RAHMET KAYNAĞI YAĞMUR

RAHMET KAYNAĞI YAĞMUR

Muğayyebât-ı Hamse yani beş bilinmeyenden birisi de yağmurun ne zaman yağacağı[1] ve doğrudan doğruya Allah tarafından yağdırılmaktadır.[2]

Meteoroloji tarafından bildirilen hem “Hava tahmin raporu” hem de ğayıbtan çıkmış olan yağmurun görünen şu şehadet alemine gelerek,belirtilerinin ortaya çıkmasının bir neticesidir.

Tıpkı bir hayvanın zelzeleyi,havanın rutubet ve nemliğinden,buluttan,yağmurun önceden hissedilmesinden ve aynı zamanda,özellikle ihtiyarlar ve hassas kişilerce önceden hissedilmiş olması gibi ki,bu gaybın bilinmesi demek değildir.

Ve Allah yağmurun inişini kendisine mağfiret dilemeye bağlamıştır.[3]

İnsanlar ümitsiz kalınca[4],ölmüş toprağı canlandırmak üzere[5] insanlara rızık olarak[6],ırmaklar,nehir ve çaylar,ekinlerin yeşermesi,hayvanlara yiyecek olması,sebze ve meyveler yeşerip,her ölünün de yeşerip hayat bulması için[7];Allah tarafından buluttan[8] ve gökten iner ve indirilir.[9]

Bütün bunlar birer öğüt ve ders içindir. İnsanlar nankörlük değil,ibret alsınlar diyedir.[10]

Yağmurun külli ehemmiyetini anlamak için,bir anlık yokluğunu düşündüğümüzde;hayatın ve onun devamının da yokluğunu rahatlıkla anlarız. Ondandır ki yağmura rahmet adı verilmiştir.

Yağmurun şefkat kucağı,hayat sahibi olan her varlığı kuşatmaktadır.

Elbette böyle umumi bir menfaat,tesadüfe havale edilemez.

Evet,yağmur sebebiyledir ki;yeryüzünde nehirler,ırmaklar,çaylar,pınarlar,taa okyanuslara kadar… Yeşillikler,sebze ve meyveler…kısaca hayatı netice veren her şey…

Evet. her şey o hayat kaynağından çıkar,onunla bereketlenir,varlıklara rahmet olur…

1-9-1995

MEHMET ÖZÇELİK

[1] Lokman.34.

[2] En’am.69,Ra’d.17,Mü’minun.18,Furkan.48-49,Vakıa.68-70.

[3] Nuh.10-12.

[4] Şura.28.

[5] Nahl.65,Rum.50,Fatır.9,Fussilet.39,Zuhruf.11,Casiye.5,Kaf.11,Abese.25-32.

[6] Zariyat.22.

[7] Bakara.22,164,A’raf.57,İbrahim.32,Nahl.10-11,Hacc.63,Mü’minun.18-19,Lokman.10,Fatır.27,Kaf.9-10,Nebe’.15-16.

[8] Ra’d.12,Zariyat.2,Nebe’.14.

[9] Hicr.22,Nahl.65,Nur.43,Rum.58.

[10] Furkan.50,Rum.24.

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015