SADAKA KÜLTÜRÜ

SADAKA KÜLTÜRÜ

Bu konuyu toplumda giderek artan şu sözler yazmama sebeb oldu.
Akp-nin değişik konulardaki tenkidini savunmak bana düşmez.Onlar kendi kendilerini savunurlar ve savunmaktadırlar.
Ancak ısrarla bu partinin ayakta durmasını sadaka kültürüne,topluma yiyecek, para,kömür gibi sosyal yardımların yapılmasıyla varlığını sürdürmesine bağlayarak,bu yardımları önemsiz ve gereksiz olarak değerlendiren beceriksizlere ithafen yazıyorum.
Şimdiye kadar tüm partiler kendilerinin seçilmesi halinde halka neler yapacaklarını,fakirlikten kurtaracaklarını hep vaat ettiler ancak hep aldatıcı ve oyalayıcı,kandırıcı uygulamaları kendini kısa zamanda gösterdi ve tekrar derslerini aldılar.
Chp hep yıllardır fakirlik edebiyatı yaparak kalkı kandırdı,kimseyi fakirlikten kurtaramadı ancak kendi kendilerini zengin ettiler.
Şimdiye kadar herkes devlete baba dedi ve öyle de görüldü.Demirel-e baba denildi.Ancak yakınlarının dışında pek kimseye babalık yapmadılar,yarım asrımız öylece heba oldu.
Devletin sosyal bir devlet olması gerekliliği hep söylenildi ancak sosyallikten uzak ferdiliğe takınıldı.
Şimdi ise gerçekten önemli çapta;fakir-fukara,garib gureba,yaşlı-özürlü,kız-kadınlara yönelik önemli çapta yardımlaşma kurumu devreye sokularak,çalışmayan sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumu ve kurumları devreye konuldu.Halkta bir nefes alma açıkça görüldü.
Kendilerini,kişiliklerini,değerlerini kaybedenler oylarını da kaybedince bunu sosyal sadaka devleti diyerek seviyesizce alay konusu yapılarak tenkid edilmeye başlanıldı.
Ayı üzüm asmasına ulaşamayınca ekşi deyip,gümler gidermiş.
Gözü hasta olan yarasa tabiatlı güneşten rahatsız olurmuş.
Dünya güzelini isteyen kişinin eline geçmeyince ne kadar çirkinmiş deyipde nankörlüğü gibi.
Memleketimizde de bu tipli insanların türemesi önemli bir kültürümüzün hücumuna hedef oldu.
Asırlardır süre gelen bir çok manevi değerlerimiz ve kültürlerimiz mevcuttur.
Kur’an-ı Kerim-de Sadaka 23 yerde geçmektedir.
Zekat-da zekat olarak 31 yerde zikredilmektedir.
Kültürlerimiz arasında hala İstanbulda bulunan Sadaka Taşları Osmanlıdan gelen yardımlaşma aracı olarak mevcuttur.Doğumdan ölüme,sünnetten düğüne,taziye, hediyeleşme, mezar taşları,ziyaretler,büyüklerin ellerini öpme ve hatırlarını sorma,bayramlaşma,saygı, sevgi,selamlaşma,aç varken tok yatmama,büyüklere yer verme,kusur araştırmama,kalp kırmama,kul hakkı,ikram,ezan,ad kurma,vs.vs.sayamayacağımız yüzlerce dini ve kültürel değerlerimizin yaşatılması,milletimizin yaşatılmasıdır.
Ancak bir asırdır bunları yıkmaya çalışanların hala bunların ayakta kalmasından rahatsız olmaları,sadaka kültürüne saldırmalarının kuyruk acısını da göstermektedir.
Hiçbir zaman için kimse bu insanların çalışmadan başkasının sırtından geçinmesini istemez.Kimsede kolay kolay onurunun kırılmasını göze alarak çalışmadan hayatını devam ettirmek istemez.
Yardım kurumunun yardımlarını dağıtırken bir aileye falan kuruma neden müracaat etmedin dediğimde cevaben;Onlar televizyona çıkma şartını söylediler,deyip yardımlarını da kabul etmemişler.Oysa gerçekten de bir kadın ve kız iki kişi olup muhtaç insanlardı.
İşte milletimiz böyle asildir,her ne kadar yıllarca bozulmaya çalışılsa da…
Sadaka kültürü İslami bir kültürdür.Kur’an ve Efendimiz teşvik eder.Ancak her zaman;’Veren elin alan elden üstün olduğunu da’ifade eder.
Yıllarca kene gibi başkasının sırtından geçinen,havadan para kazanan,manevi çukurluğunun ve idareyi bilmeyip kendini bile idareden aciz kalanlar toplumun bu şekildeki yakınlaşmasını,elinden tutup kaldırmayı kişilik kaybı gereği tenkid etmektedirler.
Hadislerde:
-“Cömert bir cahil Allah yanında cimri olan bir alimden daha efdaldir.”
-“Cömert olan bir cahil elbette cimri olan bir abidden Allah yanında daha makbuldür.”
-“Üç günlük yiyeceğe sahib olan kimse için dilenmek helal olmaz.”
-“Kul kardeşi ile beraber yemiş olduğu şeyden kıyamet günü sorgulanmaz.”
-“Assahiyyu habibullah velev kâne fasıken,elbahilu aduvvullah velev kâne salihan.”
Anlamı:Cömert Allahın dostudur velev fasıkta olsa,cimri Allahın düşmanıdır velev Salih de olsa…”
Benzer hadisde: **”El-bahîlü la yed-hül’ülcennete velev kâne zâhiden v’es-sehiyyü la yüdhal ün-nâre velev kâne fâsıkan”
Anlamı:”Cimri cennete giremez velev zahide olsa.Cömert cehenneme girmez velev fasıkda olsa…”

*Kimsesiz kimse yok, herkesin var bir kimsesi
Kimsesiz kaldım yetiş, kimsesizler kimsesi.

*Tok olan cümle âlemi tok sanır
Aç olan âlemde ekmek yok sanır.

“Cömertlikte yardım etmede akar su gibi ol
Şefkat ve merhamette güneş gibi ol,
Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol..
Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol,
Tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol,
Hoşgörülükte deniz gibi ol,
Ya olduğun gibi görün,
Ya göründüğün gibi ol….”Mevlâna

*Baba evladı kötüde olsa ona bakmak zorundadır.Devlette babalık görevi olarak milletinin çalışması için ya ortamlar açmalı veya onun yanlış ve kötü yollara düşmesini engellemek için yardımda bulunmalıdır.Bu konuda devlet ve millet el ele vermeli özellikle ve özellikle Vakıf müesseseleri arttırılarak canlandırılmalıdır.

Sadaka kültürü öldürülen duyguların canlandırılmasıdır.Milletçe bunu öldürmeyelim,canlandıralım.

MEHMET ÖZÇELİK
01-08-2008

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015