HAYIR BARIŞTADIR

HAYIR BARIŞTADIR
11-Eylül-de ikiz kuleler vurulunca Abd ve batı ülkelerinin ilk tepkisi;Bin Ladin olmuştu.
Benim ilk tepkim ise;bu bir senaryoydu.Öyle de oldu.Pek duyulmayan Ladin bu olayla reklam edilmiş oldu.Sanal düşman hazır,haçlı seferleri başlamıştı.Bütün göstergeler ve şüpheler buna işaret ediyordu.
Zira Mossad-ın uyarısıyla o gün ikiz kulelerde iş yerleri bulunan üç bin Yahudi işe gitmemişti.Senaryoya rağmen Abd hala net bir inandırıcı belge ve suçlu öne sürmemektedir.Sarhoş bir suçlu Ladin-e yamanmıştır.
Hemen ardından bu bahane ile islâm ülkelerine saldırıldı ve saldırı hala da devam etmektedir.O bir starttı.
Batı ve Abd doğrudan veya dolaylı olarak kucağında büyüttüğü firavunları teker teker indirmekte,suyu sıkılan limon gibi artık sağılması pek umulmayan bu kişiler devre dışı bırakılmaktadır.Böylece yeni firavunlar ve firavuncuklar aranmaktadır,olacak yeni değişimlere karşı.İslam dünyası uyanıp şekillenmeye dahil olmazsa tarih bir daha tekerrür etmiş olacaktır.
Üsame bin ladin-in yaptıkları tasvib edilemez.Fayda değil zarar vermiştir.Bilinçli veya bilinçsiz olarak alet olmuştur.
Apo-yu uzun süre yakalamayıp teslim etmeyen Abd,Ladini de ciddi manada engellememiştir.
Cıa başkanının ifadesine göre;Ladin taraftarları 60-100 kişi arasında derken, afganistana 100 bin asker yığıldı,yüz milyar dolarlar harcandı!
Şimdiki ladinin vurulduğu yer bir mağara değil,büyük bir villa,askeri okula 900 metre yakın ve emekli askerlerin bulunduğu yer.
Ladin bir savaş sembolü yapıldı ve figüran olarak seçildi.
İslam ülkelerine vurmak için biçilmiş bir kaftan.
Bugün dünyanın ekonomiden de,teknolojiden de,bir çok şeyden daha önemli üzerinde durması gereken barışın sağlanmasıdır.Müsbet hareket edilmesidir.
Dünyada terörün bitip sulhun,barış ortamının sağlanmasıyla nazarlar İslâmiyete dönecektir.
Barış demek olan İslâm,Ladin bahanesiyle İslami terör,Müslüman terörist muamelesine tabi tutuldu.
Batıda esas olan menfaattır.Ladin-in öldürülmesi Obama-nın elini güçlendirmiştir.Liderliğini pekiştirerek devamını garanti altına almıştır.Tıpkı bizde Apo-nun yakalanmasıyla Ecevit-in oyunun yükselmesi gibi.
Medenilere üstün gelmek ikna iledir.Kavga ve mücadele ile değildir.Dünyada dönen entrikaları boşa çıkarmak,basiretli hareketler ile mümkündür.
*Irak-ta Saddamın bitirilmesiyle her şey düzelecek deniliyordu.Oysa her gün onlarca insan saldırı ve bombalamalarla ölmektedir.
Ladin-in öldürülmesiyle de bu iş bitmiş değildir.Belki yıllarca büyütülen nefret ve Ladinin öldürülmesinin doğuracağı hınç,avrupanın bir çok yerinde ölümcül nefretlere dönüşerek devam ettirilmeye çalışılacaktır.
Ladinin öldürülmesiyle terör bitecek mi?
Dünyada bir sektör haline gelen terör ortadan kaldırılacak mı?
Bataklık mı kurutulacak yoksa sineklerle uğraşmaya ve sinek üretilmeye devam mı edilecek?
Dünya topyekun bu meseleye el atmalı,barışı sağlamalıdır.
Barış,özgürlük ve fakirliğin çözülmesinde,çözüme yönelik kararlar alınarak uygulanmalıdır.
Mesele ladinin öldürülmesi değil,Ladinlerin doğuşuna meydan verilmemesidir.
Dışta kendi ekseni etrafında dönen dünya,içte de kendi eksenini bulana kadar dönmeye devam edecektir.
Nice zalimler eylemiş pâ-mal
Etmez ihmal ederse de ihmal..
MEHMET ÖZÇELİK
02-05-2011

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015