Archive for the 'İbadetler ve Dini Hayat' Category

UMRE HATIRALARI

UMRE HATIRALARI 29 Temmuz 2011 tarihinden 2-Eylül tarihine kadar Ramazan Umresini yapmak üzere geçte olsak Mukaddes topraklara doğru yola çıkmak nasip oldu. Veysel Karani Karan köyünden kalkarak Medine’ye geldi,Efendimizin evine uğradı ancak mescitte olmasına rağmen O’nu görmedi.Annesine verdiği hemen gelme sözü bir bahane oldu. İçindeki O’na olan ateşi söndürmek istemedi.Yanmayı,O’na olan hasreti sonuna kadar sürdürmeyi […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

MUHARREM AYI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

MUHARREM AYI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ İslâmda ramazan ayından sonra en ehemmiyetli bulunan ay muharrem ayıdır. Bugüne “Âşura” denmesinin sebebi, Muharrem ayının onuncu gününe denk geldiği içindir. Hadis kitaplarında geçtiğine göre ise, bu güne bu ismin verilmesinin hikmeti, o günde Cenâb-ı Hak on peygamberine on değişik ikram ve ihsan ettiği içindir. Bu konuda Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam Medine’ye […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

DUA,41 YASİN VE FAZİLETİ

DUA,41 YASİN VE FAZİLETİ Duanın tesiri azimdir.Her duaya cevab verilir.Ancak kabulü şartlara bağlıdır.Şartların oluşumu duanın kabulünde müessir bir rol oynar. Teyzem bir maksadının kabulü için bin bir İhlas okur.Ancak isteği yerine gelmediği gibi bir uyarıyla hatırlatmada bulunulmuştur. Teyzem rüyasında başsız olarak dolaşmakta olan tavukları görür.İlk etapta buna bir mana veremez.Ancak sebebini sorup tabirini araştırdığında sebebini […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

İYİLİĞİ EMİR KÖTÜLÜKDEN NEHYETME

İYİLİĞİ EMİR KÖTÜLÜKDEN NEHYETME Peygamber sıfatı. Peygamber derecesindeki bir kutsal vazife. Peygamber yolu.Yüceliğe taliblerin ulvi yolu. Kur’an dili ve tarzı. Şerefli kalma ve şerefli kılma makamı. Kurtubi-ye göre; Hilafet makamı.[1] Hadiste:” Kim,emr-i bil-ma’ruf nehy-i ani’l-münker yaparsa o Allah-ın,Allah rasulünün ve kitabullah-ın halifesidir.” Tebliğ bütün efradıyla en güzel bir şekilde arz ve takdimden ibarettir. “Eğer yüz […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

VÜCUT MES’ULDÜR

VÜCUT MES’ULDÜR Evet, “ Vücut mes’uldür. Adem ise mes’ul değildir.”[1] Verilen her şey suale tabidir. Onda bir mes’uliyet vardır. Adem;yani olmayan ve verilmeyen bir şey ise;suale tabi değildir. Bir gerdanlık şeridi gibi,yokluktan çıkarılıb,insan ve müslim sıfatına yükseltilen şu insana takılan nimetler bir mes’uliyet ister. Bu bir şereftir ve bir ihsandır. Bir kalite ve seviyedir. seviyelilik,seviyelice […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

YARDIMLAŞMA VE KARDEŞLİK

YARDIMLAŞMA VE KARDEŞLİK Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin zamanının fetret devrinden ayrıldığı en önemli nokta İslâmdaki bu kardeşlik ve yardımlaşma unsurudur. Bilhassa zengin ile fakirin aralarındaki uçurum,bu yardımlaşma ile ortadan kalkar. Dinin zekâtı tesis etmesiyle,içtima-i alandaki nizam ve intizamı temin etmiş olmaktadır. Ehemmiyet ve lüzumuna binaendir ki,İslâmın beş esas ve temelinden birini teşkil etmektedir. […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

TEBLİĞ ADAMI NASIL OLMALI ?

TEBLİĞ ADAMI NASIL OLMALI ? -Rasulullahı kendisine örnek almalı. “Andolsun ki,Rasulullah da sizin için,Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için en mükemmel bir örnek vardır.”[1] -Onun ahlakıyla ahlaklanmalı. Hz. Âişe’nin de dediği gibi;”Onun ahlakı Kur’an ahlakıdır.” -Peygamberimiz nasıl ki alemlere rahmet ise;[2] Tebliğci ve tebliğ adamı da cemaatı için rahmet ve […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

SEN HİÇ ŞEYTAN GÖRDÜN MÜ ?

SEN HİÇ ŞEYTAN GÖRDÜN MÜ ? Abdurrahman Efendi inançlı ve ibadetine ihtimam gösteren bir insan idi. O gece mübarek gecelerden,berâate vesile olacak Beraat gecesi idi. Böylece o geceyi değerlendirecek,cemaatla ibadete iştirak edecekti. Bu amaçla abdestini aldı. Namaza hazırlanmıştı. Yatsı ezanının okunmasını beklemekte idi. Komşusu Cemal ise kendisinin tam tersine ilgisiz bir insan idi. Ezanı beklemekte […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

S Â F İ Y Y E T

S Â F İ Y Y E T Saf ve berrak bir anadolu insanı. İyilik ve temizliklerle yoğrulmuş. Kötülükler ve çirkinlikler ona yabancı,oda günah ve kötülüklere yabancı.Onlarla tanışmamış. Tanışma sevdasında da değil. Zira bu durumun,alemini kirleteceğinin farkında. Çünki kirsiz bir hayatta yetişmişti o. öyle de kalmak ve bunu devam ettirmek istiyordu. uyguladığı gibi uygulatma çabası […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

Ü Ç Ü M Ü Z Ü D E A Ğ L A T T I

Ü Ç Ü M Ü Z Ü D E A Ğ L A T T I Kurban bayramının ilk günüydü. Konyalı Hüseyin ustamla,kurban almak üzere,hayvan pazarına vardık. Kurbanlık hayvanların ayrıldığı bölümlere geldik. Ustama bir kurbanlık alacaktık. O sırada bir koç arkamızdan ustama boynuzuyla vurmaya başladı. Ustam oradan ayrılıp diğer bölümlere gidecekti. Koç-da peşinden takib etmeye […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

REĞAİB GECESİ

REĞAİB GECESİ Rağbet ve teşvik anlamına gelen bu gece,insanların nazarlarını fâniden bâkiye,cüz’iden külliye çevirme amacıyla yapılan ve verilecek olan teşvikler dile getirilir. Normal durumda sevab bire on verilirken (En’am.160),Bu gecede bir yüz,Şabanda üç yüz,Ramazanda bin,Cumalarda binler,Kadirde otuz bin,tıpkı bire yedi yüz veren tohumlar gibi… Bu isim melekler tarafından verilmiştir. Rahmet ve berekete vesile olan bir […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

KADİR GECESİ

KADİR GECESİ Kadir ve kıymeti değerli olan bir gecedir. Âyetlerde:”Biz onu (Kur’an-ı) Kadir gecesinde indirdik.Kadir gecesinin ne olduğunu sana haber veren oldu mu?Kadir gecesi,bin aydan daha hayırlıdır.Zira o gecede,her iş hakkında bir takım emirler alarak Rablerinin izniyle melekler ve ruh (Cebrail) yere iner.O gece, selâmettir, esenliktir. Fecrin doğuşuna kadar devam eder.”(Kadr.1-5) “Fecr,on geceye…yemin olsun ki…”(Fecr.1-2) […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

CİHAD

CİHAD “Vazifeperver nefer, talime ve cihada dikkat eder.”Çünki,”Onun asıl vazifesi, talim ve cihaddır.”[1] Hayatı muhafaza etmekte bir cihaddır.[2] Bu zamanda ise,“Cihad ve hem gazâya, bağy ismi takılmış.”[3] “Eski zamandan beri istiklal-i İslâm’ın bekası, hem Kelimetullah’ın i’lâsı için, farz-ı kifaye-i cihadı; o lâzime-i diyanet Deruhde ile, kendini yekvücud-u vahdanî, İslâm’ın âlemine fedaya vazifedar, hilafete bayrakdar görmüş […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

DİYANET CAMİASI

DİYANET CAMİASI Dini temsil görevini üzerine alan ve milletin manevi ihtiyaçlarını yerine getirmek amacıyla kurulan diyanet ve teşkilatın doyurucu ve aktif olması gerektir. Diyanet imam ve müezzin kadrosunu sadece tayin göreviyle kurulmuş bir yer olmaktan çıkarılmalı,bunların yeterliliğiyle beraber sürekli yenilenmeleri sağlanmalıdır. Her şeyden önce camiye hapsolmamalı,hastahaneler,hapishaneler ve okullarda da istihdam edilmelidir. Özellikle ekonominin sıkıntıda olduğu […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

MUHYİDDİN-İ ARABİ VE MESLEĞİ

MUHYİDDİN-İ ARABİ VE MESLEĞİ Muhyiddin-i Arabi,Mir’at-ül İrfan adlı eserinde gerçekten onu tanımayan veya sözlerini ve kendisini anlamaya çalışmayan bir insan için müsbet düşünmek ve iyi kanaatta bulunmak söz konusu değildir.Bu sözleri bir vatandaş veya âmi bir insan söylese ve düşünse küfrüne hükmedilir ve itikat bozukluğuna müncer olur.Şahsi aleminde,cezbe aleminde,marifet makamında,üstün seviyede,akıl terazilerinin fevkindeki sözlerdir sözleri. […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015