HARAMIN KITLIĞI

HARAMIN KITLIĞI

*Daha önce haramın sancısını yazmış,hiçbir doktor tedbirleri haramın sancısını dindirmiyor.Haramın sancısı kabre kadar devam ediyordu.Oradan cehenneme kadar devam edecek olan bir sancıdır,haramın sancısı.

*Haram yoldan elde edilen domates ve üzümün etrafında yılan çöreklenmiş, haram adeta yılana dönüşmüştü.

*Şimdi ise haram paranın getirdiği kıtlığa şahit olmaktayız ki,buna benzer yaşanmış hayattan çok örneklere şahid oluruz.Şöyle ki;
Tarlasını çok güzel ekip,gübreleyip iyi neticeler almak için bankadan faizle para çekip,ekinini yerine getirmişti.Eksik bir şeyi yoktu.Çokta ümitliydi.Çiftçiliğin tüm gereklerini yapmış,hesabını iyi yaptığını düşünüyordu.
Her zamanda yapıp çokça ürün aldığı yöntemi yine yerine getirmiş,sebeblere tam uymuştu.
Ancak Allahın hesabını hesaba katmamıştı.Allahın kâinata koyduğu kanunlar gereği haramın kanununu hiç hesaba katmamıştı.Belki de –Allah Rahim ve Kerimdir- deyip nefsini savunmaya geçmişti.Bu işlem ayıbını örtmek içindi.
O sene beklenmedik bir şekilde bir kuraklık oldu.Tüm masrafları boşa gittiği gibi,aldığı faizin paralarını ödeyememenin yükü çok ağır oldu.Ellerinde olanları da kaybettiler.
Çoluk çocuğumun rızkını temin edeyim deyip düştüğü gayrı meşru yoldan,Allah onun çocuklarına hürmeten çocuklarının midesine haramın girmesini engellemişti.
Haramın getirdiği kıtlık bazen kişinin kendisiyle sınırlı kalmaz,o beldeye bile rahmetin gelmesine mani olur.

*Kur’an-ı Kerim-de haram ve yasak olanlar,gizli işlenenlerdir.
Zina kabulün dışında gizli işlenen bir günahtır.
Hırsızlık iznin dışında gizli alınan bir şeydir.
Haram karşısındakinin değil,nefsin onayı ile alınan şeylerdir.Tıpkı Hz.Ali’nin namaza gittiğinde atını emanet ettiği kimseye çıkınca altı akçe vereceğini düşünmesine rağmen,o kişinin atın yularını çalarak kaçması gibi ki,Hz.Ali’nin de o kişiye vermeyi düşündüğü para kadar ödeme yaparak yeni bir tane alması arasındaki fark gibi.
Haram ile helal arasında ince bir hat,ince bir zar,ince bir düşünce bulunmaktadır. Okyanusları aşan insan haramın ince çizgisinde boğulmaktadır.
Helalde şeffaflık hüküm sürmekte iken,haramda kapalılık ve bulanıklık bulunmaktadır.
Haramzadeler ve haramzedeler bulanık hayatın bulanık çocuklarıdırlar.

* Cennette sular kaynağından içilecek.Her şeyin aslına varılacak.Gölgelerin yerini asıllar alacak.
Asıl-sız-ların,kök-süz-lerin,kök-süz olanların olmadığı,öksüz olduğu yer.
Orada her şey kök salmış,o da köküne ulaşılamayan kökler,kökler ülkesi..
Haramlar kökü zedelemekte,koparmakta,köksüzleştirmektedir.Cehennem köksüzler yurdurdur.
Haram insan ağacının kökünü fare gibi kemirmektedir.

*Her bir günah içinde ve de haramda küfre gidecek hayatı karartacak bir yol bulunmaktadır.
Haramlar insanın yapısını,proğramını,dna-sını bozmaktadır.Direkmen insanın ana merkezine hücum etmekte,virüs gibi çöküşe sebep olmaktadır.
MEHMET ÖZÇELİK
09-11-2010

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015