Archive for the 'Harman' Category

KALİTE KONTROL

KALİTE KONTROL Pazara gelen,tezgaha konulan her mal belli bir kalite kontrolden geçmiştir.Emsallerine göre farklı da olsa belli bir kalitesi vardır.Pazara geliş esnasında veya pazarda veya sahibinin elinde iken almış olduğu yara ve darbeler onun değerini düşürmektedir. Yani pazarlamada ve muhafazada yapılan eksiklikler,malı farklı kılmaktadır. Doğrudan doğruya malda her ne kadar kusurda olsa,yüzde yüz o maldan […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

ZAMAN MAKİNASI

ZAMAN MAKİNASI Şimdilerde filimlerde kalıp,gündeme getirilen bir konuda Zaman Makinasıdır.Zaman makinasına giren bir kişi,geçmiş zamana giderek o zamanda yapmış olduğu bir yanlışı düzeltmeye çalışmaktadır.Bu durum filmin senaryosuna göre şekillenmektedir. Bu kişi zaman makinasına bindirilip geçmişe gönderildiği gibi geleceğe de transfer edilebilmekte,o zamanda başına gelebilecek olayları seyredebilmektedir. İslamiyette ise,az zamanda çok şeyler yapmak olan Bastı zaman […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

NEFSİN DESİSESİ , KALBİN SESİ

NEFSİN DESİSESİ , KALBİN SESİ Hayatımızda olan tüm menfilikleri haklı olarak nefis ve şeytana veririz. Onu suçlarken âdeta gizli olarak kendimizi de tebrie ederiz. O nefis bizim nefsimiz değilmiş gibi veya o şeytana aldanan biz değilmişiz gibi… Evet şeytan bizatihi şerdir,şerrin mümessilidir. Tıpkı suda içse zehir akıtan yılan gibi,zehirlemekten zevk alan aldatıcı bir özelliğe sahibtir. […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

KABZ VE BAST HALİ

KABZ VE BAST HALİ Bu ruh bu bedeni taşıyamıyor,uçuramıyor.Bedenime ruh olacak bir ruh aradım,bir çok ruhsuz bedenler gibi.Maalesef kimininde ruhu var,beden onu ifadeden aciz,adeta boğuyor,inkişaf ettiremiyor.Kabız halinde kabzoluyor.İki zıddın bir aradaki içtima-ı.Biri Anya-ya giderken,diğeri Konya-ya gitmekte.Biri seralarda gezmek için her şeyini verir,öbürü ise süreyyaların malıdır..oralar onu işba edip doyurabilir.Allah Rab ismiyle âdinin elinde âliyi terbiye […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

YARATILIŞ MAYASI

YARATILIŞ MAYASI Zaman sonsuza giderken,neden sonsuzdan gelmemiştir? Belli bir zaman dilimi içerisinde varlığa çıkmış ve var olmuştur. Allah ezelidir,hem de ebedi… Bizim varlığımız ise; o ezel boyutunda bir nokta bile değil…Varlığımızın ebed kapısı açık,o yolda seyretmekteyiz,her ne kadar sonuna varmasak,varamasak da…Hiç olmazsa o yolda ölür,O’nun yolunda dirilir,O’na doğru seyrederiz ya… Ama…Ezel kapısı bize kapalı.Çünki ezeli […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

SİYASİ PARTİLER VE SENARYOLAR

SİYASİ PARTİLER VE SENARYOLAR Türkiye bu son bir-bir buçuk asırdır en fazla oyunlara sahne olan dönemdir.Olayların en uzun süre esrarını muhafaza ettiği bir dönem olmuştur.Doğru ve doğruların yanlış ve yanlışlar, yanlış ve yanlışların da doğru ve doğruların yerine geçtiği bulanık bir dönemde yaşamaktayız. Bir türlü durulma olmamıştır belki de sürekli bulandırıldığından veya çok fazlaca bulandırıldığından… […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

EVİMİZE AKAN KANALİZASYON

EVİMİZE AKAN KANALİZASYON Herkesin var da neden bizim de olmasın? Hem yeni bir şey bizde niye bulunmasın? Bizim herkesden neyimiz eksik ki? Hem zaten çocuklarda durmayıp,ya akrabalarına,genelde de komşulara kaçıyorlar,böylece onları da durdurmuş olmaz mıyız? Hem olacak olan yeniliklerden haberdar olmuş,dünyada neler dönüyor bilmiş oluruz…Tüm fetvalar olması yönünde olunca geriye ya susmak veya çar-ı naçar […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

ABUZER HOCA

ABUZER HOCA Şakacı bir insan,kendisine hoca denilmesi ise bir camide ve Diyanete mensub bir görevli olduğundan değildir,cenaze yıkamasından dolayı kendisine bu ad verilmiştir. Hayatını devam ettirebilmesi için,bazılarının hayatının devam etmeyip son bulması gerekmektedir.Ölümler bile hayat kurtarmaktadır.Dünyada tam bir denge unsuru süre gelmektedir. Abuzer Hoca yanında taşıdığı forslu saatiyle bazen iç cebinden çıkararak fors atmaktaydı.Böyle pahalı […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

YILBAŞI ÇILGINLIĞI

YILBAŞI ÇILGINLIĞI Deliye her gün bayramdır,diye bir söz vardır.Yılbaşında yapılan çılgınlıklar da bu kabilden bir şeydir. Senenin belirli zamanlarında yapılan ferdi sorumsuzlukların,sene sonunda toplu olarak yapılmasından ibarettir. Bunu kutlayan insanlar kutladıkları şeyin ne anlama geldiğinin şuurunda olmadan kutlamaktadırlar.Körü körüne,kuru kuruya,bilgisizce kalabalığa uymadan ibarettir.Dostlar pazarda,alış verişte görsün. Herkes yapar da biz yapamayız mı yani?Biz neden yapmayalım,onlar […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

ENANİYET-BENLİK

ENANİYET-BENLİK Âyette inanmayanlar için:”İşte onlar hayvanlar gibidir;hatta daha da sapıktırlar.”[1]. Bazı insanlar kendi görünen bu hakikatlarını bize de uydurmak için evrim dediler.İnsanın aslını inkâr ettiler.Asılsız bir gurura kapıldılar. İnsanı bir et yığını,sadece maddeden müteşekkil bir varlık olduğunu;ruh,akıl ve kalbi susturmak üzere insanı maddeyle yoğurup,maddeyi ona kıble yaptılar.Maddeyi ilahlaştırıp,bir kararda kalmayıp,değişken olan maddeyi esas kabul ettiler.Allah’ın […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015