ZAMAN MAKİNASI

ZAMAN MAKİNASI

Şimdilerde filimlerde kalıp,gündeme getirilen bir konuda Zaman Makinasıdır.Zaman makinasına giren bir kişi,geçmiş zamana giderek o zamanda yapmış olduğu bir yanlışı düzeltmeye çalışmaktadır.Bu durum filmin senaryosuna göre şekillenmektedir.

Bu kişi zaman makinasına bindirilip geçmişe gönderildiği gibi geleceğe de transfer edilebilmekte,o zamanda başına gelebilecek olayları seyredebilmektedir.

İslamiyette ise,az zamanda çok şeyler yapmak olan Bastı zaman veya zamanı ve mekanı ortadan kaldırarak Ashab-ı Kehf gibi 309 senelik bir zamanı kısa bir zamana sıkıştırmaktır.[1]

Bizim burada anlatmak istediğimiz zamanın mahiyetinden ziyade,ahiretin varlığıdır.Zira zaman sürekli akan büyük bir nehir gibidir.Varlıklarda o suyun yüzünde seyretmektedirler.

Ancak bu bize şunu hatırlatmaktadır ki;Ölerek geçmişe giden insan ve hayvan gibi tüm canlı varlıklar yok olmamış,vardırlar.Onlar ile görüşebilmekte ve adeta oynanan oyunu tekrarlatmaktadırlar.İslamiyette de bu durum velilerin velayetiyle vuku bulmaktadır.

Geleceğe gidişte yine bir sonraki hayat olan ahiret hayatına geçiş ve de geçmiş ile gelecekteki varlıkların özellikle insanın buluşma çizgisinde buluşacaklarının bir delilidir.

Bu durumda bize bildirmektedir ki;Her hâl-u kârda ilmin gelişmesi,zamanın açılması ahiretin varlığını göstermekte ve teyid etmektedir.

Bütün zaman ve mekanlar bir anda Allahın nazarındadır.Allah için mazi-hal-istikbal yoktur,hepsi bidir.O halde zamanlarda olanların durumu nedir ve nasıl olmaktadır?Elbette düşünülmeli,zamana binip hayalen dahi olsa gezinmelidir.

Bütün zamanlar bir anda Allahın nazarındadır.Milyarlarca yıllarda olan ve geçen şeyler,onun nazarında bir anda mevcud olurlar.Zira sonsuzun içerisinde her akan,her an var ve mevcuttur.Sonsuzun zamana ihtiyacı yoktur.Bizim şu anki zamanımız,sonsuzluktan bir boyut ve bir bölümdür,bir noktadır.İşte tüm varlıklar o noktada gezmekte ve odamlada yüzmektedirler.

MEHMET ÖZÇELİK

[1] Zaman-la ilgili.Bak.İsra.52,Yunus.45,Mü’minun.112-114,Hac.47,Mearic.4,Secde.5,Kehf.11-12,19,82,Bakara.259.

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015