KALİTE KONTROL

KALİTE KONTROL

Pazara gelen,tezgaha konulan her mal belli bir kalite kontrolden geçmiştir.Emsallerine göre farklı da olsa belli bir kalitesi vardır.Pazara geliş esnasında veya pazarda veya sahibinin elinde iken almış olduğu yara ve darbeler onun değerini düşürmektedir.

Yani pazarlamada ve muhafazada yapılan eksiklikler,malı farklı kılmaktadır.

Doğrudan doğruya malda her ne kadar kusurda olsa,yüzde yüz o maldan kaynaklanmış olmaz.Nisbet oranında;ya geldiği yerden,ya kişiden,ya takdirde yapılan taksimler de göz önünde bulundurulmalıdır.

İnsanda ilahi bir maldır.Dünya pazarına gönderilmiştir.İnsan olarak dünyaya gelmişse,belli bir kaliteye sahib demektir. Burada anlatmaya çalıştığımız insanın yaratılışının başlangıcından nihayetine kadar geçen sürede insan kalitesini değerlendirmektir.

Bazen İnsanın bu kalite kontrolü yapıldıktan sonra;geliş anında herhangi bir istasyonda indirilmekte,belirli noktalarda yetersizliğinden dolayı diskalifiye edilmektedir.

Bazen de kendisine rahmet edilmesi veya yeterliliği anlaşılmış ve kendisini göstermiş olduğundan dolayı,kısa zamanda ödüllendirilerek,uzun süreye ihtiyaç görülmemiştir.

Zina yoluyla dünya pazarına gelenler ise;standartlara uymayıp,kalite kontrol yapılıp da onaylanmadan,kural ve sıra dışı olarak gelişi ifade etmektedir.Tıpkı yurda sokulan kaçak mal gibi…Sistemi ve sistematiği bozan bu kuralsızlık kaliteyi de düşürmektedir.

Zina sıra dışı bir olay ve geliştir.Takdir,Tahsis,Tayini alt üst etmektedir.

İnsanın kalite kontrol seri numarasına uymamaktadır.

İnsanın gerçek seri numarası;Adam olmaktır.

İnsan olup kalite kontrolden geçmek ise,adam olmak o kaliteyi sürdürmektir.

Kalite kontrolünüzü yaptırdınız mı?

Cennet;kalite kontrolden geçmiş,bunu sürdürerek kalite ödülü almış olanların kurduğu bir kurumdur.

Cehennem ise;kalite kontrolden geçmiş ancak sonradan olan arıza ve defolu oluşundan dolayı ayrıştırılmış ucuz ve sakat malların depolandığı bir anbardır.

Acaba bunlar içerisinde kalite kontrole uymayan.. şeyy afedersiniz,uyan var mı?

Bu standardların belirlenmesinde ilahi kaynaklar esas alınıp,peygamberler tarafından belirlenmektedir.

Defosuz mal görürseniz lütfen kurumumuza haber verip bildiriniz.

Adres;İnsanlar Bahçesi..Adamlar sokak..dürüstlük caddesi..akıllılar mahallesi..iman apartmanı..salihler blok..5.cennet katı..39 milyar 713 milyon 640 bin 174.daire..

-Nüfusa kayıdlı olduğu yer;Dünya.

-Dini;İslam.(Belirsiz ve geçersiz değil)

-Veriliş nedeni;Akıl ve baliğ olma.

-Anne ve babasının adı;Havva ve Âdem.

-Soyu ve Kabilesi;Soylu,(soy-suz değil,soy kütüğüne kayıdlı)yürüyenler,konuşup,düşünenler.

-Mesleği;İnsan duygu ve organlarını tetkik ve teşhis kurulu başkanı.

-Irkı;Kök.(kopuk ve köksüz değil)

-Kan grubu;Hayat.(A-B-C-D- gibi her gruptan değil)

-Rengi;melez değil,öz.

-Boyu ;Huyu.

-Aile kütüğünün bulunduğu yer ve arşiv;Kabir/Berzah/Haşir/Sırat/Cennet ve Cehennem yol ayrımı/Âhiret…

“Ey kendini insan bilen insan! Kendini oku… Yoksa hayvan ve camid hükmünde insan olmak ihtimali var!”[1]

“Onun gönlünün mihrak noktasında yazılı olan şu “Dikkat!” kelimesi, en hassas bir kontrol vazifesi görmektedir.”[2]

MEHMET ÖZÇELİK

29-08-2002

[1] Sözler.B.Said Nursi.637.

[2] Tarihçe-i Hayat.B.Said Nursi.15.

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015