Archive for the 'İslâm Hukuku ve Beşeri Hukuk' Category

SÜLEYMAN ATEŞ’İN TUTARSIZLIKLARI

SÜLEYMAN ATEŞ’İN TUTARSIZLIKLARI Bu zamanda şeytanı taşlamaktan Rahmanı tesbih etmeye,bevledilen cami duvarını temizlemekten camide ibadete vakit kalmamaktadır. Ancak bununla beraber,şerrin def’i hayrın celbinden evlâdır. Hayatta en büyük değer istikamettir.İstikamet ilimden önce gelir. Bilgi konusunda büyük bir birikime sahip olan şeytan istikametini koruyamadığı gibi,küfrünü ve kibrini daha da arttırmıştır. Bundan dolayı,Peygamber Efendimiz;”Şeyyebetni suretü hud” yani Hud […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

YARGI İNTİHAR ETTİ

YARGI İNTİHAR ETTİ *Sevr-le sınırları tesbit edilen Türkiye,Lozanla geleceği şekilleniyor,elleri kolları bağlanıyordu.Şimdiki hukuk ise bunun kollarından biri..ahtapot gibi. *Mailime gelen bir notta;’Yargı intihar etti.‏ “Bu karardan sonra her Türk vatandaşı reddi mahkeme hakkına sahiptir.Bu Yargıç, hakim,savcı,avukat ve hukukçular hukuku temsil haklarını kaybetmişlerdir.Her hangi bir Türk vatandaşı Türk Mahkemelerinde yargılanmayı red etme hakkına sahiptir.” Yargı siyasallaşmıştır. […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

MEŞRU TEVESSÜL

MEŞRU TEVESSÜL Tevessül,vesile kökünden alınmadır.Sin ve sad ile olan tevessül mana bakımından birbirine yakındır.Zira sin ile sad devamlı münavebeli olarak gelirler.Onlardan biri diğerine benzer. Tıpkı Fatiha suresindeki –İhdinas-sırâtel müstakim.-gibi.Kıraat-ı seb’a üzerine her iki şekilde okumakta caizdir. Vesile;(sin ile)hedefe ulaştırma aracıdır. Vesile;(sad ile) hedefe ulaşmaktır.Her ikisi de hedefe ulaşmaya sebep ve araçtır. 1.Nev’:Bir ibadet olup,onunla Allah’ın […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

ÖZEL HAYAT

ÖZEL HAYAT Mecelle de “Ezmânın tegayyürü ile ahkâmın tebeddülü inkâr olunamaz” Hükümler zaman ve zemine göre farklılık arzetmez. Bir yerde haram olan,namus dışı olan,bir başka yerde namusluluk arz etmez. Âyette:“Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

DİNE EKİLEN AYRIK OTLARI

DİNE EKİLEN AYRIK OTLARI *Hayatımızdan ayrık otlarını çıkarmalı,atmalı ve sökmeliyiz.Başka türlü kurtuluşumuz mümkün değildir.Zira şerrin def’i,hayrın celbinden evlâdır. Menfiliklerin tahribatı ve açtıkları yaralar,hayırların tamirinden daha büyük yaralar açmaktadır. Bu yazı ve araştırma aynı zamanda Din kültürü öğretmenlerinin, ilâhiyatçıların, hocaların durumu hakkında bir öz eleştiridir. Önceleri olsun diyorduk,olsun da çamurdan olsun!oldular.Şimdi kaliteli olsun ama ne kadar […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

GÜNAH RADYASYONU

GÜNAH RADYASYONU “Semud halkına da içlerinden biri olan kardeşleri Salih’i gönderdik. “Ey benim halkım!” dedi, “yalnız Allah’a ibadet. edin! Çünkü sizin O’ndan başka ilahınız yoktur. İşte size Rabbinizden açık bir delil, bir mûcize geldi. İşte Allah’ın devesi de size bir âyet! Onu kendi haline bırakın, Allah’ın diyarında otlasın, sakın ona bir fenalık yapmayın. Yoksa sizi […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

HARAMIN KITLIĞI

HARAMIN KITLIĞI *Daha önce haramın sancısını yazmış,hiçbir doktor tedbirleri haramın sancısını dindirmiyor.Haramın sancısı kabre kadar devam ediyordu.Oradan cehenneme kadar devam edecek olan bir sancıdır,haramın sancısı. *Haram yoldan elde edilen domates ve üzümün etrafında yılan çöreklenmiş, haram adeta yılana dönüşmüştü. *Şimdi ise haram paranın getirdiği kıtlığa şahit olmaktayız ki,buna benzer yaşanmış hayattan çok örneklere şahid oluruz.Şöyle […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

SEVAB GÜNAH KAVRAMI

SEVAB GÜNAH KAVRAMI Çocuğun masumluğu,sevimliliği ve öldüğünde günahsız oluşu,bu günah k,r,ne bulaşmamasındandır.Ancak yavaş yavaş güçlenip akıllandıkça yanlışlara,hata ve günah işlemeye meyletmeye başlamasıyla eski sadelik ve berraklık kaybolur.Yerini sevimsizliğe ve soğukluğa terkeder.Günahların çehresi ebedi soğuktur.Kirdir ve lekedir. Peygamber Efendimiz istiğfarı emredip kendilerinin de hergün yetmiş defa istiğfarda bulunduklarını ifade ederler.Ancak bu istiğfarları,yapılan bir günahın silinmesi için […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

EHVEN-ÜŞ ŞER VE ADALET-İ İZAFİYE

EHVEN-ÜŞ ŞER VE ADALET-İ İZAFİYE Şeriatın bir kaidesidir ki:”Umumi bir zararın gelmemesi için,hususi bir zarar yüklenilir(kabul edilir) ve iki mefsedet,yani fesadlık beraber gelip çatarsa,onun hafifi kabul edilir ki,büyüğü gelmesin.” “Eğer iki şer beraber gelse,onun ehveni hangisi ise,o kabul edilir ki,büyüğü irtikab edilmiş olmasın.”[1] “Hazret-i Ali, adalet-i mahzayı esas edip, Şeyheyn zamanındaki gibi o esas üzerine […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

MÜSBET İHTİLAF RAHMETTİR

MÜSBET İHTİLAF RAHMETTİR Evet,öyle diyor Allah’ın rasulü:”Ümmetimin ihtilafı (Hak ve hakikatın ortaya çıkması için gösterilen çaba) rahmettir. Yani hayırda,takvada müsabaka ve yarış. İslâmın ve imanın meselelerinin açığa çıkması için gösterilecek çaba ve gayret. Kur’an-ın bir meselesinin açığa çıkması,Allah rasulünün açtığı çığırların genişletilmesi,önünün açılması,engellerin kaldırılması,kısaca;onu konuşmak ve ondan konuşmak uğruna gösterilecek çaba,güzel bir çabadır. Peygamberimiz Hz. […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

ZARARLI İÇECEKLER

ZARARLI İÇECEKLER A L K O L Akli dengeyi bozan alkol,insanın ruhen çökmesine sebeb olmakta,gençliği ve nesilleri tehdit edip bitirmekte olan büyük bir illettir. Hadiste de belirtildiği gibi:”İçki tüm kötülüklerin anasıdır.” buyurulmakla,tüm menfiliklerin kaynağını oluşturmakta,fert ve toplumların madden ve manen çökmesine sebeb teşkil etmektedir. Akıl ve ruh hastalıkları da buradan kaynaklanmaktadır.”Batıl şeyleri iyice tasvir,safi zihinleri […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

SATILMAYAN (GEÇMEYEN ) HELAL MAL

SATILMAYAN (GEÇMEYEN ) HELAL MAL Köyleri üzüm bağları ve bekmeziyle meşhur olmuştu. İlçeyi-ili hemen hemen orası beslerdi üzümüyle. Yine bir bağ bozumu mevsimiydi. Üzümlerin güzelleri seçilmiş;bekmez,basdık,kesme ve kurutmalıklar olarak ayrılmıştı. Bekmezi gerçekten de her zamanki gibi idi. En uzak yerlerden gelir,sipariş verip,alırlardı. Bir sene öncesinden avans bile verilir,ayrılması sağlanırdı. Ancak bu sene için ne önceden […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

ÇALIŞMA VE FAİZ

ÇALIŞMA VE FAİZ “Âyette:”İnsanın ancak çalışması vardır.”[1]mûcibince;insanın önemi,ürettiği çalışması ile orantılıdır. Toplumun varlığı ve varlığının devamı üreticiliğindedir..Devamlı tüketen toplum,bu boşluğunu ancak çalışma ve üretim ile kapatacaktır. Bir zamanlar müslüman olanlar yine müslüman olanları ve hatta içlerinde iyi niyetli olmayanları,onların şahsında İslâmiyeti tenkit etmek üzere müslümanların çalışmadıklarını,fakir kaldıklarını ve ilerlemeyip bununda gündemde kalmasını sağlarlardı. Ancak kendileri […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

G Ü N A H K İ R İ

G Ü N A H K İ R İ Saf bir insandı.Zaten bu durumda onun saflığından ileri gelmişti. Demek ki bulanık sudan saf ve saflaşmış,durulmuş suda çıkarmış. Nitekim ölüden diri,diriden de ölü çıktığı gibi. Babası içki kiri ile kirlenmiş,kirliliği de devam etmekte idi. Babası kendisine içki getirmesini söylediğinde,istemeyerek biraz korkudan,biraz babasına olan hürmetten içkiyi bir […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

HARAMIN SANCISI

HARAMIN SANCISI Haramın verdiği sancıyı tadan bir insanın onun vermiş olduğu sancıyı çekmekle kalmayıp,hala devam eden sancısının bir ifadesidir ki;bunu kendisine anlatmaya mecbur kılmıştır; Ben daha dokuz yaşında iken,bir gün kötü arkadaşıma kandım.Mahallelerinde bulunan bir bahçeye girdik. Aman Allahım! Ne güzel kayısılardı onlar! Olgunlaşmış,tatlı idiler. Annem ve babamın daha önceki hatırlatmalarını unutmuştum. Haram sancıdır demişlerdi. […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015