Archive for the 'Tahliller' Category

SAPTIRILAN HEDEFLER

SAPTIRILAN HEDEFLER Bir asırdır yanlış hedefe sıkılan kurşunlar,alış verişte yanlış yapılan hesaplar bizi şu anki iflasa getirdi. İslam gitmiş,Kur’an yasaklanmış,iman esasları ateizm ve kominizmle tehlikeye girmişken insana ve inancına değil,devlete talib olundu.Bu gün o devlete talib olanlar ateist ve koministlerle beraber olup,dün mücahitlik adına,bugün ise Ergenekon adına ortaklık kurularak bir devre iflasla kapatıldı. Milletin imanına […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

YALANIN BEDELİ

YALANIN BEDELİ Eskiler şakaya latife derlerdi.Latifede bir incelik vardı,incelik aranır,inciler aranırdı.Şimdilerde latifenin yerini şakalar aldı.Şakalar ise en orta versiyonu ile,eşek veya işlek şakası olarak sunulmakta.Bir kaç dakikalık gülme uğruna vereceği zarar hesap edilmemektedir. Efendimizin;Hz.Âişeye; ‘seni devenin yavrusuna bindireceğim.’demesi içerisinde,her deve annesinin yavrusudur.Hangi durumda olursa olsun. Veya yaşlı bir kadına;Yaşlılar cennete girecek mi?diye soran kadına; -Hayır,cevabını […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

TAZİYENÂME

TAZİYENÂME *” Dünya bir köprüdür, üzerinden geçiniz, (fakat) onarıp mâmur hale getirmeyiniz.” *“Ölmek için tevellüd edip dünyaya gelirsiniz; harap olmak için binalar yapıyorsunuz” *” Dünya âhiret ehline haramdır, âhiret de dünya ehline haramdır,Hem dünya hem âhiret ise Allah ehline haramdır.” *Bozulma,süfli şeyler ve yerler içindir.Ahirette yani cennette bu durum yoktur.Çünkü orada her şey ve heryer […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

SIRA MATERYALİZMDE

SIRA MATERYALİZMDE Evet sıra materyalizmde… Kominizm çöktü,şimdi ise sıra materyalizmde.Kominizmden sadece fosil olanlar kaldı.Oda unutulmaması,insanlığa çektirdiği acıların hatırlanması için nümunelik fosiller,fos bir halde varlığını sürdürmektedir. Bunlar maneviyat fukarası oldukları gibi,maddi ilerlemede de gayet geridirler. İnsanlık ve ilerlemeye kapalı insanlardır. Şimdi ise materyalizm iflasın eşiğinde..tüm sermayesini kullandı,bir şey bırakmadı geriye. Dünyanın yüzde seksenini yiyen yüzde yirmilikler,yüzde […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

MODERN DÜNYA HAPİSHANESİ

MODERN DÜNYA HAPİSHANESİ Modern dünyanın modern evleri,modern hapishaneleri..beş yıldızlı hapishaneler..gelde girme! Dışın süslendiği,için pislendiği bir medeniyet..dışı süs,içi pis.Dışı güzel poz,içi pis ve kof… Hapseden hapishanelikler.Ruhu mahpus..akıl hapis..kalb habis..vicdan abus… Hapishanedekilerin hürleri hapsettiği bir hapis hayatı. Hapishaneler kralı,gönüller sultanı,zincirler kıran;Bediüzzaman… Yusuf aleyhisselam,peygamberlik zincirinin zincir kıranı..Said Nur velayet zincirinin karanlıkları kıranı oldu. Biri peygamberlikte şahlandı,taçlandı..tam 12 yıl.Diğeri […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

NAZAR HAKTIR

NAZAR HAKTIR Âyette:” O inkar edenler zikri (Kur’an’ı) duyduklarında neredeyse gözleriyle seni devireceklerdi. (Hala senin hakkında): “O bir delidir” diyorlar. Oysa o (Kur’an) ancak alemler için bir öğüttür.” “51. Gerçekte o inkârcılar, Allah’ın nimetlerine nankörlük ederek âyetlerine yalan deyip seni yalancı çıkarmaya kalkışan ve durumları ve huyları anlatılan Mekke kâfirleri, o zikri, Allah tarafından öğüt […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

MİLLETİN MENFURLARI

MİLLETİN MENFURLARI Nefretle anılanlar..lanetle anılanlar…Darbeleri yapanlar ve yapanlara destek olanlar..28 şubatın menfurları..kirli ve lekeliler..sonsuza dek bu kirlerle yaşayacaklar ve de kendilerini yaşatacaklardır. Türkiye-de olumsuzlukların,geri kalmış ve kaosların irengi ve frengi iki sivri ucu;iki temel esas üzerine oturmaktadır; Biri;Askerin müşahhas olmayan bir rejim muhafızlığını,millete bırakmayarak kendisinin yüklenmiş olması. Diğeri ise;Kısır bir sol zihniyet,üretmeyip tüketen,düşünmeyip kurgulanan bir […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

REJİM TEHLİKEDE !?

REJİM TEHLİKEDE !? Bir asırdır rejim tehlikede.Bu da göstermektedir ki;rejim kendi varlığını sağlamlığına,güvenliğine,güçlülüğüne değil de;zayıflığına dayandırarak sürekli kendisi için tehlike unsuru oluşturarak,tehditte bulunmaktadır. Tehdit edilen rejim değil,aslında tehdit eden rejimin kendisidir. Rejim herkesi kendisi için tehdit unsuru olarak görmektedir.Bundan dolayı da kimseyi memnun etmemekte,öyle bir derdi olmamakta,kimsenin de kendisinden memnun olmasını istememektedir. İki taraflı bir […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

RESMİYET VE SAMİMİYET

RESMİYET VE SAMİMİYET ABD başkanı Barak Hüseyin Obama-nın gerek başkan seçilmeden öncesi ve gerekse de sonrasındaki rahat hali,,Türkiye’ye geldiğinde gösterdiği samimiyet ve serbestlik gerçekten çok etkileyici idi. 40 yıllık dost gibiydiler. Zorlanmadan,halden hale girmeden kendine olan güven ve rahat hali başarısının en büyük faktörlerinden biri belki de birincisi idi. Oysa o bir zenci idi..beyazlarla aynı […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

SADAKA KÜLTÜRÜ

SADAKA KÜLTÜRÜ Bu konuyu toplumda giderek artan şu sözler yazmama sebeb oldu. Akp-nin değişik konulardaki tenkidini savunmak bana düşmez.Onlar kendi kendilerini savunurlar ve savunmaktadırlar. Ancak ısrarla bu partinin ayakta durmasını sadaka kültürüne,topluma yiyecek, para,kömür gibi sosyal yardımların yapılmasıyla varlığını sürdürmesine bağlayarak,bu yardımları önemsiz ve gereksiz olarak değerlendiren beceriksizlere ithafen yazıyorum. Şimdiye kadar tüm partiler kendilerinin […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

KİLİS HATIRALARI

KİLİS HATIRALARI Kilis deyince hep aklımıza kaçaklılıkla uğraşılan bir şehir olarak gelirdi.Maddenin öne çıktığı bir kent olarak düşünürdük,bu son ziyaretimize kadar. Meğer sahabeden tarikat şeyhlerine kadar bir çok maneviyat erlerinin medfun ve uğrak yeri olmuştur. Kilis münbit bir mekan..girişte suriyeye mücavir bir alanda. Kilise varmadan Yavuz Sultan Selim-in meşhur savaşı olan Mercidabık-a da sol taraftan […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

İSABETLİ HAREKET MÜSBET HAREKET

İSABETLİ HAREKET MÜSBET HAREKET Müsbet hareket yaratılıştaki fesad yani ifsadı ortadan kaldırarak ıslaha yöneltmektedir. Vazifemiz müsbet hareket etmektir.Her konuda dosdoğru,fevri hareketten uzak,neticesi kişiyi üzmeyecek ve özür dilemeye mecbur etmeyecek harekettir. Müsbet hareket,isabetli harekettir.Hedefi on ikiden vurma hareketidir. Umumun tasvibine mazhar olmuş harekettir. Rahmetlik dedemden kulağımda hala varlığını devam ettiren bir söz vardır;Evvelden eşkiya dağda idi,şimdi […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

İÇ AYAR

İÇ AYAR İnsanlar yaratılıştan iç ayarı yapılmış olarak dünyaya gönderilirler.Tıpkı Tüm ayar ve proğramlarıyla donatılmış olarak düzenlenen bir bilgisayar gibi. Fabrika çıkışlı bilgisayar,denetimden geçirilmiş,çalışır halde olarak sunulur. Hadisde;’Her doğan islâm fıtratı üzere doğar.Ancak daha sonra annesi babası hristiyan Yahudi veya Mecusi ise onu da öyle yapar’ Allah her bir insanı,insan ve Müslüman sıfat ve proğramı […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

HAYATIN YAZILMIŞTIR

HAYATIN YAZILMIŞTIR “Hayatın bir kelime-i mektubedir, kalem-i kudretle yazılmış hikmetnüma bir sözdür; görünüp ve işitilip, esma-i hüsnaya delalet eder.” Evet hayatın kudret kalemiyle yazılmış bir mektuptur.Mektuplar okunmak içindir.Hayatını oku..kendini oku. İnsan anlamlı yazılan bir yazıyı okuduğunda ufku açılır. Allah ise insan yazar ve o insan insan okur,insani özelliklere sahip olur. Allahın yazmasında hayat vardır. Allah […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

HİKMET VE MASLAHAT

HİKMET VE MASLAHAT Hikmet’in kelime anlamı itibarıyla mefhumları en iyi bilgi ile bilmektir. Deyim itibarıyla;Allah’ın ezeli ve ebedi olan ilmi ve sıfatlarıyla,varlıkların başlangıcından nihayetine kadar kendilerinden beklenen bir çok fayda ve maslahatın gözetilerek en uygun bir şekilde yaratılmasıdır. Allah her bir varlığı yaratırken,onun kâinat çapında,bütün varlıklarla olan münasebetini,onları tamamlayıcı bir unsur olmasını gözetmesidir. Kur’an-ı Kerimde […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015