Archive for the 'Hakikat Pınarı' Category

TÜRKİYE ÇEMBERİ

TÜRKİYE ÇEMBERİ ABD üst ve altımızı oyuyor.Türk cumhuriyetleri ve Asya ülkeleri ile olan bağlantı kopuklukları bunu göstermektedir. Türkiye bir asırdır ki içi boşaltılmaktadır.Şimdilerde ise altı boşaltılmaktadır.Irak,İran,Suriye,Lübnan,Kırgizistan,Afganistan ve içte yapılmakta olan olaylar bunu teyid etmektedir Çevremizde de sürekli bir değişikliğe gidilmekte,kurdukları rejimleri şimdilerde değiştirmektedirler. Türkiye stratejik bir ülke olup,ABD maceracı,maceraperest bir ülkedir. Türkiye harici ellerle sürekli […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

ZALİMLER VE ZULÜMLER

ZALİMLER VE ZULÜMLER ABD dünyada psikopat insanları özellikle seçiyor.Yahudiler özellikle bunları tesbit edip dünyanın başına geçirmeye çalışıyor. Mao,Lenin,Stalin,Saddam,Öcalan..Dünkü Ebu Leheb ve bugünkü Şaronlar…Hepsinin eli ve nesli kurusun…Bi’ri Maune kuyusunun orada bulunan yetmiş hafızı katledenle,Bosnadaki masumları katledenlerin farkı zaman ve suret farkı olup,siret aynı siret,aynı tinet…Dün cehalet asrında diri diri kızını gömenle,bugün insanları diri ve de […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

YA ŞEYTAN YARATILMASAY DI?

YA ŞEYTAN YARATILMASAY DI? Yaratma,yaratılma,yaratılış hep Allah’a bakan yönlerdir.Burada İlahi İrade,Kudret,Adalet,Hikmet tecelli etmekte ve eseri görülmektedir. Başta şunu teslim etmeliyiz ki;Allah asla zulmetmez.Allah mutlak manada Adildir. Hâşâ Allah da mı zulmeder?Âyette;“Muhakkak ki Allah,yerde ve gökte zerre miskal zulmetmez.”buyuruyor. Bediüzzamanın ifadesiyle:”Halkı şer şer değil,kesb-i şer şerdir.” Yani şer,kötülük,çirkinlik ve musibet gibi şeylerin Allah’a,kadere bakan yönüyle yaratılıp […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

YANKESİCİNİN HAYRI

YANKESİCİNİN HAYRI Yankesicinin de hayrı mı olurmuş?Bazen hayatta doğruları yaparken yanlışlar yapıldığı gibi,bazen de yanlışları yapmada doğrular yapılmaktadır. Doktorun hastasına moral vermek amacıyla yalan ve yanlış ile onu kurtarmaya çalışması bir doğruluk iken,bizim yankesicinin kesinlikle yanlış olan fiilinde göze çarpan bir doğru görülmektedir. Yanlışın her ikisi yanlışlıkta yanlış iken,niyetler onları niyete göre yönlendirmekte ve değerlendirmektedir. […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

Y A S A K !

Y A S A K ! Yıl 1976 idi.Daha gençti.Gençliğin verdiği hissiyat ile suç işlemiş ve hapse düşmüştü.Böyle güzel olan gençlik yıllarını da hapishanede geçirmek,hapisten daha ağır hapis ve bir ceza idi onun için…Bu düşünceler içerisinde geçen zorlu hapis yılları,askerlikten beter bir yılların geçmediği,adeta saniyelerin nabzının tutulduğu,dakikaların zorlu aktığı,saatlerin yıllar gibi geçtiği sanki asırlık geçmeyen […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

ÜÇ SİLAHLI DİKTATÖR

ÜÇ SİLAHLI DİKTATÖR LENİN – STALİN – MAO Lenin işçi sınıfını ele alır ve tüm ideolojisini bunun üzerine oturtturur.Politikalarını bunun üzerine yürütür.Ekim devrimi bunun ilk adımıdır.Bu kesimden de sürü olarak bahseder.Onlara bir çoban gerektiğini ve onun da kendisi olduğunu isbata çalışır. -Vladimir İliç Lenin (1870 – 1924) 22 Nisan 1870’te Simbirsk kentinde doğdu.Orta halli altı […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

REJİM TARTIŞMASI

REJİM TARTIŞMASI Rejim,toplumun temel direklerini oluşturan öğelerdir.Tıpkı binaların temel direkleri gibi.Rejimin direkleri de zamanla binanın direkleri gibi aşıma,zaman aşımına uğrar. Direkler oranın sakinlerinin sakince yaşıyacakları yapı göz önünde bulundurularak yapılır veya yapılmalıdır.Aksi takdirde kabul görmeyip yıkılmaya mahkum olurlar. Rejimler insanların ve bulunulan asrın ömrüyle mütenasibtir. Rejimlerde herkesin mutluluğu aranır.Tâ ki başka bir rejim ihtiyacı duymasın.Geçersiz […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

MAYIS AYI

MAYIS AYI Bir yıl içerisindeki aylarda gurur duyulacak olaylarla beraber,nefret edip hüzün duyulacak olaylarla da karşılaşmaktadır. Nitekim 11-Eylül 2001’le başlayan ikiz kulelerin vuruluşuyla devam eden dünya düzeninin değiştirilmeye çalışılması,bizdeki 11-Eylül-1980 yılındaki ihtilalle Türkiyedeki düzenin değiştirilmeye başlaması,arkasından müsbet yönde maddi-manevi gelişmeleri hazmedemeyenlerin 28-Şubat 1997 gizli ve de sinsice yapılan ihtilalle bir çok özgürlüklere zincir vurulmasıyla başlayan,Cumhuriyet […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

MADDENİN ARDINDAKİ SIR…ÜZERİNE

MADDENİN ARDINDAKİ SIR…ÜZERİNE İnanç konusunda en sağlıklı ve doğru görüş ve isabetli yol ehli sünnet ve cemaatın yoludur.Ancak bu yol içerisinde de orta yolu takib edenlerin kaygan zeminde yürüyüp patanaj yaptıklarına da şahid olmaktayız.Bu durumda genellikle ifrata karşı tefritte,tefrite karşı da ifratta bulunmaktan kaynaklanır. İşte Harun Yahya’nın eserlerinden istifadeyle hazırlanan Maddenin ardındaki sır adlı cd […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

KÖRLER ÜLKESİNİN GÖREN GÖZLÜLERİ

KÖRLER ÜLKESİNİN GÖREN GÖZLÜLERİ Bir memlekette sihirli bir su vardır.Ondan içen herkes delirmektedir.Memlekette bulunan herkes o sudan içmiş ancak memleketin yöneticisi ve yardımcısı içmemiştir.Delilerin içerisinde akıllılar deli durumuna düşmüşlerdir.Son çare olarak bunlarda o sudan içmeye ve diğerleri gibi deli olmaya karar verirler ve diğerleri gibi olurlar.Artık rahatlamışlar,diğerleri tarafından da alaya alınmamaktadırlar.Bir farkla artık akılları yerinde […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

K O M P LO L A R

K O M P LO L A R Komplo diğer adıyla bir tarafın kendi menfaatı için yapmış olduğu plan ve proje.Bu karşı tarafın zararına olabileceği için menfi yönde kullanılmaktadır. Komplolar her devlet için uygulanabildiği gibi özellikle güçlü olanların kendi güç kontrollerini isbat etmek amacıyla sık baş vurdukları yollardan ve verdikleri göz dağından ibarettir. ABD’nin yeni […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

KARANLIĞI VE PUSLU HAVAYI SEVENLER

KARANLIĞI VE PUSLU HAVAYI SEVENLER İsli,sisli,pisli ve puslu havayı ancak ondan menfaatı olanlar sever.Gerek dünya genelinde gerekse de Türkiyede bu puslu havayı bir asırdırki sevenler varlıklarını o puslu hava ile sürdürmüşlerdir. Dünyanın bir savaş ortamı içerisine girmesini elbetteki silah tüccarları ısrarla arzu edip,dünyayı o yöne çekmek için de çaba gösterirler ve de göstermektedirler. İnsanların uyuşturucudan […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

KIRK VE KIRKLAR

KIRK VE KIRKLAR Yedi,yetmiş,yedi yüz,yedi bin gibi ifadeler bazen çokluktan kinaye bazen de hakikat olarak çoklukla kullanılır.Fatiha suresinin yedi olması,yer ve göğün yedi tabaka olması,güneşin yedi rengi olması,yedi kıta bulunması,tasavvufda nefgsin terbiyesinde takib edilen yedi adım bulunması gibi bir çok defa zikredilir. Bunun gibi de kırk ve kırkların çeşitli alanlarda çoklukla bazen de kesretten kinaye […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

ERKEN EMEKLİLİK

ERKEN EMEKLİLİK Hayatın sıkıntılarıyla bocalaşa bocalaşa gelmişti bu ana kadar.Her insan hayal eder ya;İnşallah emekli olursam bir ev ve bir de ev alacağım,daha öteye gidenler ise;bir çiftliğim olsun,içinde küçük ve büyük baş hayvanlarım olsun,kendim için bir meşgale bulunsun,düşünce ve hevesi sürekli dile getirilir. Her insan cennet hayatını hatırlatan bir hayatı dünyada yaşamak ve o ortamı […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

HAYATIMIZI YAŞAYALIM

HAYATIMIZI YAŞAYALIM Evet hayatımızı yaşayalım,kendi hayatımız olsun,başkalarının hayatı,başkalaştıran hayatlar olmasın. Kendi hayatını yaşamıyanlar veya yaşıyamıyanlar başkalarının hayatını yaşama mecburiyetinde kalırlar. Kendileri olmayıp başkaları olanlar cızırtılı ses çıkartan plaklar gibi veya başka kanalların ve hatların kendi hattına girip görüntüsünü bozmasına benzer. Hayatımızı yaşayalım,onu bitirmeyelim. Hayatını yaşamıyanlar onu bitirirler,kendileri biter ve yaşlanırlar. Cırcır böceğide hayatını yaşar,bal arısı […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015