] Yani insanlar denenmektedirler. İnsana düşen ise, bunlara karşı sabırdır.[2] Bu musibetler insanın kendinden yani kendi eliyle davet ettiği bir davetiyedir.[3] Yani Allah’a isyanı,emirlerinden yüz çevirmesi bunun en büyük amilidir.[4] Nitekim kafirler,kendilerine musibet gelmesi anında dua edip Allah’a sığınırken,geçince […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

KİM MECNUN ?

KİM MECNUN ? “Küllün-nas-i alâ kaderi ukûlihim” yani “ Her insan aklı miktarınca mecnun yani delidir.” Mecnun;kelime itibariyle,aklı örtülü olan,perdelenen anlamınadır. Her insanda,aklının örtülmesi nisbetinde bir delilik veya delilik emaresi var ve taşımaktadır. Nitekim en ciddi görünen bir insanın bir anlık da olsa,şaka yollu da olsa delice bir hareket içerisinde olması az olmayan vakıalardandır. Bazen […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

HÜKMEDEN MAHKUMLAR

HÜKMEDEN MAHKUMLAR İnsanlık tarihi boyunca inkar edilemeyecek ve kabul edilmesi gereken bir hakikatın;hapishaneler olduğu gayet zahir olarak görülmüş ve de görülmektedir,bundan sonra da görülecektir. Kur’an-ı Kerim-de Yusuf peygamberin hapishane macerası uzunca anlatılmaktadır.[1] İmam-ı Azam gibi zatların hayatında önemli bir yer alırken,Bediüzzaman Said Nursi’nin hayatı tam bir maceralar ve harikalar zinciri olarak kendisini göstermektedir. 28 senelik […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

K I Y I M

K I Y I M İnsanlık tarihinden beri menfi sahada biriken kin ve ğayzların toptan boşalmış olduğu bir asırda bulunmaktayız. Kıyım ve kıyılmalar da bunların bir tezahürü olarak görülmemektedir. Bu kıyma olayları iki manada cereyan etmektedir. Biri,maddi alanda,diğeri ise manevi sahada… Müsbete dair ne varsa imha edilmiş ve halen de edilmeye devam etmektedir. çeşitli bir […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015