HAKİKATE GÖTÜREN İSİMLER

HAKİKATE GÖTÜREN İSİMLER
‘Allah Hazreti Âdeme bütün isimleri öğretti.’
İsimler Âdemle özdeşleşti.Âdem mi isimdi,isim mi Âdem?
İsimleri bir anlığına her şeyden kaldırdığımızı düşünelim.
Biz her şeyi bilebiliriz,biliriz.
Ne ile?
İsimleri ile…
Allahı,peygamberleri,kitapları,vs..hep isimleriyle tanırız.
İsim adeta zat oldu.
Zat o isme ad oldu.
Adı sanı unutulmuş..isimsiz..seni defterden silerim..ismi yok.
O insanda yok.
Çocuk dünyaya geldi.İlk iş ona bir isim vermek oldu.
Yoksa doğmuş-doğmamış fark etmeyecekti.
Varlık ve yokluk arasındaki en büyük engel,isimdir.
Nüfus cüzdanımı kaybettim,hükümsüzdür.
Ben de hükümsüz oldum.
Yeni bir hükme ihtiyaç var.
Hakim değil,mahkumum.
Var mıyım yok muyum?
Her var da var,her yokta yok muyum?
Ben kimim?
Mehmet
Hafızanın kaybında ilk kaybedilen isimdir.
İsmi belli olması halinde her şey otomatikman bağlantılı bir şekilde ortaya çıkacaktır.
İsimsiz.
İsmini bilmeyen bir çocuk bulunmuştur,sahiplerinin ilan bürosuna gelmeleri rica olunur.
İsmini bilmeyen,akli dengesi kayıp bir şahıs bulunmuştur.Sahiplerinin emniyete gelmeleri ilan olunur.
*Babanın evlat üzerindeki üç büyük hakkından birisi,birincisi,en önemlisi;ona memnun olacağı güzel bir ad,isim koymaktır.
Ahmet..Mehmet..Mustafa..Abdullah..Fatih..Ayşe..Fatma..vs…
Yılan,kaya,taş,odun,vs.. Uygun mu?
Mübaşir seslenir;Ahmet oğlu Mehmet…
Hemşire çağırır;Fatma kızı Ayşe.
Öğretmen yoklar;Mustafa,Nedim,Ubeydullah,Abdulhakim.
İsmi olup kendi olmayanlar,ya da kendi olup ismi olmayanlar…
Farkı yok gibi değil mi?
Şeyy…
Liste de öyle biri yok.
O halde sende yoksun demek.
Sizin isminiz varmış.
O halde siz varsınız…
İsminizi lütfeder misiniz.
Kaybettim!!!
Kendinizi mi???
*Tarihte Habenneka diye bilinen,ahmaklıkla nitelenip şöhret bulmuş birisi vardır.
İsmiyle şöhret bulmuş,ismi ona şöhret katmış.
Bu şahıs isimliğini boynuna asar,ismini soranlara isimliğine bakarak cevap verirdi.
Bir gün Habenneka uyurken,muzip birisi onun boynundaki isimliği çıkarıp,kendi boynuna asar.
Uyanan Habenneka ya kim olduğunu sorar.
Boynunda isimliğini göremeyen Habenneka susar,karşısındakinin boynunda görünce şu cevabı verir;
Sen Habennekasın da,ya ben kimim?
İsimsiz kahraman…
İsimsiz kahraman da,ne kadar kahraman.
İsimsiz de kahramanlık olmuyor ki!
İsmimi tarihe yazdıracağım.
İsmimi taşa kazıtacağım.
Kendim olmasam da,o kalacak.
Çünkü o isim benim..ben olmasam da.
*İnsanlar isimleriyle yaşar.isimleriyle ölürler..
İsimsiz olarak doğsalar da…
Aslında doğarken bile isimleriyle doğarlar;
Bebek.
*Kendime bir isimlik yaptırdım.
Masaya koydum..
Ben olmasam da benim ismimi görenler,beni bulmuş olurlar.
He demek ki buralardaymış,bir yerlere gitmemiş.
Kapıya astım.
-Ordünaryus Profesör Doktor Ahmet Nedim Gülsever.
Çaycı Emin Efendi.
Terzi Rıza Bey.
Sütçü imam.(Adı yok,namı var.Adıyla değil namıyla yaşamakta ve yaşatmaktadır.
Adını millete verenler,milletçe anılırlar.
Devleşen adlar,devletleşen isimlerle adlanır.
Adı büyük,kendi küçük olanlar olduğu gibi,adı küçük kendi büyük olanlarda vardır.
Olgun olmayan Kamiller.
Övülmeyen Ahmedler.
Sert olan Mülayimler.
İzzetini kaybetmiş Aziz ve Azizeler.
Zengin olan Fakirullah Hazretleri.
Medeni olan Ahmed Bedevi Hazretleri.
Toprak olan Said.
Aydınlatan Nur.
*Allah Âdeme bütün eşyanın isimlerinin kuvve ve çekirdeklerini ve hülasalarını öğretti.
Onlar ebede kadar açılıma devam etmekte,sonsuza dek talim ve ilim süre gitmektedir.
Âhirette yani cennette eşyanın isimleri sınırsızdır..son bulmaz.
İsimler hakikatlarıyla kıymetlidirler.
Eşyanın hakikatı,isimlerin hakikatlarıdır.
Efendimizin mevsuk ve meşhur dualarında;”Allahım!Bana eşyanın hakikatını göster.”
İsmin içine nüfuz etmek,hakikatın içinde gezinmektir.
*Allah ismi isimlerin şahı ve padişahıdır.
En büyük isim,ism-i âzam Allah ismidir.
İsimler hakikatlare işarettirler..onları gösterir ve onlara gider.
Mekke..Kâbe..Âdem..Muhammed isimleri;isimlerine sığmayacak büyük hakikatlardırlar.
İsmin istiab alanı geniştir.İçerisi dolduruldukça,isimde genişlenir,yayılır.
Daha Hz.Muhammedin oluşumundan önceleri,melekler O’nun ismini görmüş ve sormuşlardır.
Hz.Âdem o isim hürmetine Allah’dan affını dilemiştir.
Hz.Âdemden bu yana her şeyi ismiyle öğrendik,ismiyle hatırladık.
İsim sim gibidir..sahibini gösterir,parlatır.
Nüfus müdürlüğü,isimler müdürlüğüdür.
Market gibi alış veriş merkezleri eşyadan önce isimleri içerisinde barındırır.
Yemek gelmeden önce,menü gelir..yemeklerin isim listesi.
Yemeğin ismi,yemeğin önünde gider.
İsim başkasından çok,kendisine delalet eder.
Harf ise kendisinden ziyade,başkasına delalet eder.
Mana-yı ismi..mana-yı harfi…
Eşyaya manayı ismiyle değil,manayı harfiyle bakmalıdır.
Kendisi hesabına değil,yaratıcıları hesabına bakmaktır manayı harfi…

İsim ismini bir başkasına kaptırmaz..kendisine bağlar..onunla bağlanır.
Kitaplar isimleriyle vardır ve tanınır.
Bin sayfalık kitabı kimse bilmez ama ismi hafızalarda kaldıkça,kitabın hakikatını çözer.
Adeta kitap isimdir,isim de kitap…
İsimleri aşamayanlar,manaya ulaşamazlar.
İsimler manalar içindir.isimler manaları netice verir ve oluştururlar.
Esma-i Hüsna,en güzel isimlerdir.
Allah isimleriyle tanınır,anlaşılır.
İsmi anlamak,zatı kavramaktır.
Cennet isminin içerisinde çok hakikatler gizlidir.Gezmekle bitmez.
Cehennem ismi kendisinden önce insanı titretir ve yakar.Kendisine yaklaştırmaz,uzaklaştırır.
Cennet ise davet eder,kucak açıp sevindirir.
Cennet sonsuz isimlerin yurdudur…genel adıdır.
Cehennem isimlerin silindiği,unutulduğu,unutulmaya terk edildiği isimsizliklerin genel adıdır.
Cennet isim verir,cehennem isimleri siler.
Cennetteki isimler hakikatleriyle vardır.
Cehennemdeki isimlerin hakikatleri boş ve yoktur.
Hakikatı inkâr edenin,hakikati de silinmiş,sönmüş ve kaybolmuştur.
Cennet,ismin hakikatine nüfuz etmektir.
İmtihanlarda kaybedenlerin bir çoğu,ismi kaybetmeleri,hatırlamayıp unutmaları sonucundadır.
İsmini,o ismi hatırlayamadım!
İsmini bir hatırlasaydım!!!
İsmin kaybı,imtihanı kaybettirmektedir.
**İsminiz neydi?
Mesmuke?
What is your name?
Novitte çiye?
-Benim ismim mi?
Evet…
Mehmet…
Mehmet bey,size şunu diyecektim!!!
*Kazananların listesinde benim ismim yok.
Mefhum-u muhalifiyle;
Kaybedenlerdensin…
Kaybedenler yok ki,onların ismi olsun!
Kaybedenler listesi değil,kazananların isimlerinin yazılı olduğu liste asılır.
**Okul ismin kaydıyla başlar.Kayıd altına alınan kişi değil,onun ismidir.Kendisi daha sonra kayıd altına alınmaya çalışılır.
**Ve alleme Âdemel esmâ-e küllehâ,sümme aradehüm alel melâiketi;fe enbiûnî biesmâ-i hâ ulâ-i in küntüm sâdikîn…
-Ve Âdeme bütün isimleri öğretti.Sonra bu isimleri meleklere sundu.Ve eğer doğru iseniz;haydi bu eşyanın isimlerini bana haber veriniz…
Âdemin ve zürriyyetinin yaratılmasına taraftar olmayan melekler,isim sorusundaki yenilgileriyle ikna oldular.
Aksi takdirde yalancı sayılacaklardı.
Âdem ve zürriyyeti eşyanın isimlerini bilmekle,varlığa çıkmaya hak kazanmış oldu.
Melekler ikrarlarında;!Sübhâneke lâ ilmelenâ illâ mâ allemtena inneke entel Alimul Hakim.’
-Rabbimiz,seni tüm eksikliklerden takdis ve tenzih ederiz.
Senin bize öğrettiğinden başka bizim bilgimiz yoktur.
Sen Alim ve Hikmet sahibisin…
İlminle bildin,Hikmetinle bildirdin..Âdeme talim ettin.
Var oluşun anahtarı esma oldu.
“Ben gizli bir hazine idim,mahlukatı yarattım ta ki kendimi bileyim ve bildireyim.”
Allah kendisini isimle bildi ve bildirdi.
Esmanın hakikati,hakikatların ismi oldu.
Dünyadaki bütün atlar toplansa,,at ismini okuyamaz ve söyleyemezler.
Filler bir araya gelseler,fil ismini zikredemezler.
Hayvanlar isimleriyle değil,künyeleriyle tanındı.
Filler..balıklar..kuşlar..sürüngenler…
Köpekler..kediler..vs.
Daha sonra marifetleriyle isimlendiler;Karabaş,boncuk diye…
Çoban köpeği,çobanın köpeği oldu.Çobanıyla tanındı ve adlandı.
İsimler dünyasında yaşıyoruz..
Her tarafımızı isimler çevrelemiş…
İsimler içi dolmadıkça,doldurulmadıkça,silinirler.
Silinmemek için isimlerimizin ve isimlerin içlerini doldurmalıyız.
* Esamesi yani yani isimleri okunan ve okunmayanlar…
Doğan her kişinin bir ismi olduğu gibi,ölende ismiyle anılıyor,ismiyle telkinde bulunuluyor.Hiç olmazsa,tanınmasa bile er kişi niyetine bir isim veriliyor.
Zamanlar ismin üstünü örtünce,o kişilerde örtülüp unutuluyor.
Bir dönemde rahmetli diye anılıyor.
Aba ve ecdada katılınca Geçmişler olarak anlandırılıyor.Çoğulun içinde onun tekil ismi de müstetir hüve veya hiye olarak,o olarak isimlendiriliyor.Zamanla onlardan hüm diye bahsediliyor.
Onlar..işte onlar var ya…
Bir zamanlar onlar…
*”Kur’an besmelede yani isimde,besmele başındaki be harfinde,o da altındaki noktada…
Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla…
Herşey besmelede,besmele noktada,isimde noktada olan isimde,nokta ise bir kelime ve isim…
Nokta isimle var oldu.
Noktadan ismi çekerseniz,nokta da yok olur,her şey de yok olur.
Gerçi yok ve yoklukta bir isim.O halde Allah katında yok diye bir şey yok.
İlmi ilahinin,ilminin dışı yok ki yokluk onun dışına çıksın,dışına atılsın!
Yoklukta yokluk ismiyle var oldu,varlığa kavuştu.
Yok yok olsa var olur.
Yokun yoklukla çarpımı varlık olur.
Eksinin eksiye çarpımı artı olduğu gibi.
*Bir muhabbet kuşum vardı,öldü.
Bahçemde bir lale vardı,soldu.
Şimdi hatıralarda ve fotoğraflarda ve hayallerde varlığını sürdürmektedir.
Çünkü ismi bende mahfuz,duruyor.
Muhabbet kuşu ve lale diye…
Çok güzeldi,güzelliği devam etmekte.
Hoş kokuluydu,kokusu hala burnumda tütmekte.
Baki kalan şu kubbede,
Hoş bir sada bırakmakta;
Sonu ölmekte olsa…
Sada da bir isim,sese isim olmuş,onu kulaklara küpe yapmış.
Görünen alem göze gözlük olmuş,onunla görüyor.
Göz-lükle eş-leşip,beraber isimlenmişler.
*İsimler sadece bir isimdi,ona da lafız deniliyordu.
Lafız,ağızdan atılan şey…
Bazen bir gül,bazen bir ok..bazen bir tükürük,bazan sıcak bir söz.
Lafza herkes bir elbise giydiriyor.Ancak lafız yine lafızdır.Lafız olarak kalmaktadır.
*Ahmed-Muhammed-Mustafa lafza mana oldu.
İsim kendini onda buldu.
Övüldü,övülmüş oldu.
İsim meçhuldü,o zat ile malum oldu.
İsim kayıptı,onunla bulundu.
İsim zata ayıptı,O’nunla ar oldu,arlandı.
İsim ayn-dı yani göz onunla ayn-a ayna oldu.
Gördü ve göründü.
İsmine kurban olayım senin.
Alem o isme,onun ismine,kurban oldu.
Kurban isim oldu.
*Haramda isimdi ama ona soğuk düştüm.
Helal ismi bana ad oldu..
Helal lokma,helal süt emmiş..helal olsun..helal be…
Haram onu yiyene isim oldu;haram-zade..harami..haram lokma..haram olsun.
Cehennem ismi yaktı.
Cennet zemzem gbi aktı….

MEHMET ÖZÇELİK
30-04-2009

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015