Archive for Mart, 2016

DEVLET MİLLET EL ELE

DEVLET MİLLET EL ELE Paralelin ibadet ve hizmetle uğraşan alt yapısı maalesef kirli üst yapının yaptıklarını görmedi, göremedi, beklemede kaldı. Hdp ve Chp ile olan ittifak biraz kopmalara ve soğumalara sebeb oldu. Ancak bir kısmı hala taraftarlığını, bekle gör politikasını, muhabbetin gözünün kör olması ve etmesiyle bu körlük devam etmektedir. Verilen gazlar yeterli olmasa da […]

Loading

No ResponsesMart 28th, 2016

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BEDİÜZZAMAN

Loading

No ResponsesMart 24th, 2016

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BEDİÜZZAMAN

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BEDİÜZZAMAN -Bundan yüz sene önce Bediüzzaman; vatanın izzetini korumak üzere doğuda ruslar ve onların maşası olan Ermenilerle fiili mücadele etmekte; Yıkılmalar dönemi, yıkılmayan kalmamış, bir yandan cephede rus ve ermeni ile savaşırken, diğer yandan alemi islama gelen darbeleri önce kendisinde hissetmekte; -İlmin izzetini korumak üzere düşmanın kurşunlarına aldırmadan , Habib kâtibine – Yaz- […]

Loading

No ResponsesMart 24th, 2016

SÜFYANİZMİN SON AYAK SESLERİ

SÜFYANİZMİN SON AYAK SESLERİ Deccal ve deccalizm tüm insanlığı tehdit eden ateizm ve inançsızlık iken, Süfyanizm islam dünyasını ve özellikle hilafet merkezini tehdit eden ve kominizmden daha dehşetli bir inançsızlığı işlerken, diğer yandan bin yıllık islama aid tüm değerleri ve birikmişleri devre dışı bırakır. Öyle ki; bin dört yüz yıldır islam adına yapılanlardan adeta değiştirilmedik […]

Loading

No ResponsesMart 21st, 2016

EN’AM-20-

Loading

No ResponsesMart 17th, 2016

ÇANAKKALE İMANIN KÜFRE HAKİMİYETİ

ÇANAKKALE  İMANIN  KÜFRE  HAKİMİYETİ           Evet;Çanakkale imanın ve imanlının küfre ve küfranı dağıtıp savunanlara tarih boyunca hiç unutamıyacakları bir tokat,bir şamardır. Osmanlı şamarı…             Kur’an-ı Kerim-de cihad,Allah yolunda savaşmak ile ilgili olarak yüzden fazla ayete rastlamaktayız.[1]             Savaşların diyalog için olduğunu söyleyen Dr. M. Daryal şöyle der:”Müslümanlar Medine’ye hicret ettikten sonra müşriklerle aralarındaki diyalog kesildi. Çünkü gelen vahiy artık Medine’ye […]

Loading

No ResponsesMart 17th, 2016

2016 YGS SORULARINI İNDİR

ygs 2016

Loading

No ResponsesMart 14th, 2016

DERBEDER EDEN DARBELER

DERBEDER EDEN DARBELER Bizdeki darbe faaliyetleri osmanlıyı önce yıkmak , sonra da kalıntılarını tamamen ortadan kaldırmak üzere süre gelmiştir. Birlik ve yükseliş perdesi altında İttihat ve Terakki ile başlayıp, bize aid olmayan bir adla genç Türkler değil de Jön Türkler adıyla yabancı bağlantılı darbelerin temeli atıldı. Ve Cumhuriyet perdesi altında İngiliz uyruklu bir devlet kurulmasına […]

Loading

No ResponsesMart 14th, 2016

MEHMET AKİF ERSOY VE HAYATI

MEHMET   AKİF   ERSOY   VE    HAYATI            Zor dönemin zorlu insanıdır Akif. O zor ve zorba dönem ki;yıkılışlar ve çökülüşler devresidir. Yıkılan asırlık çınarın,tohumunu toprağın karanlıkları ve basıcı havasına attığı dönemdir.             İşte Akif,o tohumun filizlendirdiği şahsiyettir. Mümtaz olup,ancak ne ilktir ne de son.             Bir cihetle;haşmetli maziyi ve onun bitişini hasretle seyreder ve haykırırken,diğer cihetle de parlak müstakbeli müjdeleyip,terennüm ederek ümid […]

Loading

No ResponsesMart 12th, 2016

EN’AM-19-

Loading

No ResponsesMart 10th, 2016

ÇOK BEDEL ÖDEDİK

ÇOK BEDEL ÖDEDİK *Bir asırdır devlete ve askeriyeye küs olup cemaatlere dönen bu millet, Ergenekon bahanesiyle kendisine yapılan saldırılarla bir derece keffaretini ödemiş ve bin yıldır beraber olduğu ve savunduğu milletine geri dönmüş oldu. Onunla barışmış ve onu korumak amacıyla bir asırdır millete çevirdiği silahını, dış düşmana çevirmeye başlamıştı. Devlette millete sahip çıkmaya başladı. En […]

Loading

No ResponsesMart 5th, 2016

EN’AM.13-18

Loading

No ResponsesMart 3rd, 2016

EKSEN DEĞİL KİŞİLİK KAYMASI

EKSEN DEĞİL KİŞİLİK KAYMASI Dünyanın hiç bir meclisinde terörist ve eşkiyaların seçtiği milletvekillerinin olduğu ve de vekillerin terörist ve dağ eşkiyasını savunduğu ikinci bir meclis velevki afrikanın en ücra küçük bir devleti veya insan eti yiyen yamyamların dünyasında bile yoktur. Rahmetli Osman Yüksel Serdengeçti, meclis kürsüsüne çıkarak; bu meclisin yarısı hıyardır, demişti. Meclis başkanının uyarısıyla […]

Loading

No ResponsesMart 2nd, 2016

28 Şubat ve Derin Devlet

28 subat ve derin devlet

Loading

No ResponsesMart 1st, 2016

Selefi-ve-Vehhabilere-cevaplar

Selefi-ve-Vehhabilere-cevaplar

Loading

No ResponsesMart 1st, 2016