İÇ AYAR

İÇ AYAR

İnsanlar yaratılıştan iç ayarı yapılmış olarak dünyaya gönderilirler.Tıpkı Tüm ayar ve proğramlarıyla donatılmış olarak düzenlenen bir bilgisayar gibi.
Fabrika çıkışlı bilgisayar,denetimden geçirilmiş,çalışır halde olarak sunulur.
Hadisde;’Her doğan islâm fıtratı üzere doğar.Ancak daha sonra annesi babası hristiyan Yahudi veya Mecusi ise onu da öyle yapar’
Allah her bir insanı,insan ve Müslüman sıfat ve proğramı içerisinde dünyaya gönderir.
Zamanla proğram eklenen veya çıkarılan veyahut da virüs kapan bir bilgisayar için iki yöntem uygulanır;
Biri;Tekrar o bilgisayarı Donatılardan ‘Sistem geri yükleme’ile ilk veya en sağlıklı kullanılabilir ayarlarına dönmekle,
Diğeri ise,bu durumda çözüme kavuşmuyorsa,biraz daha sert tedbirler ile Format atmak yoluyla,aslına döndürebiliriz.
Bir de ramazanda farklı olarak,hadisde belirtildiği üzere;”Ramazanda cennet kapıları açılır,cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur.”
Yani ramazan boyunca dünya şeytansız bir dünyadır.Adeta yıllık iznine ayrılmış,görev yapmamakta ve yaptırılmamaktadır.
Geriye kalan nefis ise oruçla gemlenmiş olduğundan her yönüyle rahmetin dolu dolu indiği an ve zamandır.
Virüssüz bir hayat,hayatı önemli çapta tehdit eden veya nefsi besleyen ana güç devre dışı bırakılmıştır.
Din insanı emir ve yasaklarıyla,verdiği proğramlarla ilk ayarlarına veya zararlı virüslerden kurtulma yöntemine yöneltir.
Namaz bir formattır..oruç hayata atılan bir formattır..geri dönmek demek olan tevbe,hayatın tekrar ilk fabrika ayarlarına döndürülmesi ve zararlılara karşı yeniden başlamak demek olan bir formattır.

*Hayatta bütün problemler insanın kendi iç ayarlarını yapmamasından kaynaklanmaktadır.Dinin yükümlülükleri,toplumda konulan kanunlar birer iç ayarlamadır.
İç disiplinini sağlayamamış insana veya bir öğrenciye,yaptırım olarak disiplin kurulu devreye girer.
İç disiplin ile çözülmeyen veya çözülemeyen bir problem,dıştan müdahale sonucu bir yaptırım ve düzenleme ile köklü bir düzenlemeye gidilmiş olmaz.
Kendisini toparlamamış bir evlat,bir öğrenci dıştan kızma,dövme ve ağır yaptırımlar ile geçici bir disiplin sağlanmış olur.Etkisi geçtikten sonra tekrar eski haline geri döner.
Öğüt ve nasihatlar,vicdan,akıl,ruh,kalb gibi duygular iç disiplinin sağlanmasında önemli birer faktördür.

*Arabalarda en önemli ayar rot ve balans ayarlarıdır.Zira orada meydana gelen bir ayar-sızlık,son sistem bir arabada olsa sağlıklı bir işleyiş ve randıman elde edilemeyecek,dengesizleşecektir.
İnsanlarda bir borç,ilahi bir borç ve yükümlülük demek olan dinin gereklerini yerine getirmekle,rot-balans ayarlarını yapmış olurlar.

*Yıllık bakım için servise giren bir arabanın genel bakımı yapılır.
Tıpkı ramazanda servise girmek ve oruç ile yıllık bakımını yapmak demektir.

*Nefis muhasebesi,oto kontrol,hesaba çekilmeden evvel kendisini hesaba çekmek,hayatın iç ayarlarının düzenlenmesi demektir.

*Hayatın dışında başlayan problemler,önce hayatın içinde kendisini gösterir.Kendisiyle kavgalı olan bir insan,toplumla da kavgalıdır.İç disiplinini sağlamamış bir insan,dışta dış disiplinle karşı karşıya kalma zorunda kalmıştır.

*Hayat virüslerle doludur.Özellikle içerisinde bulunduğumuz ahirzaman ise tüm asırların virüslerini içerisinde barındırmaktadır.Hayatımıza sık sık format atalım,fabrika ayarlarına geri yükleyelim,kuvvetli anti-virüsler kullanalım.
Namaz bütün kötülüklerden alıkoyar.Ondandır ki bu zamanda en büyük anti-virüs ve koruyucu namazdır.
Kelime-i şehadet,anti-virüsü güncellemektir.
Hac ise,virüslere karşı genel koordinasyon çalışmalarıdır.
Oruç,fabrika ayarlarına geri dönmek,hayata format atmaktır.
Zekat ise,hayatın ve malın sigortasıdır,vergisidir,şükrüdür,sürdürülebilir olmasının teminatıdır.
Bayram ise aslına geri dönmenin toplu sevincidir.Maddi-manevi arınmanın neticesidir.
Gerçek bayram günahlardan arınmış bir hayatın bayramıdır.
Gerçek bayram,ahiretteki sevincin,kurtuluşun bayramıdır.

*İç ayarlardan mahrum olan ve engellenen toplumda problemler ve haksızlıklar da o nisbette artar.
İman gücü hepsinin üstünde bir dayanma gücü sağlar.İç ayarların ayarı,imanın gücü ve ayarı ile orantılıdır.Allah’da buna göre değerlendirmektedir.
İman enerjisi organların iç ayarlama gücünü sağlar.
Elektriği kesilen bir bilgisayar bir rol ve aktiflikte bulunamaz.
İman enerjisiyle dolan insanlar,hayatta maddi-manevi aktif rol oynarlar.İslam dünyası bunun örnekleriyle doludur.
Zira iman hem güçtür hem kuvvettir.Hakiki imanı elde eden adam kâinata meydan okuyabilir.

Mehmet ÖZÇELİK
25-09-2008

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015