HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

1960 yılında Adıyaman’da doğdu.Bir-iki yaşında iken babasının işinden dolayı İstanbul’a gitti.İlk okulu orada bitirip,10 yıllık bir süreden sonra memleketine döndü.

Orta ve İmam-Hatib lisesini bitirip,iki yıllık İmam’lıktan sonra Erciyes Üniversitesi İlâhiyat Fakültesini bitirdi.24-Ocak-1986’da Din Kültür ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak göreve başlayıp,halen devam etmektedir.

Öğretmenlik göreviyle beraber 1991 yılından beri muhtelif Tv,Radyo ve gazetelerde sohbet ve yazılar yazmaktadır.

1997 yılında yayınlanmış 424 sayfalık Veciz Sözler ve 2010 yılında basılan 210 sayfalık Âhiret Ahvali adlı iki eseri mevcuttur.

İMZAM

Ö mür durmaz,geçer gider.

Z aman kalmaz,göçüp gider.

Ç aylar akar,nehir gider.

E bed ister,uçup gider.

l akin gitmez,kalır bir şey.

İ nsanlık,iman,fazilet,ihsan.

K alır bunlar,cesed gider.

M ü’mine olur imanı yar.

E bedi cenneti,Allah’ı var.

H alıkdan ğayrısı ona bar.

M ümkinat olur,insana dar.

E vren ma’rifetine temaşagah.

T oprak mebde’ ve müntehagah.

Mehmet ÖZÇELİK

mozcelik02@hotmail.com

mozcelik02@gmail.com

mehmet@tesbitler.com

Loading