REJİM TEHLİKEDE !?

REJİM TEHLİKEDE !?
Bir asırdır rejim tehlikede.Bu da göstermektedir ki;rejim kendi varlığını sağlamlığına,güvenliğine,güçlülüğüne değil de;zayıflığına dayandırarak sürekli kendisi için tehlike unsuru oluşturarak,tehditte bulunmaktadır.
Tehdit edilen rejim değil,aslında tehdit eden rejimin kendisidir.
Rejim herkesi kendisi için tehdit unsuru olarak görmektedir.Bundan dolayı da kimseyi memnun etmemekte,öyle bir derdi olmamakta,kimsenin de kendisinden memnun olmasını istememektedir.
İki taraflı bir memnuniyetsizlik söz konusu olmaktadır.
Nasıl bir tehlikeyle karşı karşıyadır ki,bir türlü bu tehlike ortaya çıkmamaktadır.
Bu rejim kendisini yerleştirdiğinde bir çok kelle götürmüş,millete danışılmamış,konuşanlar susturulmuş,tüm değişimler bin yıllık yerleşik temelleri çökertilerek onun üzerine oturtulmuş,bir korku unsuru olarak milletin karşısına dikilmiş.
Bir insanı cezalandırmanın en etkili yöntemi,rejim aleyhtarlığı öne çıkarılarak,muhalif çok kolay devre dışı bırakılmış,hayatı ortadan kaldırılmış. Nedir bu rejim?
İçtekilerle kavgalı,dıştakilerle de kavgalı!
Neyi temsil etmektedir bu rejim?
Kimleri temsil etmektedir bu rejim?
Ergenekon çetelerini mi?Sabataistleri mi?Azınlıkları mı?Askeriyeyi mi?Kürtleri mi?Dini cemaatları mı?İmam_hatiplileri mi?
Neden kimse memnun olmamaktadır?Neden kimseye çare sunmamaktadır?
Rejim tehlikede bahanesiyle dört defa ihtilal yapılmış,kaç kere teşebbüs edilmiş,hepsinde de rejim tehlikesi korkusuyla hareket edilmiş.
Milletin çoğunlukla seçtikleri hep devre dışı bırakılmış.Bu gün ise askeriyede bulunan,hukukta bulunan ergenekon çete ve uzantısının kaos ortamı oluşturup,ihtilale zemin hazırlaması,rejim kılıfı giydirilmiş bir hali midir?
Bir asırdır kürt sorununa çare bulamayan bir rejim,onun içinden pkk-yı çıkartmış,otuz yıldır çözülemeyen bir kavganın içerisine girmiş.Nasıl bir rejim ki otuz yıldır bir pkk-yı halletmekten aciz kalıyor?
Rejim padişahlığı kaldırarak bir çok padişahlık dönemi midir?
Herkes az çok rejime öfkelidir..toplumdaki bozulmaları rejimin bozukluğuna isnad ettirmektedirler.
Neden herkes rejimden kaçıyor,rejimden korkuyor,rejimden korkutularak yaşamaya mecbur ettiriliyor?
Rejim yoksa bir öcü mü?
Rejim bir laiklik mi?Neden hala üzerinde anlaşılamıyor?
Rejim Atatürkçülük mü?Neden her önüne gelen onu kendine göre kullanıp,uyguluyor?
Neden toplumun faydasına aid bir şey yapıldığında,rejim bahanesiyle engelleniyor?Yoksa rejim büyük devlet olmak değil de,bir kabile devleti olarak mı tasarlanmış?Büyük devlet politikasını kaldıramamakta mıdır?
On beş binden fazla faili meçhuller hep rejimi koruma uğruna uygulanmış..rejim meçhul mü?
Daha geçmişte yapılanları da söylemiyorum.
Neden hukuk bu ve tüm olumsuzlukların üzerine gitmekten korkmaktadır?Yoksa rejim mi tehlikeye girmiş olur?Rejim bahanesiyle mi susturulmaktadır?
Neden cumhuriyet dönemi tarihi bilinmemekte,sürekli üstü kapatılıp,yasaklar getirilmektedir.
Rejim neden gizlenmektedir?
Bugün terör örgütü olarak tescillenen ergenekonun içerisinde bulunanlar hep rejimin sahibleri olduklarını söylemektedirler.
O zaman rejim ergenekon ve arkasındakilerden mi ibarettir.
Kimdir bu rejim?
İnsan bu ve benzeri sayısız olumsuzlukları görünce;’Batsın şu rejim’diyesi geliyor.Zira rejim muğlaklıklarla doludur.
Neredeyse bir asırdır jandarma korkusu hala devam etmektedir.Kimdir rejimin sahibi?Jandarma mı,ergenekon mu,millet mi,milletse hangi millet,anayasa üyeleri mi,ergenekonun ve pkk-nın sorgulanmasının önünü tıkamaya çalıştığı iddia edilen –Hakim ve savcılar yüksek kurulu-mu?
Çoğaltabilirsiniz…
Ağalığı kaldıran rejim,ağalar sultasını mı temsil etmektedir?
Rejim neden kendisinin deşifre edilmesini istemiyor,edilirse biteceğini mi düşünüyor?
Özetle rejimin bir asırlık günahı sevabından daha çoktur.
Varlığını korku üzerine bina eden rejimin keffareti ancak sevgi ve insan unsuru esası üzerine oturtulması ve bir kişinin hakkının,bütün insanların hakkı kadar önemli olduğunu anlamasıyla olacaktır…

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015