Archive for the 'İslâmda Kadın ve Âile' Category

TESETTÜR

TESETTÜR Tesettür;dini,ilâhi bir haktır. Allah’ın verdiği,dinin kabul ve onayladığı bir haktır. Kişisel bir haktır.Anayasal ve insan hakları gereği,-Bir kimsenin eğitim hakkından mahrum edilemeyeceği-açıkça belirtilmiş olup,bir eğitim hakkıdır. Toplumda görülen böyle bir problemi çözmek amacıyla 411 milletvekilinin oyuyla verilmiş olan tesettür hakkı,bir lütuf değil belki gasbedilmiş bir hakkın tekrar hak sahibine iadesidir. Anayasa mahkemesinin ise bunu […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

ARZULANAN MUTLU ÂİLE

ARZULANAN MUTLU ÂİLE Böyle bir hanımı herkes arzular ve arzulamaktadır;herkes için de böyle bir âileyi arzularız çünki ancak böyle bir âile ile ve böyleleriyle âileler ve dolayısıyla toplum kurtulur. Bir gün bir dostumun dükkanındaydım.Almanyada çalışanların memleketlerine tatile geldikleri döneme rast gelmişti.Genel tabirle iki Almancı karı koca,kısa boylu,kırk-kırkbeş yaşları civarında idiler. Seçim zamanı arefesi olması hasebiyle […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

BABA BENİ BAKAN YAP

BABA BENİ BAKAN YAP Baba ben bakan olmak istiyorum. Beni bakan yap. Beni de meclise gönder. Beni de seçin. Eğer beni seçmezseniz,işleriniz hep kötüye gidecektir! Benim kazanmam,sizin kazanmanızdır. Efendim! Adıyaman’da meşhur mu meşhur Belediye başkan adayı Dursun Çavuş’umuz vardı. Bu zat PTT’den emekli olduktan sonra,adaylığını koydu. ve emekli parasını da bu uğurda harcadı. Başkalarını ve […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

KADININ FERYADI

KADININ FERYADI Vatanın sadık evlatlarından,yine vatanın muhafazakâr ve düşünen ve sorumluluk taşıyan,yada bu hisse sahib vatan muhafızları ve bekçileri olan idarecilerine… İslâmın emniyet,sadakat,dürüstlük,fazilet gibi dünyevi ve uhrevi açıdan koymuş olduğu TESETTÜR gibi ilahi bir emri,kokmuş ve kokuşmuş heveslerine sığdıramayıp FUHŞİYATI teşvik ve neşreden sefih tabiatlı birkaç müstehcen-perest insanın zevkinin ve hayvani duygularının tatmini için,koca bir […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

YAPRAĞINI DÖKEN ADAM, YAŞLI ADAM

YAPRAĞINI DÖKEN ADAM, YAŞLI ADAM Çocuk;her şeyi idrakten aciz ve saf olarak gelişir. Günahtan uzaktır. Aldatmaktan beridir. Doğumundaki berraklığı bulanıksız ve durudur. Duruşu gibi… Hayatın kirleri onu kirletmemiş,hayatın isleriyle pislenmemiştir. O pis değil,iç ve dış duygularıyla temizdir. Akıldan ziyade his duygusu hakim olan genç,kanı deli gibi akmakta,hayatını küllendirerek heveslerine yenik düşmektedir. Hayatının enerjik kor-unu,geçici istekleriyle […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

KAYBEDEN KİM ?

KAYBEDEN KİM ? Evet. Kimdir kaybeden? Kim kaybetti? Fert mi,toplum mu? Gerçekten farkında mıyız kaybettiğimizin ve de kaybetmekte olduğumuzun? Her şeyden önce bu da,neyin kayıp,neyin kazanç olduğunu bilmekle olur. Bir esnaf malını kaybeder. Bir öğrenci imtihanı kaybeder. Bir baba evladını kaybeder. Bir insan parasını,her hangi bir eşyasını kaybeder. Netice bir kayıptır. Genç gençliğini kaybeder. İnsan […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

TİNERCİ ÇOCUKLAR

TİNERCİ ÇOCUKLAR Onlara sorulamayan sorular. Bu duruma nasıl geldiler? Nasıl buldular? Neler gördüler? Hayatı nasıl buldular? Tanıdılar? Toplumdan bekledikleri nelerdir? Toplumun onlardan bekledikleri nelerdir? Tavsiye ve teklifleri nedir? Bu durumda ne kadar insan var? Bunların kaç da kaçı kazanılmakta veya kaybedilmektedir?Neler yapılmalı,neler yapılmamalı ve neler yapılmaktadır? Yapılanlar yeterlimidir? Tinerci çocuklar bu hale doğuş-dan gelmediler. Evlerinden […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

K A D I N

K A D I N Yaratılışı itibarıyla üstün vasfa sahip olup, insan olarak yaratılan;“Vasıfları”[1] itibariyle temiz bir vasfa sahip olan kadınlar, erkekler gibi,hakkı gözetilmesi[2] gerekenlerdendir. Onlara adaletle muamele etmeyi emreden Allah;[3]Onlar sizin elbiseleriniz,[4] ve tarlalarınız,[5] diyerek birbirlerinin tamamlayıcısı olduklarını belirtmektedir. İslâmiyet gelerek onların var olan bir haklarını almamış,bilakis onlara bir çok haklar vermiştir.İnsan sayılma haklarından,hukuka […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

İHTİYARLAR BÜYÜK ÇOCUKLAR

İHTİYARLAR BÜYÜK ÇOCUKLAR İradesi elinden gitmiş,fiziki bakımdan yaşlı,irade bakımından çocuk ve çocuklaşmış olan;ihtiyar büyük çocuklar ve ihtiyare hanımlar,çocuklar gibi şefkate muhtaçtırlar. Sürekli kendilerini tutacak,kendilerine uzatılacak bir ele ihtiyaçları vardır. Çocuğun annesini beklemesi gibi beklemektedirler. Rahmetin celbine vesile,ihtiyarların varlığıdır. Hadis-i Kudsi-de:”Eğer beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasa idi,belalar üzerinize sel gibi dökülürdü.” “İhtiyarım olsaydı,ihtiyar olmazdım.” Hiç kimse kendi […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

BİR BABANIN FERYADI VE GÖZ YAŞLARI

BİR BABANIN FERYADI VE GÖZ YAŞLARI “Bir baba yüz öğretmene bedeldir.” Aslında bu anlatılacak olan,bir babayla beraber yüz binlerce babanın toplu feryadı ve yekun göz yaşlarıdır. Bu feryadlar bir çoklarını savuracak güçte ve kuvvette,bir çoklarını da göz yaşlarıyla boğacak büyüklüktedir. Baba yılların hazinli ızdırabını şöyle anlatmaktadır: “Her ne kadar üzerimdeki sorumlulukları başkalarının üzerine atıysam,yine de […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

ÇOCUK TERBİYESİ

ÇOCUK TERBİYESİ Hadis-de ‘İslam fıtratı üzere yaratıldığı’ ifade edilen insanın şekillenmesinde,yoğrulup biçimlendirilmesinde en büyük amil başta annesi,sonra babasıdır. Bediüzzaman Hazretleri kırk bin zatlardan aldığı terbiyeden ziyade annesinin üzerindeki köklü terbiyesinin daha müessir olduğunu ifade ederken; Çocuk doğmadan önce anne ve babanın yedikleri helal ve haram yiyeceklerin tesirinden,doğmakla birlikte yıkanması,isimlendirilmesi,hal ve kal dili ile yapılan telkinler […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

GENÇLİK VE TESETTÜR

GENÇLİK VE TESETTÜR Genç akıldan ziyade hisse mağlubdur,hissinin mahkumudur. Dinamik olan genç,deli-kanlıdır. Kendisine maddi- manevi refah kazandırılmayan gençliğin,manevi boşluğunun arttırılması,manevi teneffüs borularının azaltılmaya çalışılması,yara üzerine ekilen tuz-biber olmaktadır. Gençliğe imkanlar sağlanmalı,onun önünü açacak projeler üretilmelidir. Yüzlerce GAP yüklü gençliğin enerjisi bâd-ı hevâ boşa harcanmakta,boşta ve boşlukta geçirilmektedir. Her bir genç bir GAP olabilir.Her bir genç […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

A N N E V E A N N E L İ K

A N N E V E A N N E L İ K Annelik başlı başına bir marifet işidir. Çiçek için toprak ne ise,evlat için de anne odur. Çocuk her şeyi evden,evden de annesinden alır. Yaptığı tesire bakınız ki; Bediüzzaman Hazretleri şöyle der:”Bir yaşımda iken annemin verdiği o dersler,yaptığı telkinler,ruhumda ve karakterimde derin izler bıraktı. […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

GENÇLİĞİN FERYADI

GENÇLİĞİN FERYADI “Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek.” “Eyvah aldandık. Şu hayatı dünyeviyeyi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün bütün zayi ettik. Evet,şu güzerânı hayat bir uykudur. Bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi bir gün uçup,gider.” Temelsiz bir hayattır gençlik. “Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

ÇOCUĞUN FERYADI

ÇOCUĞUN FERYADI “Çocuklarımızın karınlarını ve zihinlerini doyurduğumuz kadar ruhlarını da beslemeliyiz” Anneciğim bir bilsen sana ne kadar minnettarım. Zira benim dünyaya gelmeme Rabbim seni vesile kıldı. Bana hayatın ve insanlığın verilmesinde sen sebeb oldun,senin vesilenle yaratıldım. Ne kadar fedakar bir anne imişsin ki,kış demeden,gece demeden dokuz ay beni mutlu ve umutlu bir vaziyette taşıdır.Çehreler beşuş,yüzler […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015