Archive for the 'Kâfiye ve Avâmil' Category

KÂFİYE VE AVÂMİL

KÂFİYE VE AVÂMİL “Molla Câmi Işığında ve Eklerle” K Â F İ Y E V E A V Â M İ L T E R C Ü M E S İ “Risale-i Nur’da Gramer ve Metodu” Tercüme eden ve Hazırlayan Mehmet ÖZÇELİK Not:Bu eser Molla Câmi’den istifade edilip temsillerinden yararlanarak,ek notlarla zenginleştirmek suretiyle Tercüme edilmiştir. […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015