HANGİ MİLLİYETÇİLİK

HANGİ MİLLİYETÇİLİK

Hep son söz olarak Milliyetçilik hakkında konuşmayı erteledim.Kardeş huysuzluğudur diyerek kusurları ve yanlışları hep sineye çektim.İyi olur düşüncesiyle suskun kaldım.
Bir olumsuzluk söz konusu olunca hep Milliyetçilerin yönetici kadrosuyla yönetilenleri birbirinden ayırarak aynı kefeye koymamaya çalıştım.
İnanç gibi ortak değerleri ön plana çıkararak birlik ve beraberliğe sebep olacak faktörleri ön plana çıkarıp münakaşa kapısını açmamaya gayret gösterdim.
Samimi ve dürüst olan insanların içlerinde bulunmasının hatırına,sırf onların gönülleri kırılmasın diye,neredeyse hakkın hatırını kırar hale geldim.
Bu yazı nefsi değil,hakkın hatırını koruma amacına matuftur.
Kendilerinin dini yakınlılıklarından dolayı sorup öğrenmeye çalışmaları ve kabule açık olmaları,onları fanatiklere karşı tercih etmeme sebep oluşturuyordu.
Hep sabrettim ve iyi niyette bulunarak iyi ve iyiyi görmeye çalıştım.
Bu uzun zaman özellikle 1970-den beri gözlemlediğim anekdotlar neticesinde bu düşünceleri dumura uğratacak çok dejenerasyon ve bozulmaların olduğunu müşahede ettim ve kendi kendime sordum;
Hangi milliyetçilik?
Evvelden siyasilerle aynı kefede değerlendirmediğim bu insanların sükutu ve sükut neticesindeki sukutu çoğununda aynı kefeye girmesine ve hükümde çoğunluğa göre değerlendirmesi hasebiyle çoğunluğun aynı kategoride olması hükmü de genel kılmıştır.
Evet bu yazı tüm milliyetçilere şamil bir yazı değil ancak evvelden yönetenleri yönetilenlerden ayırırken,bugün yönetilenlerin pasif,suskun ve şaşkınlığıyla tasdiki,suça ortak olduğunun bir göstergesidir.
Bu milliyetçilik hangi milliyetçilik?
Duruşu nerede ve kimle ve kiminle?
1970-lerde beş bin tane genci sol zihniyetli insanlara feda ederek,polisin yapması gereken görevi kendi görevi olmadığı halde üstlenmesiyle kaos ortamının oluşmasına sebep olan ve sonuçta darbelere bilinçsizce zemin hazırlayan bir milliyetçilik mi?
O gün gençleri öne süren yöneticileri,şimdi kendileri kendilerini öne sürerek kaosu tetiklemektedirler.
Milliyetçiliği ön plana çıkarıp dini geriye atarak sözde olan bir dine bakan milliyetçilik mi?
Din mi milliyetçiliğin kalkanı yoksa milliyetçilik mi dinin kalkanı olan milliyetçilik?
Gerçek olan İslâmiyet milliyeti mi?
Yoksa kominizmin sağ kolu olan Turancılık mı?
-Bediüzzaman Turancılığı kominizm kadar tehlikeli görmüştür.
Bu tasvib edilebilir mi?İşte;
Nihal Atsız:
“Buyursunlar … Bizim için savaş düğündür
Din arabın, hukuk sizin, harp Türklüğündür”
“Atsız’ın ikinci eşi Bedriye hanımdan oğlu şair Yağmur Atsız,Babasının “Şamanistliği”konusunda net açıklamalar yapan oğul Atsız’a göre babasının her hangi bir dini yoktu.(Bak.Apokrifal.A.Vatandaş.sh.173.)

1995-lerde değerli bir büyüğüm milliyetçi olan oğlunun şimdi İzmir-de mafyanın içerisinde bulunduğunu söyleyerek feryad eden ve edilen,Veli Küçük gibi vs kişilerin mafya ile özdeşleştiği bir milliyetçilik mi?
“Abdullah Çatlı ve Mehmet Ali Ağca’yla Avusturyada bir evde beraber kaldıklarını söyleyen Oral Çelik,Ağca’nın Bekir Çelenk’le buluşmadan önce Çatlı’ya dönerek’Reis,bir gün beni bütün dünya tanıyacak’dediğini;hazırladığı suikast listesini Abdullah Çatlı’ya gösterdiğini de söyledi.
Çelik,Ağca’nın ölüm listesinde’Bm Genel Sekreteri Kurt Waldheim’dan,İngiltere Kraliçesi Elizabeth’e,40’ a yakın ismin bulunduğunu anlattı.
Çatlı’nın Ağca’ya dönerek ‘Listen bayağı kabarıkmış.Sen yine de Papa’yla başla bu işe’diye espri’ yaptığını söyledi.Oral Çelik’in bizi daha da şaşırtan diğer sözleri ise şu oldu:”Eğer Kraliçe bugün yaşıyorsa,Abdullah Çatlı ve benim sayemdedir.”
“Türk ülkücülerinin CIA bağlantılarını araştıran Fransız gazeteci Jean Marie Stoerkel de “Saint Pierre’in Kurtları’kitabında Abdullah Çatlı’nın yabancı istihbarat örgütleriyle ilişkilerini ortaya koyuyordu.Stoerkel Atv’ye Ağca’nın hapisten kaçırılmasında Çatlı ve Cıa’nın işbirliği yaptıklarını da açıkladı.Stoerkel araştırmaları sırasında Çatlı’nın interpol tarafından aranmakta olduğu 1982 yılında İtalyan Gladio örgütünün bir ajanı ile birlikte Amerikan koruması altında Miami’ye giriş yaptığını da ortaya çıkarmıştı.”( Apokrifal .age.158-160.
“Tuncay Güney,Veli Küçük’ün örgüt toplantılarında,her defasında büyük bir özlemle şaman dinini anlattığını öne sürdü.Güney-e göre Veli Küçük,’Türklerin ana dini Şamanizmdir.Biz de birer Şamanız’diyordu.”(22-Nisan-2008-Sabah,bak. Apokrifal. age. sh.171)
Bunların anlatılmasındaki amaç;nerede ve nasıl durduğunu,ne yapıp kime nasıl hizmet edildiğinin bilinmesidir.

BİZİM TARLAYI ÇOK ÖNCEDEN SÜRMÜŞLER

*Alparslan Türkeş-in hafta sonu ölmesiyle birlikte ilk düşüncem,hemen ertesi günü giderek o memleketin ülkü ocaklarını kuran ikinci derecedeki şahsa,meslektaşlık yönüyle taziyelerimi iletmek düşüncesiydi.
Bu arkadaş değerli,samimi,dürüst ve tarihi şuuru olan tarihçi birisi idi..
Taziyelerimi kendisine söylediğimde ilk tepkisi şu olmuştu;
-Boş ver hocam,iyi ki öldü,eğer ölmeseydi ülkücü gençliği Atatürkçü gençliğe dönüştürecekti,Atatürkçü yapacaktı,plânı buydu.
Sebebini kendisine o gün sormamıştım.Şimdi görünen o ki;adeta Add gibi bir derneğe dönüşeceğini ima ediyordu.
Bu gün de eski ülkücülerin devre dışı bırakılmaya çalışılması gibi,farklı yöne yönlendirme çabalarının olduğu muhakkaktı.
Yani eski ve de inançlı olanların devre dışı bırakılarak dinden uzaklaşan ve içi doldurulmamış,mücerred ve soyut bir milliyetçilik mi oluşturulmaya çalışılıyor?
Tıpkı rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun, “Bizim tarlayı çok önceden sürmüşler”dediği gibi başkaları tarafından bir şekillendirme mi söz konusu?

*Bir sohbet toplantısında bir arkadaş o toplantıya ikinci gelişiydi, münasebeti yok iken,orada bulunanlara damdan düşer gibi;
-Burada Atatürk-ü sevmeyen var mı? dedikten sonra bunu adeta sorgularcasına, orada bulunanlara;Sen Atatürk’ü seviyor musun?diye teker teker sordu.
Sıra bana gelmişti.Kendisini sınamak ve klişeleşmiş sloganlardan düşünceye sevketmek,kuru kuru bir iddiadan kurtarmak için;’Sevmediğimi söyleyip’ anlatmak için devam etmeme müsaade etmeden; -elbette bazı yanlışları olduğunu,hiçbir meseleyi millete danışmadan temel değerleri kaldırması,bin yıllık birikimlerimizi bir çırpıda değiştirdiği,vs- diyerek kendisi yine cevaplayıp yanlışlığını anlaması,körü körüne saplantının ve sevmenin ne kadar mantıksızlığını anlayarak geri adım atması bilinçsizliğin bir sonucu olduğunu gösterdi.
Bu mudur milliyetçi olmak?Atatürkçü Düşünce derneğinin bir şubesi mi?

*Hiç namaz kılmayarak,kabre yaklaşmış maneviyattan uzak yaşamak mıdır milliyetçi olmak?
Dini eserlere ve tesettür konusunu savunan kişilere mesafeli durmak mıdır milliyetçi olmak?
Dine hizmeti bir gaye edinmeyip sadece milliyet söylemleriyle hareket etmek midir milliyetçi olmak?
İnançlı insanlara ve değerlere karşı yapılan saldırılara ses çıkarmayıp tarafsız duruş sergilediğini zannetmek midir milliyetçi olmak?
Küfürlü ve kaba sözleri normal bir davranış olarak görmek midir millliyetçi olmak?
Konuşmalarında göbek aşağı konuşmak,sürekli siyaseti ön plana çıkarmak, manevi boşluğun bir eseri değil midir?

Ergenekona Ergenekonculardan daha fazla avukatlık yaparak onları savunmak, ciddi ve asırlık olan bu büyük tehdidi sulandırmak mıdır milliyetçi olmak?
Ergenekona olan tavrını açıkça ortaya koymayarak,zımni destek vermek midir milliyetçi olmak?
Bu anlatılanlar mevzii olmayıp,hayattan alınmış bir çok örneklerden bir kaçıdır.
Eğer bu ve buna benzer meselelere sahib olmak ve yapmak milliyetçilik ise bir insan olarak o milletten de o milliyetten de uzağım,kaçarım,nefret ve lanet ederim.
Lanetlik olan ergenekona destek olmak veya sulandırmak lanetlenmektir ve ben de lanetliyorum.
Zira taraftar olanlara tarih de lanet edecektir.Binlerce delil,yüzlerce ses kaydına karşı sessiz kalmak büyük vebaldir.
Bu konuda üç yıldır her gün haber tutuyorum. Yazılar yazıyorum. Dehşet ses Kayıtlarını tutuyorum.

NEREDEKİ MİLLİYETÇİLİK?

Bir öz eleştiri yaparak nerede durulduğuna ve bulunulduğuna bakılmalıdır.
Askeri vesayetten yana mıdır? 1970-lerin irsi olan hastalığı gereği kaba kuvvetle çözmekten yana mıdır?
Kavgadan ve münakaşadan beslenen insanlar,müsbet hareket edemezler..hareket etmeleri de beklenemez.
Milliyetçiler maneviyatı öne çıkarmalıdır.Gerçek Osmanlıyı temsil ediyorlarsa, Edebalisini bulmalı,Yesevisine kavuşmalı,dergahını kurmalı ve sürdürmelidir.

*Memleketten seçilen milliyetçi milletvekiline,medyadan bir arkadaş soruyor;
-Siz Ankaraya vardığınızda bir kısım subayın sizlerin kulaklarınızı çektiği söyleniyor,doğru mu?
O milletvekilinin cevabı sadece bir gülmek???
Gerçekten çekiliyor mu?Zira hala askeri vesayetin meclis ve hukuk üzerindeki baskısı devam etmektedir.
Milliyetçilerin ürettiği alternatifler nelerdir?Zira denenmiş olan bir daha denenmez. Bir mü’min bir delikten iki kere ısırılmaz.
İktidarlık reddedilip yardımcılık tercih edildi. Onda da pkk-nın başı idamdan alındı.
İdam kararı verilmiş olmasına rağmen,Abdullah Öcalan-ı astırmamak için idam kararının kaldırılmasının altına imza atmak mıdır milliyetçi olmak?
İp-sizlikten olsa gerek!!!

KİMİNLE BERABER OLUNAN MİLLİYETÇİLİK

Seçimlerde Akp-ye oy vermeyin,kazanamayacaksanız Chp-ye oy verin demek midir milliyetçi olmak?
Sağda başbakan olmayı değil de solda başbakan yardımcılığını tercih etmek midir milliyetçi olmak?
Siyaset taraftarlıktır.Taraftarı şeytan da olsa taraftardır.Siyasetin içerisine giren mutlaka kirleniyor,kirletiyor..isterse evliya olsun.
Sola payanda olmak mıdır?Solun veya ergenekonun sağ kolu görünümü vermek midir?
Millete ve inançlı insanlara karşı kurt kesilirken Rahşan Ecevit-e karşı kuzu olmak mıdır milliyetçi olmak?
Çok şeylerin Dna-sıyla oynanmaktadır.Yoksa kurtlarında mı Dna-sı değiştirildi?

*Tarafsız gibi görünüp aslında muhalif tarafa taraf olmak kiminle beraber olmaktır?

Mecliste sola sağdan daha yakın olmak,müsbet insanların hizmet yapmasını engellemek milliyetçi midir ?
Sürekli hırçın,çığırtkan,saldırgan,alternatif üretmeden tenkit eden bir kimlikte midir?Temsil edenle edilenler hangi platformdadırlar?

*Olağan üstünün olmasını ısrarla isteyip kandan ve kaostan pay almaya çalışmak mıdır milliyetçi olmak?
Alperen kimliğiyle öne çıkan,maneviyatı öne çıkaran merhum Muhsin Yazıcıoğlu-ndan ayrılıp uzaklaşmak mıdır milliyetçi olmak?
Milliyetçilerin kimliği,kişiliği,görüntüsü,iddiası,savunması,tarafı nedir ve nerededir?
Ben söyleyeyim;Acaba İbrahimin ateşini söndürmek için ağzına su alan karınca misali gibi görünürken,bilinçsizce Nemrudun ateşine odun taşımak mıdır?

MİLLİYETÇİLİK HAYATIN NERESİNDE OLMAKTIR?

*Kendisi kürt iken veya gerçek kimliğini araştırdığında çok göç alan bu memlekette mutlaka bir başka ırktan olacağı kesin iken,neyin milliyetçiliği,hangi milletin ve milliyetin savunuculuğudur?
Neyin kardeşliğidir?Milliyetin mi inancın mı?
Milliyetçi olmak gençliğin his ve hevesini tatmin için,geçici bir zevk verici bir ideolojimidir?Yaşlılıkta ne kadar geçerli olarak sürdürülmektedir?
Daha bir çok faktörün sıralanabileceği ve hayattan alınan bu soruların neresindedir milliyetçilik ve milliyetçiler?

*1970-lerde duyduğum ve gördüğüm ‘İslâmi hareket ve Türkeş’adlı eser belki siyasi ağırlıklı olarak hazırlanmış bir broşürdü.Ancak gerçek dışı olmadığı belgelerle tescil ve tesbit edilmişti.Yabana atılır iddialar değildi.Bunlar görülmemekte ve düşünülmemekte midir?

*Gene de yönetilen kesim suskunluğunu istemediği halde sürdürmektedir?1980 ihtilalinde işin hapis ve cezalar ile sıkıntısını çekenler,bunun ve bunu yapanların cezalandırılmasını isterken,milliyetçi siyasi görüş olarak mecliste verdiği oy daha doğrusu vermediği oyla,katılımı gerçekleştirmemesiyle 1980 anayasası olan darbe anayasasına evet ve devam demek midir milliyetçi olmak?
Kendisi –hayır- demeyip ve de adamlarına güvenmediğinden dedirttirmeyerek şimdi de hangi yüzle milletten hayır denilmesi istenilecektir.
Ayinesi iştir kişinin,lafa bakılmaz…

*Milliyetçilerin son yıllarda gösterdiği en başarılı uygulaması 1980-den biraz ders almış olsa gerek ki,gençliği sokaklara dökmemesidir.Bu dökülmeyecek anlamına olmadığı halde,birkaç kere denenen çıkarma oyunlarıyla sarsıntı geçirmiş olmasıdır.
Ancak dediğim gibi,bu seferde kendileri sokaklara dökülmektedirler.
Bilinmelidir ki;menfi milliyetçilik batının içimize attığı bir kanser hastalığıdır. Pkk gibi Kürtçülüğün hareket ve iddia alanını geliştirme ve genişlettirme alanıdır.
Unutulmamalıdır ki;kabirde insanlara ırklarından sorulmayacaktır.Allah insanları ırklarının üstünlüğüne göre değil,takva denilen inancı ve ibadeti ve günahtan kaçtığı nisbetinde değerlendirecektir.
İslâmın ne kadar içerisindedirler?Neresindedirler?
O halde soruyorum;bu milliyetçilik hangi milliyetçilik?

*Başbakan terörü bitirmek için tüm parti başkanlarıyla görüşüp randevu alırken, milli mesele olan terör ve pkk konusunda başbakana el uzatılmamakta,davetine karşılık verilmemektedir.Başbakanda bunları Dtp ile aynı kefeye koyarak bunların terörden nemalandıklarını söylemiştir.
Eğer terör ve pkk biterse milliyetçilikte biter korkusu mu var?

1970-lerde milliyetçilik yoğun vardı çünkü ortaya çıkmalarını kendilerince gerektiren terör vardı.Terör kahramanları!!!
Adeta o dönemde sağ ve sol birbirlerinin varlığına varlık sebebi oldular.
Terör biterse acaba neye ve nereye yöneleceklerdir?Ne gibi bir projeleri mevcuttur?Davaları ne olarak devam edecektir?
Belli ki tüm dava siyasetteki muhalefet üzerine bina edilmektedir.
Öyle de oldu;mafyaya,kendi dünyasına,iş dünyasına,sefahete,âhirete gidenlerle bu dağınıklık kendini gösterdi.

MİLLİYETÇİLİK VE MİLLİYETÇİLER AYIKLANIYOR MU?

*1980 darbesinde inançlı ve milliyetçi kesimlerin çektiğini görmemek,adeta darbe yiyenlere ‘oh olsun’ deyip görmemek ve aldırmamak,bigane kalmak ve onlara bunları yapanların cezalandırmamalarını istemek amacıyla daha şimdiden ‘hayır’ deme davranışında bulunmak ne kadar kişilikli ve seviyeli bir davranıştır?
Milliyetçiler kimin vesayeti altındadırlar?Derin devletin mi?Ordunun mu?Rejimin mi?
Vesayetlik uğruna yanlışlara göz yumulmakta hatta sahip çıkılmaktadır…
Bu yapıcı bir tahlil olup,içerisinde bulunan özellikle samimi kimselerin mutlaka ve mutlaka kendilerine sorması gereken bir sorudur…
Milliyetçilik çok kirlendi?
Bu feryat yanan vatan evinden bir şeyleri,bir kısım iyi niyetlileri kurtarma çabasıdır…
Hadi diyelim ki Chp-nin i’rab-dan mahalli yok,ya peki milliyetçi olanlar i’rabın neresindeler?

*Bu memleketin milliyeti,hedefi,ruhu İslâm olan;sağlıklı,ifrat ve tefritten uzak,istikametli bir siyasetçiye,ülkücüye,Süleymancıya, Fethullahçıya,Nurcuya, Tarikatçıya ihtiyacı vardır.Herkes aynı ve bir olamaz.
Halktan ve değerlerinden kopuk,ifrat ve tefritte,en önemlisi maneviyattan uzak ve yabani,sefih ve kirli işlere bulaşmış insanlara hiç mi hiç ihtiyaç yoktur.

İşte üç yıldır tuttuğum haberlerden 2010 yılının haberlerinden bir kısmı;

MHP için yol ayrımı: Milliyetçilik mi? Ulusalcılık mı?
JANDARMA’DAN DÖRTYOL İTİRAFI: O MHP’Lİ MUHBİRİMİZDİR
MHP’li Kılıç JİTEM elemanı çıktı
MHP’li Başkanvekili’nin derin teması
MHP’li Çakmaklı, ‘hayır’ oyuna dayanak oluşturmak için darbecilerin avukatı kesildi
Eski ülkücü yazar: Milliyetimiz İslamiyettir
MHP yönetimine soğuk duş – Video
Merhum Türkeş sert tepki göstermiş
“MHP’nin YARSAV’ın yanında ne işi var?”
Topçu: Referandum, darbe mağduru ülkücülere iade-i itibar getirecek
MHP ırkçılığına Sakarya kızgın
Bahçeli buna ne diyecek?
Erdoğan, MHP ve BDP’yi millete havale etti
‘Cuntacıların yargılanmasına MHP destek vermeliydi’
12 Eylül mağduru ülkücülerin çoğunluğu ‘evet’ diyecek
MHP’li vekilden cesur çıkış
MHP ve BDP ile görüşmek teröre hizmet
Bahçeli son noktayı koydu
Ülkücüler 12 Eylül Hatırına Evet Diyecek
İşte CHP ve MHP’nin gerçek tavrı
Bahçeli noktayı koydu: Başbakan ile görüşmem…
MHP neden marjinalleşiyor?
Türkeş’in gerçek adı Alparslan Türkeş değilmiş!
Bahçeli’yi terleten belge
Bahçeli aydınları ayağa kaldırdı
MHP, CHP’den AK Parti’ye geçtiler
MHP’lilerin göremediği gerçek
Ülkücü tabanın referandumda ‘evet’ diyeceğine inanıyorum
Bahçeli hükümeti istifaya çağırdı
AK Parti İl Başkanı: Provokasyonun arkasında MHP ve İP var
Bahçeli’den yeni anayasa tepkisi
CHP-MHP Pazarlığını Deşifre Etti
MHP’lilerin düştüğü hale bak!
MHP’den ŞOK eden onay!
‘Milliyetçiliğin açılıma ihtiyacı var’
Emre Uslu: ‘Derin Devlet MHP’yi kuşatıyor’
MHP’nin asıl düşmanı
Bomba atma emrini Veli Küçük’ten aldığını yalanlamadı
Malesef MHP bunu yapmış!
Ülkücüler Arınç’ı niçin hayırla yad ediyor
MHP’ye tepkiler dinmek bilmiyor
Veli Küçük’ün tetikçisi yakalandı
MHP-CHP ve Saadet de yetmiyor-Anket
Bahçeli’den ülkücülere ağır itham
Bahçeli’ye Mehmet Ağar ve DP uyarısı
Devlet Bahçeli’nin “12 Kötü Adam”
‘MHP ile CHP aynı çizgide’
MHP’ye Tarihi Uyarı
Yahudilerden Türkeş’e Destek
CHP’nin MHP kurgusu
MHP Durak İle Dibe Vurdu
Bahçeli: ‘Destek Vermeyeceğiz’
Darbeci MHP’ye tepkiler çığ gibi
MHP ve CHP’nin gerekçesi aynı!
‘Ülkücüleri sokağa dök, ortam hareketlensin’
MHP’li gazete sahiplendi Milliyet ast-üst yaptı
MHP’li Deniz Bölükbaşı, Başbakanı Tehdit Etti
Bahçeli soruları cevapsız bıraktı
Bahçeli hedef gösterince MHP silindi!
MHP’den istifa edip AK Parti’ye geçtiler
MHP’nin hedefindeki 2 gazete
Bahçeli ülkücüleri düşman mı görüyor
MHP yönetimine sorular!
‘MHP iktidara geldiğinde ülke bölünür’
Barlas, Bahçeli’ye Böyle Seslendi
MHP’li Durmuş’un Başbakan’ın eşi
“MHP ve CHP etrafında birleşin”
MHP’yi Seçime Zorlayan Olay!
Bahçeli’nin ‘anayasa’ ve ‘laiklik’ kaygısı
Milliyetçiler Yüzünden Tahtı Bıraktı
Artık Milliyetçi HAREKAT Partisi
TSK MHP Tüzüğünde…

(http://www.adimder.com/haberler/2010haberarsivi.htm )

2007-8-9 yılları haberleri için, Her birinin üzerine tıklayarak geniş haber okunabilir.:

‘CHP’nin MHP’den farklı kalmadı’
MHP’li başkan: Hain damgası vururuz
‘Türkeş’i hiç sevmedim, MHP’li olmadım’
Ülkücü gençlerle rektör arasında söz düellosu
Milliyetçilik şeytani bir buluştur
MHP iktidarının ‘yandaş basın’ı bu mu?
MHP’den istifa edip CHP’ye geçtiler
MHP’den hükümete katsayı desteği sözü
‘Bu Ülkede Irkçılık Olmadı Mı?’
Bahçeli’nin millet ayaklanır iması Canlı
MHP’den ses seda yok
Milliyetçilik laf ile değil icraat ile olur
Milliyetçiliğin ortak bir dili yok!
MHP kongresinde ölü delegelerin oy kullandığını
Konuştukça MHP’li vekilleri çileden çıkardı VİDEO
CHP ve MHP’den ortak istifa çağrısı
“Türkçülüğü Türkler yapmıyor”
‘CHP ve MHP tahrik ediyor’
MHP yönetiminden tehlikeli karar
MHP’liler birbirine girdi – Video
Canikli: MHP Terörden Besleniyor
TÜRKEŞ’TEN ERMENİLERE ÖVGÜLER
Türk Olmayan Türkçüler
Oğul Türkeş&Ermeni Görüşmesi
MHP’nin 2 numarası ağzını bozdu
MHP ile CHP’nin arası açıldı
MHP camiasını derinden sarsan olay
MHP İstanbul’da ‘istifa’ depremi
MHP ülkeyi çoktan böldü
Irkçılık için savaşan bizden değildir
Asıl bölücüler CHP ve MHP
Türkeş’in ikinci nikahı gizlice kıyılmış
BAHÇELİ SUSSUN EVLAT ACISINI BİLMEZ
ÜLKÜCÜ ÖLÜM TİMİNE BASKIN
MHP’li Başkan Livorno ‘Yoldaş’lığı
Bahçeli: CHP başörtüsü ikiyüzlüsü
Milliyetçi sesler açılım için ne dedi?
Bahçeli Ölçüyü Kaçırdı !
İP’ten MHP’ye ‘Ortaklık’ Teklifi
MHP’ye çözümünü sordu Canlı izle
Bahçeli Ve Öcalan’ın Benzerliği
Bozdağ’dan MHP’yi bitiren sözler
MHP’nin teşkilat oluşturamadığı il…
MHP’nin PKK ve Apo ile pazarlığı
İşte Bahçeli’nin O İDAM İMZASI
Ergenekon savcısına başvuran MHP’li
MHP idamın kaldırılmasına oy verdi mi?
Perinçek MHP&CHP’ye Seslendi
Topçu MHP liderini topa tuttu
BBP lideri Topçu’dan ŞOK İDDİA
MHP’li Vural’ın başını öne eğecek bilgi
Atalay’dan CHP ve MHP’ye rest !
Bahçeli’den İhanet Suçlaması
Bahçeli’den yine olay açıklamalar !
MHP 40 yıl sonra farkına vardı !
Bahçeli’nin Aldığı Kararın Sırrı
MHP dağdan besleniyor…
MHP’li başkanın başörtüsü rahatsızlığı
Türkeş’ten Yazıcıoğlu’na: Hakkımı helal etmem
Türkler, Müslümanlar için ön ayak oldu
MHP ve DTP, Çin’de ‘göbek’ attı Video
‘Sağ Kol’dan Bahçeli’ye Suçlama
MHP’de İslam’ı savunmak, İsrail dostuna kaldı
Bahçeli’den MHP adına ‘andıç’ garantisi
İşte Ülkücülerin Ergenekon’a bakışı
Gizlilik kaydı olmasa MHP ve DSP’nin İsrail’le yaptığı anlaşmaları açıklarım
MHP seçimlerde CHP’ye çalışmış
Milliyetçilik ve temel ideolojiler
MHP Diyarbakır’dan Çekildi
Türkeş’in Yeşil’le İlişkileri
MHP’li İzgi’nin kirli ilişkileri!
Ergenekon’un MHP planında rol almış
MHP’li vekilden esrarengiz görüşme
MHP’nin Ege’deki kazancı CHP’lilerden!
Arınç’tan CHP-MHP ittiafakı iddiası
Ağar’dan tehdit: Ülkeyi kana bularım
Türkeş hakkında çarpıcı iddia
Bahçeli “Ergenekon” diyemedi-CANLI
MHP’de Şandır çatlağı mı?
MHP’DE ERGENEKON RAHATSIZLIĞI
Irklar nasıl oluştu?
MHP sol,chp sağ oylara talip
Ülkücülere “Ermeni” Şoku
CHP’li Başkan’a MHP sahip çıktı
MHP, AKP’yi Kapattırmak İstiyor
MHP, Sivas’tan ötede yok!
Ülkücüler oyun bozdu!
Tuğrul Türkeş’in Cinsel Hayatı
Bu defa CHP ve MHP şok olacak !
CHP-MHP’yi baraj altına iten Anket
Devlet Bahçeli Fena Yakalandı
MHP, AKP’ye Yine Tuzak Mı Kurdu
MHP’li vekilden ‘İDAM’ teklifi
Bahçeli Başbakanlığı reddetmiş
Ülkücüleri böyle kullandılar
MHP lideri Bahçeli de göz yummuş!
MHP mitinginde Ergenekon afişi !
En büyük destek MHP’den geldi
Çete, MHP’nin başına kimi istedi?
BBP’yi Ergenekon’a çekmek istediler
Katliam Davasında MHP Şoku
MHP Hala Kızılelma’ya Dahil
Şahin Ülkücülere Göre Darbe Olur
MHP de “İdam”ı Hatırlattı
Devlet Bahçeli askere fena çattı
Bahçeli: Karar yarayı derinleştirdi
ÜLKÜCÜ (MÜ YAŞAR OKUYAN)
MHP CHP’NİN YAVRUSU
CHP TABANI MHP İLE KOALİSYONU BENİMSEMİŞ
DEVLET BAHÇELİYE ESKİ BAKANINDAN ‘İDAM’ELEŞTİRİSİ
ÖZDEMİR:MHP CHP’YE BENZEDİ
ÖZDEMİR:MHP MİLLİYETÇİLİĞİ METAFİZİK VE TARİHİ DEĞERDEN UZAKLAŞTI
BAHÇELİ YILLAR SONRA EKRANDA
MHP NEDEN CHP’YE BENZEDİ
GÖKÇEK’TEN MHP’LİLERE CHP ÇAĞRISI
CHP’Mİ MHP’LEŞTİ,YOKSA MHP’Mİ CHP’LEŞTİ
MHP-CHP TEK YUMURTA İKİZİ GİBİ
MHP=CHP’DEN SONRA KEMALİZM=BAAS MI?
DEVLET BAHÇELİNİN İLHAN SELÇUKLA DANSI
ÜLKÜ OCAKLARININ İKİ BAŞKANI GÖZALTINDA
KORKU VE ŞİDDET,MHP’YE DAİR
CHP-MHP KOALİSYONU TÜRKİYEYİ GERİYE GÖTÜRÜR
CHP İLE MHP BİR DÜĞMEDEN KUMANDALI
MHP’NİN AMACI
İP MHP’LİLERİ BİLE ÜRKÜTTÜ
BAHÇELİYE OY VERİLİR Mİ?
MHP,KUR’AN-I KERİM-DE DEĞİŞİKLİK İSTEDİ
TÜRKEŞ VE ÜLKÜCÜLERİN PENCEREDEN ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFI
ÜLKÜ OCAĞINDA PORNO DEPREMİ
TÜRKEŞİ DEĞİŞTİREN NE OLDU?
KUTAN:BAHÇELİYE BAŞBAKANLIK TEKLİF ETTİK,KABUL ETMEDİ
BAHÇELİ VE BAYKAL KAZANAMAZSA ÇEKİLİYOR MU?
MHP TABANI BU SÖZLERİ AFFETMEZ
BAHÇELİYE HADEPİ NİYE ALKIŞLADIN ELEŞTİRİSİ
MHP’Lİ ŞANDIRA GÖRE İLHAN SELÇUK
BAHÇELİ MİT’ÇİDİR GÜVENMEYİN
MHP-DTP MECLİSTE VURUŞACAK
BAHÇELİDEN İMF’YE -MİNNETTARIZ-MEKTUBU
MHP HALKBANK VE ZİRAATI SATACAKTI
BAHÇELİYE MEKTUP ŞOKU
MHP’Yİ MECLİSE SOL OYLAR TAŞIDI
BAHÇELİ,ERDOĞAN’IN TELEFONUNA ÇIKMADI
MHP’DEN KOVULAN İMAM KONUŞTU
KOVULAN İMAM TEHDİT Mİ EDİLDİ?
TÜRKEŞ’İN ESKİ KORUMASI ÇEKİÇ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINDI
DEVLET BAHÇELİ, TAYYİP’İ ÜÇÜNCÜ KEZ İPTEN ALIYOR… KAPATMAYA KARŞI ANAYASAYI DEĞİŞTİRELİM…
MHP’de KÜÇÜK operasyon!
MHP’lilere ne oldu? D. Bahçeli ne yapıyor?
MHP’ye ‘Sizi de bulaştırırız’ mesajı !
MHP’yi CIA Kurdurdu, Türkeş İse…
MHP’li Bölükbaşı Habertürk’ü yalanladı
MHP tuzağının yeni tanıkları var
MHP için yüz kızartıcı olay

Yukarıdaki haberlerin 2007-8-9 tüm yıllar itibarıyla kaynağı,Her birinin üzerine tıklayarak geniş haber okunabilir.:
http://www.adimder.com/haberler/2009-8-7-%20haber%20arsivi.htm

MEHMET ÖZÇELİK
27-08-2010

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015