CUMA NAMAZI KADINLARA FARZ MIDIR?

CUMA NAMAZI KADINLARA FARZ MIDIR?
-Âyette, “Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı (ezan okunduğu) zaman, hemen Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilmiş olsanız, elbette bu, sizin için daha hayırlıdır.” buyrulur.
Buradaki namaza -iman edenler- ifadesiyle umumu ifade ederken,alış verişi bırakın-ifadesiyle hususu ifade eder.Zira alış veriş genelde erkeklere aid bir husustur.
Umumi hüküm tahsis edilmektedir.
*Cuma namazına çağrıldığında namaz kendisine farz olan bir kişinin alış veriş yapması caiz değil,haram olarak kabul edilmiştir.
Kadınlara ise Cuma farz olmadığından onların alış verişi bu kapsamın dışında değerlendirilmektedir.
Ancak bunun hangi vakit olduğu an ise;ezan okunduğunda,hutbe anında ve iki rekatlık farzın kılındığı anlar olarak söylenmiştir.
-Kadınlar Cuma kılmış olsalar,o günün öğle namazını kılmazlar.
-Cuma günü öğle namazını kılmakla da –erkeklerin bir farklılık ciheti olsa da- Cuma sevabı alırlar.
*Hadis:”Cuma namazı köle,kadın,çocuk ve hasta hariç her Müslüman üzerine cemaat içinde yapması gereken vacib bir hakikattır.”
Bu hadise istinadendir ki; Cuma namazının farziyyeti , olan bu umumi hüküm, sünnetle tahsis edilmektedir.
Bu hüküm aynı zamanda icma ile de sabit olmuştur.
Ancak ifade ettiğimiz gibi;bir kadın her ne şekilde olursa olsun, Cuma namazını kılarsa,onun o günkü öğle namazını kılması gerekmez.
Cumanın şartı sıralanırken ilk şart olarak;Erkek olma şartı sıralanır. Cum’a namazı kadınlara farz değildir. Ancak namazı cemaatle kılarlarsa bu yeterli olup, öğle namazını kılmaları gerekmez.
Bu tıpkı misafir olan bir kimsenin müsaid olduğunda cumayı kılması gibi,bir kadın da kendisi için cumayı kılabileceği,fitneden uzak bir ortam olduğunda veya teravihte olduğu gibi uygun bir ortamın hazırlanması halinde mecburiyet olmaksızın kılabilir.
-Kadın ve erkek ihtilatı olmaksızın teravihteki düzenleme gibi sıralanılarak yapılması uygun olur.
“Namazda erkek saflarının en faziletlisi en önde olanı, fazileti en az olanı ise en arkada bulunanıdır. Kadın safların en faziletlisi ise en arkada kalanı, en az faziletlisi ise en önde olanıdır.”
-Peygamberimiz mazeretsiz olarak üç cumayı kılmayan bir kimsenin kalbinin mühürleneceğini söylemiştir. (İbn-i Mâce)
Cumanın fazileti ile ilgili olarak bir çok hadis rivayet edilmektedir.
* Cuma namazının umumi hükmünün peygamberimizin hadisiyle tahsis edilip kadınlara farziyetinin kaldırılmasını tenkid edip,Kur’an varken Rasulullahın uygulamasını nasıl kabul edebiliriz,Kuran bize yeter diyen kişi,aslında kendi kısır görüşünü Rasulullahın görüşünün önüne geçirdiğinin de farkında değildir.
Böylece kendisini peygamberden üstün tutmuş,öncelikli ve de tutarlı kabul etmiş olmaktadır.

MEHMET ÖZÇELİK
09-06-2014

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015