İHTİYARLAR BÜYÜK ÇOCUKLAR

İHTİYARLAR BÜYÜK ÇOCUKLAR

İradesi elinden gitmiş,fiziki bakımdan yaşlı,irade bakımından çocuk ve çocuklaşmış olan;ihtiyar büyük çocuklar ve ihtiyare hanımlar,çocuklar gibi şefkate muhtaçtırlar.

Sürekli kendilerini tutacak,kendilerine uzatılacak bir ele ihtiyaçları vardır. Çocuğun annesini beklemesi gibi beklemektedirler.

Rahmetin celbine vesile,ihtiyarların varlığıdır.

Hadis-i Kudsi-de:”Eğer beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasa idi,belalar üzerinize sel gibi dökülürdü.”

“İhtiyarım olsaydı,ihtiyar olmazdım.”

Hiç kimse kendi irade ve isteğiyle ihtiyar olmamaktadır. Kimse tarafından arzu edilmeyen bu dönem,meşakkatın en çok ve ağır olduğu dönemdir.

Hadis-de;kendisine çare bulunamayan iki şeyden biri ölüm,diğeri de ihtiyarlık olduğu belirtilmiştir.

Düne kadar hayatının en verimli olduğu gençlik dönemini,kendilerinin yetişmesi için harcadığı evlatlarından bugün yakınlık,sevgi,saygı,hürmet ve yardım beklemektedirler. Elbetteki buda onların hakkıdır.

Hayatını senin hayatın için veren anne ve babaya hürmet esastır ve de elzemdir.

İhtiyarlar;bir evin,bir toplumun maddi-manevi sigortasıdır.

Ailelerin ve toplumların sıkıntısı,bu sigortayı yaptırmamalarındandır.

Toplum olarak bu manevi sigortanın yaptırılması gerekmektedir. Tâki gelecek her nevi belayı defetsin ve ref’etsin.

Toplumu ve aileyi ayakta tutan ihtiyarlar,ihtiyarları ayakta tutan ise ahiret inancıdır.

İman ve ibadetle geçen bir hayatın sonunda,kendisini bekleyen ebedi bir gençliğin olduğuna inanan bir ihtiyar;bütün sıkıntılara göğsünü gerecek,sabırla yaradanına şükredecektir.

Hayatın neticesi olan gerçek şükrü elde ederek,hayatını da şükürle kapatacaktır. Hayatını zehir olmaktan kurtarıp,şeker gibi yapacaktır.

Şükürle geçen bir hayata,binler şükürler olsun….

5 – 6 –1996

MEHMET ÖZÇELİK

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015