Archive for the 'Kur’an-ı Kerim' Category

VESVESE

VESVESE Vesvese,fısıltı demektir. Kur’an-ı Kerim’de farklı şekilde zikredilir.Mesela Şeytan aynı zamanda kuruntu verir: Keşşâf’ın ve Ragıb’ın da söyledikleri vechile vesvese esasen fis, hiş demek, yavaş fısıltı yapmak, fiskos etmek gibi gizli sese, gizli fısıltıya denilir. Zinet eşyası hışıltısına “vesvâsü’l-huliy” denilmesi bundandır. Kamus’un kaydettiği vechile avcının ve köpeklerin yavaşça seslerine vesvese ve vesvâs denilmesi de bundandır. […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

KUR’AN-I KERİM-DE KÂFİR VE MÜ’MİNLERİN SÖZLERİ

KUR’AN-I KERİM-DE KÂFİR VE MÜ’MİNLERİN SÖZLERİ Kur’an-ı Kerim-de muhtelif sözler bulunmaktadır.Karıncaların sözünden ,Hüdhüd kuşunun sözüne ,Peygamberlerin,zalimlerin,münafıkların,ilim sahibi olmayanların,kibirlilerin,vs. konuşmaları dile getirilir. Bu tarihi vaka dün onlar tarafından denildiği gibi,her zamanda söylenen,söylenilecek sözlerdir. Kafir olanlar hep olmayacak şeyleri istemişler,hep azabın kendilerine gelmesine sebeb olacak söz ve davranışlarda bulunmuşlardır. “Dediler ki: “Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça; yahut […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

KUR’AN-DA KÜTİBE SÖZCÜĞÜ

KUR’AN-DA KÜTİBE SÖZCÜĞÜ Kur’an-ı Kerim-de Kütibe sözcüğü 13 defa geçmektedir.7 defa ile en çok Bakara suresinde zikredilmektedir. Bakara 183 ve 246.âyetlerde 2 kere geçmektedir. Kütibe;meçhul fiil olup; yazılmış,emredilmiş,hükmedilmiş,borçlandırılmış, yüklenmiş, farz kılınmış gibi sorumluluk ifade eden anlamlara gelmektedir. Hükme ve karara bağlanmış meseleler için ifade edilir.Karar defterine yazılarak tescillenmeyi ifade eder.İnsanın sicil defteri,karar defteri. Gerek insanların […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

HAYIR BARIŞTADIR

HAYIR BARIŞTADIR 11-Eylül-de ikiz kuleler vurulunca Abd ve batı ülkelerinin ilk tepkisi;Bin Ladin olmuştu. Benim ilk tepkim ise;bu bir senaryoydu.Öyle de oldu.Pek duyulmayan Ladin bu olayla reklam edilmiş oldu.Sanal düşman hazır,haçlı seferleri başlamıştı.Bütün göstergeler ve şüpheler buna işaret ediyordu. Zira Mossad-ın uyarısıyla o gün ikiz kulelerde iş yerleri bulunan üç bin Yahudi işe gitmemişti.Senaryoya rağmen […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

EY KAVMİM ( YÂ KAVMî)

EY KAVMİM ( YÂ KAVMî) Kur’an-ı Kerim-de peygamberler kendi kavimlerini peygamberliğin vazifelerinden olan Tebliğ vazifesiyle sürekli uyarmış ve onları doğru yola irşad etmişlerdir. Yapılan her türlü tehdit,zorluk ve ölüme karşı göğüs germişler,netice olarak sürekli hakkı hakim kılmışlardır. İşte Kur’an-ı Kerim-de peygamberlerin kavimlerine olan hitapları 52 yerde şöyle geçmektedir: -“Musa kavmine demişti ki: Ey kavmim! Şüphesiz […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

DAĞLAR VE DENİZLER

DAĞLAR VE DENİZLER Dağlar Allah-ın kudret ve azametine en büyük delil ve şahitlerdir. Bir çok vazifesi olan dağlar,her bir varlık gibi,kendi lisanıyla Hakkı tesbih ederler. Dağlar havayı tarak gibi tarayıp temizlerken,bir yandan maden ve sulara hazine ve ambarlık yapar.Yer yüzünü sarsıntıdan vikaye edip korurlar. Yer yüzüne çakılmış birer çadır direk görevi görürler. Denizlerde büyüklükleri dağların […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

GECE VE KORKU

GECE VE KORKU Kur’an ve Hadislerde geçen Gece ve Korkuyla ilgili olarak özetle şunlar zikredilmektedir. 1-Gece ile Gündüzün yaratılışı: “O Yüce Yaratıcı -Sabahı yarıp çıkarandır. Ve geceyi bir rahat zamanı, güneş ile ayı’da birer hesab vâsıtası kılmıştır. İşte bunlar aziz olan herşeyi bilen Allah’ın- o ezelî yaratıcının- takdiridir.”[1] ”O, o zattır ki, sizin için geceyi […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

RAHMET KAYNAĞI YAĞMUR

RAHMET KAYNAĞI YAĞMUR Muğayyebât-ı Hamse yani beş bilinmeyenden birisi de yağmurun ne zaman yağacağı[1] ve doğrudan doğruya Allah tarafından yağdırılmaktadır.[2] Meteoroloji tarafından bildirilen hem “Hava tahmin raporu” hem de ğayıbtan çıkmış olan yağmurun görünen şu şehadet alemine gelerek,belirtilerinin ortaya çıkmasının bir neticesidir. Tıpkı bir hayvanın zelzeleyi,havanın rutubet ve nemliğinden,buluttan,yağmurun önceden hissedilmesinden ve aynı zamanda,özellikle ihtiyarlar […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

MUSA VE SARAHLAR MESELESİ

MUSA VE SARAHLAR MESELESİ Kur’an-ın hükmünce müslüman erkeklerin ehli kitap olan kadınlarla evlenmeleri caizdir.[1] Son günlerde gayrı müslim yani ehli kitapla evlenmeler rağbet bulmakta,bu meseleler gündemi meşgul etmektedir. Bir müslüman kadının hiçbir suretle gayrı müslim bir erkekle evlenmesi caiz değildir. Çünki aile ve çocuklar hukuken erkeğin vesayetindedir. Kız ve kız tarafları ehli kitab olup çocuklarını […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

SİHİR

SİHİR “Ve onlar Süleyman -Aleyhisselâm- mülkü aleyhine şeytanların uydurdukları şeylerin ardına düştüler. Halbuki Süleyman, aslâ küfretmedi, fakat o şeytanlar kâfir oldular. Onlar insanlara sihir ve Babildeki iki meleke, Hârut ile Marut’a indirilmiş olan şeyleri öğretiyorlardı. Bu iki melek ise: “Bîz ancak bir fîtneyiz, sakın kâfir olma” demedikçe bir kimseye sihir adına bir şey öğretmezlerdi. İşte […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

KUR ‘ AN IŞIĞINDA KÖRFEZ

KUR ‘ AN IŞIĞINDA KÖRFEZ Her şey neticeleri itibariyle güzeldir. Kur’an-ın ifadesiyle:”Umulur ki hoş görmediğiniz bir şey sizin için hayır ve hoş gördüğünüz bir şey de sizin için şerdir.”[1] Şu anda gerçekten Irak’ın durumu da hoş görülmeyecek bir haldedir. Zira mazlumlar,ihtiyarlar,kadınlar,çocuklar,hastalar ve bütün bunların durumu üzücü ve merhamete değer bir durumdur. Ancak Allah’ın merhameti şüphesiz […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

KEŞKE VE TEMENNİLER

KEŞKE VE TEMENNİLER LEV-VE LEV- FE LEV OLANLAR : BAKARA:”165. Ve insanlardan öyleleri vardır ki Allah’tan başkalarını Allah’a denk tanrılar ederler. Onları Allah’ı sever gibi severler. Mü’minlerin ise All!h Teâlâ’ya muhabbetler! daha ziyadedir. Eğer zulm edenler azabı görecekleri zaman bütün kuvvetin Allah’a muhsus olduğunu ve hakikaten Allah’ın azabının şiddetli bulunduğunu görüp anlasalar -ne kadar nadim […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

D A Ğ L A R

D A Ğ L A R Gönülleri dağlayan dağlar,sırlarla dolu yüce mekânlardır.Mahlukata o bulundukları yüce mekândan kuş bakışı bakar,temaşa ederler.Gönlünü dağlamak isteyenlerin,olup olgunlaşmak arzu edenlerin maddi-manevi fırınıdır dağlar. Hz.Âdem ve Havva cennetten yeryüzüne dağa iniş yaptı.Dağlanan kalblerini göz yaşlarıyla dağlarda ağlayarak dağladılar. Ashabı Kehf dağın ağzı olan mağarada Rablerini aradılar ve buldular.Orada hakikata erdiler.Oraya sığındı […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

BAŞKA DÜNYALAR

BAŞKA DÜNYALAR Kur’an-ı Kerim-de yerlerin ve göklerin yaratılışı ile ilgili bir çok ayet-i kerimelere şahid oluruz.[1] Gerek yer ve göklerin yaratılışı konusunda,gerekse de dünyamızdan başka dünyaların olup olmadığı hakkında Bediüzzaman-ın eserlerinde açık ve açıklayıcı ve net ifadeleri görürüz. Nitekim eserlerinde:” Hakikat ve hikmet ister ki,zemin gibi,semâvâtında kendine münasib sekeneleri bulunsun. Lisan-ı şer’ide o ecnas-ı muhtelifeye […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

EY RABBİM-EY RABBİMİZ

EY RABBİM-EY RABBİMİZ Kur’an-ı Kerim-de Rabbi ifadesi 67 kere geçmektedir.Bi harfi cerriyle de 2 kere geçmektedir. -FELAK:”1-De ki: Felakın -yaratılıp meydana getirilmiş olan şeylerin-Rab’bine sığınırım.” -NAS:”1-De ki: İnsanların Rab’bine sığınırım.” -BAKARA:”126. Şunu da zikret ki: İbrahim, Rabbim! Burasını bir emin belde kıl, ahalisini Allah’a ve âhiret gününe îman etmiş olanları da meyvelerden rızıklandır, demiştir.” -260. […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015