Archive for the 'Tenvirler' Category

ALLAH NİYE KANDIRSIN Kİ

ALLAH NİYE KANDIRSIN Kİ Öyle ya, Allah niye bizi kandırsın ki? İhtiyacı mı var? Bize muhtaç mı? Allaha ve ahiret gününe inanmayanlar şunu düşünmüyorlar mı ki, kendileri yüz sene önce yok idiler, yok iken var oldunuz. Neden öldükten sonra var olmayasınız ki? Allah gönderdiği kitaplarında vaatta bulunuyor, bazen de tehdit ediyor. Bu bir haktır. Allahın […]

Loading

No ResponsesAğustos 2nd, 2017

ALLAH EKİYOR BİÇİYOR DERİYOR

ALLAH EKİYOR BİÇİYOR DERİYOR İnsan bu dünyaya ekmeye ve ekilmeye gelmiştir. Bir yandan ahirette biçmek için ekiyor, diğer yandan duyguları itibarıyla sümbül verip neşv-ü nema bulması için de ekiliyor. Allah-ın varlıkları yaratması ise adeta onları ekmesi, onlardan esmasının mahsulatını almak içindir. Allah cüz-i ücretle, külli işler yaptırmaktadır. Kâinatta canlılarda olan tenasül kanunu gibi. Bu konuda […]

Loading

No ResponsesTemmuz 29th, 2017

BROSELLA

BROSELLA Köylülere mi kızsam , doktorlara mı kızsam? Köylülerden kastım hayvan besicileri ve köy peyniri yapıcılarıdır. Evvela Brosella düşük yapan hayvanların sürekli olarak sütle beraber memelerinden gelen mikropların vücuda bulaşması ve vücudu tehdit etmesidir. Dünyada bu hastalıkla ilgili olarak 500 milyon insan tehdit altındadır. Ağırlıkla hayvansal ürünlerden bulaşır. İyi kaynamayan sütten ve iyi pişmeyen etten […]

Loading

No ResponsesTemmuz 27th, 2017

ÂDEMİN ÇOCUKLARI KAVGA EDİYOR

ÂDEMİN ÇOCUKLARI KAVGA EDİYOR Âdem baba! Bir bakar mısın, çocukların birbiriyle kavga ediyor. Onunla yetinmeyip birbirinin kanını akıtıyor. Belki Kabile kızmakla haklı olduğunu süregelen bu kan dökme ile göstermiş oldun. Bunlar senin soyundan gelme. Aynı kanı taşıyorlar, kanı bozuklar çıksa da… -Havva anneciğim, Havva neneciğim çocuklarına bir şey söyle. Bunlar senin de çocuğun. Bir Habil-in […]

Loading

No ResponsesTemmuz 25th, 2017

KISA NOTLAR

KISA NOTLAR “Vatan sevgisi imandandır. “Bir yanda vatana ihanet eden, diğer yanda vatanı için şehit düşen. “Kişi sevdiğiyle beraberdir “Bir yanda fetö ve haçlı, diğer yanda Türkiye. Surda bir gedik açtık, mukaddesmi mukaddes. Ey kahpe rüzgâr artık ne yandan esersen es.N.F.K 15 Temmuz 12 Eylülün rövanşıdır.12 eylülde onların çocukları,15 Temmuzda bizim çocuklar kazandı. İşgal başarılı […]

Loading

No ResponsesTemmuz 21st, 2017

15 TEMMUZDAN 15 TEMMUZA

15 TEMMUZDAN 15 TEMMUZA -İşgalin 1. Yılında işin vahameti gün be gün açığa çıkıyor. Zamanla da ne kadar vahşete denk bir işgal olduğu daha da netleşecektir. Fetö içimizdeki Truva atıdır. Bütün bu açığa çıkan hakikatlere rağmen hala Fetö mensubluğunu devam ettirenler ve ettirecek olanlar için ise bu durum, her gün ölümü mumla arattıran dünya ve […]

Loading

No ResponsesTemmuz 14th, 2017

EĞİTİM ÇIKMAZI

EĞİTİM ÇIKMAZI Bizde eğitime göre kabiliyetler oluşturulmaktadır. Kabiliyetlere göre eğitim verilmemektedir. Eğitimin kendisi eğitime muhtaç iken, ürettiği öğrenci de üretimsiz öğrenci durumuna düşmektedir. Nitekim şu anda bizde gitmek istediği okulu seçmede öğrenci zorlanırken, gittiği okulu 9 zayıfı da olsa bitirebilmektedir. Bir de buna okul idaresinin sürekli yüzdelik oranlarını yükseltmek amacıyla öğretmene adeta gizli bir baskı […]

Loading

No ResponsesTemmuz 10th, 2017

CEBRAİL ŞEYTANLA BARIŞMAZ

CEBRAİL ŞEYTANLA BARIŞMAZ “De ki: “Her kim Cebrail’e düşman ise, bilsin ki o, Allah’ın izni ile Kur’an’ı; önceki kitapları doğrulayıcı, mü’minler için de bir hidayet rehberi ve müjde verici olarak senin kalbine indirmiştir.” BAKARA-97 Yahudilere bir çok peygamber gelmiş ve onlara vahyi Cebrail getirmişti. Son olarak yine kendi içlerinden birine getireceğini düşünüyorlardı. Böyle olmaması o […]

Loading

No ResponsesHaziran 25th, 2017

DARBECİ VE TEZGAHCILARI

DARBECİ VE TEZGAHCILARI 15 Temmuzda Türkiye-ye darbe yapan Nato ve Abd acaba bunu neden yaptı; 1-Fetöcülerin Türkiye-deki gücünü test etmek. 2-Yıllardır beraber ortaklaşa darbe yaptığı Atatürkçüleri; başarılı olsaydı önemli yerlere getirmek, Başarılı olmayınca onları geri planda tekrar kullanmak üzere gizlemek, saklamak idi. 3-Toplumda Suriye-den daha tehlikeli bir iç savaşı oluşturmak. Bunun içinde; a)Başarılı olunsaydı, vatanseverleri […]

Loading

No ResponsesHaziran 9th, 2017

BU GECE ÇOK KAN AKACAK

BU GECE ÇOK KAN AKACAK -Atatürkle başlayan tek adamlık, tek şefliğin 30 yıllık döneminin sonunda, 1950 de bu milletin biraz nefes almasıyla birlikte, İngilizlerin elinden devir aldığı yönetimi bu sefer Nato ile ve Natonun Abd ile darbeleriyle 15 Temmuz 2016 ya kadar gelindi. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Türkiye-deki yönetim İngiliz ve abd projesidir, iç ortaklarıyla […]

Loading

No ResponsesHaziran 6th, 2017

DNA VE İNSAN YAPISI

DNA VE İNSAN YAPISI ‘Elbette nev-i beşer, âhir vakitte ulûm ve fünûna dökülecektir. Bütün kuvvetini ilimden alacaktır. Hüküm ve kuvvet ise, ilmin eline geçecektir.’ ” diyor Bediüzzaman. [1] Bütün alanlarda bir gelişme görülmekte ve özellikle insanın mikro dünyasında önemli çapta gelişmeler olmaktadır. Alemde yaratılan her şey adeta bilgisayardaki 1 ve 0 rakamlarının farklı dizilişi gibidir. Bir […]

Loading

No ResponsesHaziran 3rd, 2017

RİSALE-İ NURUN KUDSİYETİ

RİSALE-İ NURUN KUDSİYETİ   Risale-i Nur hizmetinin kudsiyeti başkalarının bu işe müdahalesini reddediyor ve de devre dışı bırakıyor. Öyle ki, Üstad bile kendini devre dışı bırakmış, bir talebesi ve bir dümdarlık görevinin olduğunu ifade etmiştir. Durum bu kadar ciddi iken, birisinin kalkarak münferid bir hareket sonucu bu hizmete zarar verecek olması halinde onu dışarı atacak, […]

Loading

No ResponsesHaziran 1st, 2017

HAM SÖZLER

HAM SÖZLER Ham sözler, pişmemiş yemeğin ağızdaki zorluğu, midedeki yorgunluğu gibidir. Ham sözler, pişmemiş hamur halindeki ekmeğin mideye yumruk gibi oturmasıdır. Ham sözler, olmamış armudun ve meyvenin boğazda tıkanması, dildeki tatsızlığı, midedeki rahatsızlığı gibidir. Ham sözler, pişmemiş, kart olan etin midedeki hazımsızlığı gibidir. Ham sözler, akıl ve kalpte yoğrulmadan ağızdan çıkan ölçüsüz sözlerdir. Ham sözler […]

Loading

No ResponsesMayıs 30th, 2017

RAMAZAN AYI VE ORUÇ

RAMAZAN   AYI   VE     ORUÇ          Rahmet ve merhamete muhtaç biz insanlara Ey Rahmet Ayı Ramazan Hoş Geldin…             Oruç;Cenâb-ı Hakkın rızasını gözeterek,ibadet niyetiyle imsak vaktinden yani fecrin tuluundan,güneşin gurubuna kadar olan zaman süresi içerisinde yemekten,içmekten,cinsi muameleden nefsini men etmektir.             Oruç;kıblenin tahvilinden sonra,Hicretin ikinci senesinde,Şaban ayında,Bedir gazasından bir ay ve birkaç gün evvel farz kılınmıştır. […]

Loading

No ResponsesMayıs 25th, 2017

DİKEN VE YUMURTA KAVGASI

DİKEN  VE YUMURTA KAVGASI Daha 5 yaşındaydım. Köyümüzde iki tarla komşusu tarlalarının arasında bulunan dere içerisindeki dikenin kendilerine aid olduklarını söyleyerek münakaşaya tutulmuşlardı. Münakaşa öyle bir hal almıştı ki; dikeni ikiye bölüp paylaşmaları halinde teklif edilen çözümü kabul etmemiş, hala inatla kendilerine aid olduğunu söylemişlerdi. Maalesef bu insanlar da inançlı kişiler idi. Ancak madde ve […]

Loading

No ResponsesMayıs 23rd, 2017