İSYANIMIZ NİSYANIMIZDAN

İSYANIMIZ NİSYANIMIZDAN

Unutan bir milletiz. Maziyle halin muhakemesini yapmaktan aciziz. İsyanımız ve isyankarlığımız mazi şuurundan mahrum oluşumuzdandır. İnsan aklıyla bilir ancak şuuruyla anlar ve her şeyi birbirinden tefrik ve temyiz eder. Şuursuz insan ne ise,tarih şuurundan mahrum bir millet de odur. Tarih şuuru milletlerin şuurudur. M. Akif’in ifadesiyle;

Tarihi tekerrür diye tarif ederler.

Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi.

Tarih ve hadiseler tekerrür etmektedir. Bu da tarih şuurunun olmayıp,ibret alınmamasından ileri gelmektedir. Günümüzde oynanan oyunlar,tarih de oynanan oyunlardır. Ancak o gün yol bulup da giremeyenler,şimdiki boşluk ve gediklerden istifade etmiş ve girmektedirler.

Uzağa basar ve basiretimiz gitmediği gibi,yakını da görmemekte ve görememekteyiz. Tarihin isi,sisi,pisi tarih şuuru ve anlayışıyla ortadan kalkar. Tarih unutmayı affetmez. Bedeli millet ve gelecek nesillerce ödenir.

Bir asırdır dine konulan ambargo devam ettiriliyor ve ettirilmeye çalışılıyorsa,bu ibret ve ders almamanın bir sonucudur. Ve bu insanlar toplum da takdir ve teşvik görüyorsa,o toplum geçmişle kopukluk ve gelecekle körlük içindedir.

Maliyeti bize çıkarılan aynı piyes ve film seyrettirilmektedir. Sadece değişen oyuncu ve dekoru. Çünkü önceki seyrettirilenleri unutmuş ve unutturulmuşuz.

Tarih şuuru tarihi bilmekle ve doğru tarihin sayfaları arasında gezmekle kazanılır.

İsyankâr olmamak için,nisyankâr olmamak gerek…

21-6-1992

MEHMET ÖZÇELİK

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015