Archive for the 'Namaz İbadeti' Category

NAMAZ NEDİR

NAMAZ NEDİR ? -Namaz; Allah’ın bir emridir. -Namaz;Allah’a karşı kulun borcunu ödemesidir. -Namaz;Dinin direğidir. -Namaz;Allah’ın sonsuz nimetlerine karşı bir şükürdür. -Namaz;İnsanı doğru yola iletir. -Namaz;Gözün nuru,kalbin sevinci,aklın istikametidir. -Namaz;Maddi ve manevi yönden temizlenip,arınmaktır. -Namaz;Bütün ibadetlerin özüdür. -Namaz;Kalbin nuru,imanın alametidir. -Namaz;İnsanın Allah huzurunda olup,devamlı gözetildiğini hatırlamasıdır. -Namaz;İslâmın ilk ve temel şartıdır. -Namaz;İnsanın vazifesini yapmasından dolayı huzurlu […]

Loading

No ResponsesAralık 29th, 2020

KÂİNAT NAMAZDA

KÂİNAT NAMAZDA “Kâinat bir cami-i ekber ve bütün mahlukat taifeleri bir salat-ı kübrada cemaat ile herbiri kendine mahsus bir ibadetle ve hal dili ile bir nevi namaz kılıyorlar gibi Mabud-u Zülcelalin muhit rububiyetine karşı çok geniş bir ubudiyetle mukabele için tedbiri umumun şehadetlerini ve tevhidlerini tasdik eder ki, aynı neticeyi ispat tarzında vaziyet alıyorlar. ….mecmu-u […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

VAKİTLERE TAKILANLAR

VAKİTLERE TAKILANLAR Sabah namazının imsak ve giriş vakti beşte ise;güneş doğduktan sonraki vakit kazaya,imsaktan önceki bir dakika da teheccüde girmektedir. Hassas bir hat.. Sabah,öğle,akşam güneşe bağlanmış. Doğumu,tepeden inişi,batış ve de diğer vakitler içerisinde yapılanlar eda olurken,vakit dışındakiler yaralı,kazalı bir namaz olmaktadır. Bayram namazları bayram günlerine takılmış bir namazdır. Bir salkım ki,ancak o zamanda koparılır ve […]

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015

NAMAZ

NAMAZ Kur’anı Kerim-de doğrudan ve dolaylı olarak yüze yakın ayet ,namazı emretmektedir. Namaz insanın manevi duygularının ekmek,hava su gibi zaruri ihtiyaçlarındandır. Hazır zevke mübtela olan nefis,rahat ve keyfine düşkün bir insan için,bedene ağır gelebilir. Oysa bedeli büyük olan bir hizmet için böyle bir gayret azmıdır.Zira yevmiye ile çalışan bir insana bir saatlik bir hazinenin kazılmasında […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

CUMA NAMAZI KADINLARA FARZ MIDIR?

CUMA NAMAZI KADINLARA FARZ MIDIR? -Âyette, “Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı (ezan okunduğu) zaman, hemen Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız, elbette bu, sizin için daha hayırlıdır.” buyrulur. Buradaki namaza -iman edenler- ifadesiyle umumu ifade ederken,alış verişi bırakın-ifadesiyle hususu ifade eder.Zira alış veriş genelde erkeklere aid bir husustur. Umumi hüküm […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

GEÇMİŞ ÜMMETLERDE NAMAZ

GEÇMİŞ ÜMMETLERDE NAMAZ İnsan Allah ile olan irtibat ve ilişkisinde imandan sonra en büyük bağ ibadetin ruhu olan namazdır. Var oluşun sebebi,devamı ve neticesidir. Terk etme ise kopuşun önemli sebeblerindendir.Sonuçta imanda zayıflama ile beraber bir kopmaya gitmektedir. -Namazı terk etmenin getirdiği sonuçları ise Rabbimiz şöyle beyan ediyor:” Onlardan sonra, namazı zayi eden, şehvet ve dünyevî […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015