Archive for the 'Kalem ve Kelâm' Category

REFERANDUMDA KAYBEDEN KİM OLDU?

REFERANDUMDA KAYBEDEN KİM OLDU? Evvela referandumda kazanan millet oldu.Milletten gasbedilen kişilik, özgürlük,maddi zenginliğin yeterli olmasa da yeniden alınması adımıdır. Millet meclisinde bulunan ‘Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’sözünün ilk defa bir nebzede olsa gerçekleşmesi için atılan adımdır. 12-Eylül-2010 referandumu tüm engellemelere rağmen % 60’lık bir oy ile milletin iradesinin tecelli etmesidir.Millet bilinçli hareket etmiş,aydın geçinen karanlıktakilerden daha […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

SUN’İ GÜNDEM

SUN’İ GÜNDEM *1970-lerin alttaki,hem sağdan ve hem de soldan,öğrenci veya halktaki sağcılık solculuk kavgaları şimdilerde yukarıya taşındı.Artık kavga ettirenlerin foyası meydana çıkınca alttakiler çekildi. Şimdi onlar kavganın içine girdi.Hukuktaki kirlenme,bin yıldır islâmın bayraktarlığını yapan ordudaki kirlenme ve kirletme,bürokratların kavgaları ve ayak oyunları çarşaf çarşaf piyasaya çıkmakta, kirli ve toplumu kokutan pis kokularıyla mide bulandırmaktadır. *İstiklal […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

SONSUZLUK NAMZEDİ İNSAN

SONSUZLUK NAMZEDİ İNSAN İnsan birinci elden birinci merkez olan emir dairesinin mahsulüdür. -Ervah kafileleri cesed giymeye sıra beklerken,cesedini çıkaran ruhlar da âla-yı illiyyin ve esfeli safiline geçmek için nöbet beklemektedirler.İkinci cesed elbisesi ruhlar aleminde giyilecektir. -İnsanda on latifeden biri olan nefsi nâtık,nefsin ruhun gerçek geldiği vatanı taleb etmesidir. -Hubbül vatani minel iman-,’Vatan sevgisi imandandır.’hadisinin en […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

SOKAK KÜLTÜRÜ

SOKAK KÜLTÜRÜ Şeytanın hilelerinde de belirtildiği gibi şeytan Allah’tan; Bana oturacağım bir toplantı yeri ver,dediğinde; – Toplantı yerin sokak başları ile çarşı ve pazarlardır,buyurur. Âhirzaman hadislerinde; “Kadınlar,saçları deve hörgücü gibi ,sokaklarda dolaşacaklar.”buyurulur. Sokaklarda güller bitmez,belki çabuk solar. Sokaklar içinde bir çok sırları barındırır. Sokaklar karanlık ve karanlık işlerle doludur. Sokaklar her şeyin bulunduğu pazarlardır. Her […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

RUH

RUH *Ruhun varlığı öncedir. *Ruh bir cevherdir,hayvani ruhun da bir cevherlik yönü olduğundandır ki Allah, onların ruhlarını dahi cesedleri gibi yok etmemektedir. *Her beden senede bir defa değişime mahal olurken,ruhtaki değişim onun kemâlidir yani teâlide eder,tefessüh de eder. *Ruh bedenin aleminden çok geniştir.O dar sahanın dar kalıplarına mahkum değildir. İnsan ruh cihetiyle ebede uzanmaktadır.Bedenin azaları […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

SAVAŞTAN KAÇAN KOMUTANLAR

SAVAŞTAN KAÇAN KOMUTANLAR Savaştan en son kaçması gereken,daha doğrusu hayatı pahasına izzeti gereği kalacak kişi komutan olan şahıstır. 102 emekli ve muvazzaf asker darbeye teşebbüs suçlamasıyla yakalanmalarına karar verilmiş iken,bunlar bir bahane ile,hasta rolüyle adalete ve hukuka teslim olmaktan kaçmaktadırlar. Madem darbeye teşebbüs belgeleriyle tescil edilip başarısızlığa uğranıldı,o halde zilletle kaçmaktansa,izzetle gidip teslim olmak daha […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

TÜRKİYE KABUĞUNU KIRIYOR

TÜRKİYE KABUĞUNU KIRIYOR Türkiye bir asırdır hapsolduğu kabuğunu içten kırmaya çalışıyor.Darbelerin kapattığı kapılar,korkuların uzaklaştırdığı insanlar,içi doldurulmayan ucube rejim senaryoları,ne idüğü belirsiz lastik gibi her tarafa çekilse de özellikle din dışı alana çekilen laiklik tartışmaları,uygun ortamda düşünmeyi engelleyen kaoslar,dar kalıplar ve kısır zihniyet düşünceleri yerini;konuşmaya,anlaşmaya,dinlemeye,proje üretmeye,fikir egzersizine,müsamahaya,diyaloğa,başkasını tanımaya,hakkını gözetmeye bırakmaktadır. Hazımsız,kısır,seviyeden uzak kimseler istemese de… Türkiye’de […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

VARLIKLARIN GÖZDESİ İNSAN

VARLIKLARIN GÖZDESİ İNSAN İnsan gelmeden önce de gündemdeydi,geldikten sonra da her an gündemdedir. Gündelik veya hayat içerisinde en çok zamanı ramazan oluşturur.O da en fazla iki aydır.İnsan yılın her saniyesinde gündemdedir. İnsanı gündemden çıkarttığınız zaman her şey anlamsızlaşır ve de gündemden kalkarlar.Dört büyük meleğin birinci gündem maddeleri ve hatta olmamasında olmayacakları madde insandır. İnsan olmazsa […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

NELER TARTIŞILIP REFERANDUMA SUNULMALI ?

NELER TARTIŞILIP REFERANDUMA SUNULMALI ? 1-Rejim tartışılmalı. İçi boş bir ifade,rejim.Annenin çocuğunu öcü ile korkutması gibi,rejim birilerinin elinde öcü olarak harcanılmak ve bitirilmek istenilenler için kullanılan bir öcüdür. Milleti arkasına almayan zillete mahkumdur.Millet içinde itibarı ve desteği olmayanların sığındığı kör ve kısır bir sığınak. Dünyada en iyi yönetim biçim cumhuriyettir.Yani milletin katılımının olduğu bir yönetim […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

İŞTE MISIR

İŞTE MISIR Mısır tarihi ve köklü bir kent.Yusuf Peygamberin şehri,Musa peygambere beşiklik yapmış,faziletli alimler yetiştirmiş,çok devletlere analık yapmış,Fir’avunlar kenti olarak tanınmaktadır. “Mısır İslamın zekî bir mahdumudur; İngiliz mekteb-i mülkiyesinden ders alıyor.” İngiliz siyasetinin şekillendirdiği Mısır,İngiliz siyasal bilgiler fakültesinden siyaset dersini almış,şimdi ders vermekte,dersini uygulayaraktan deri değiştirmektedir. Bir asır önce şekillenen dünyanın domino taşları devrilmektedir.Avrupa’nın yukardan […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

MİLLİYETÇİLİK VE UNSURİYET

MİLLİYETÇİLİK VE UNSURİYET Savi tefsirinde En’am suresinin 1.2. ayetinin tefsirinde şöyle der:’İnsanoğlunun renklerindeki farklılık,topraklarının farklılığından,huylarının farklılığı da sularının farklılığındandır.’der. *Veda hutbesinde Peygamberimiz;”Hepiniz ademdensiniz,adem ise topraktandır.” (Ebu Davud, Tirmizi) *Âyette:” Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

ÖLDÜREN KALEMLER

ÖLDÜREN KALEMLER *Allahın ilk yarattığı şey kalemdir.Sonra kelâmı kalem yazdı. Kalem ve kelâm toplanmak ve toparlanmak içindir. Gerçek sohbet,ruhun dağınıklığını ve de dağınık ruhları toplar,bir araya getirir. Kulak,göz ve dil,ortak hareket edip aklı yanıltmamalı,kalbi dağıtmamalıdır.Her şeyin ilk kapısı,girişi,başlangıcı kulakla başlar ve onu da söz tetikler.Kalem belgeler. Her şeyden önce söz vardı.Söz özü,gözü ve kulağı oluşturdu.Dil […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

ÖRTÜLÜ TERÖR

ÖRTÜLÜ TERÖR Dünyadaki gelişim ile Türkiye’deki gelişim veya diğer adıyla geliştirmeme politikaları aynı seyirde ilerlemektedir. Türkiye’nin bir yandan özgürlük ve ekonomik gelişmeleri sürekli dinamitlenirken, bir yandan da belki de en önemlisi,geçmiş darbelerle yüzleşmesi, cumhuriyetin kurulmasına kadar uzanan sürede dönen gizli entrikaların açığa çıkması engellenmekte ve sürekli nazarlar başka noktalara çekilmektedir. Türkiye’de özellikle 1990-dan sonra yapılan […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

İTTİHAT VE TERAKKİ MAHSULÜ

İTTİHAT VE TERAKKİ MAHSULÜ “İttihatçıların o kadar azm ü sebat ve fedakârlıklariyle; hattâ, İslâmın şu intibahına da sebeb oldukları halde, bir kısmı dinde lâubalilik tavrını gösterdikleri için, dahildeki milletten nefret ve tezyif gördüler.” Cumhuriyetin çocukları ittihatçıların dinde zayıf olanların mahsulatı olup, şimdikilerde cumhuriyetteki dine cephe alanların ürünüdürler. Her anne kendi yavrusunu doğurur ve doğurduğuyla övünür. […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

KIRK YILLIK KÂNİ

KIRK YILLIK KÂNİ Allah Allah,kaderin şu tecellisine bakın ki;chp bir asra yakındır bu memleketteki inançlı insanları hep irana gidin dedi,irana benzemekle kınadı. Oysa bu kınama,saldırı ve iddia çok az ve mevzii,bir tutarlılığı olmayıp,geçersiz bir dava idi. Şimdi ise ana muhalefet partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tesettürlü kızlarımızın iran usulü giymelerini tavsiye ederek adeta iranı buraya […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015