IRKÇILIK

IRKÇILIK
Irkçılıkta yaratılmışların kendilerini bir başkasından üstün görmesi,yaratanı sorgulaması ve onu tahkir manası yatmaktadır.
Adeta Allah beni farklı,üstün ve ayrıcalıklı yaratırken,sendeki malzemeleri ikinci el ve eksik olarak kullanmıştır.İyi yapmamış ve yapamamıştır,mantığı yatmaktadır.
Muhatabından ziyade yaratanı sorgulamakta,sanattan çok sanatkâr hedef alınmaktadır.
Zira sanattaki farklılıklar,sanatkârın farklılığından,ona vurulan fırçanın farklılığından,isimlerin farklı surette tecellilerinden kaynaklanmaktadır.
‘Hulika min mâin dâfik’ -Atılan bir sudan (meni-sperm) yaratıldı.-
Yani atılmış bir sudan ,diğer bir ifadeyle bir meni ve spermden yaratılan,sonunda bir leşe dönüşen ve toprak olan şu insandaki bu gurur ne?
Nedendir?
Menisi mi çok daha iyi,gübresi mi çok değerli?
*Hacda Afrikalı bir siyahiyi görüp şaşkın şaşkın ona bakan kişiye yaklaşan bu Afrikalı ona sorar;
-Beyefendi,boyayı mı beğenmediniz yoksa boyacıyı mı?
Her iki durumda da o ilahi siyah boyayı vuran boyacı olan ilahi kudret olduğuna göre,kim tenkid edilmektedir?
*Kulluk ırkçılığa manidir.
Kulluktan uzaklaşıldığı nisbette,ırkçılık büyür ve gelişir.
Kulluk tüm ırkları tek bir camide ve bir çatı altında toplar.
-Ben kul olup yandım,kül oldum.Irkçılıkla taş oldum.
-Kulluk da olan başkası için yanıp,mum gibi etrafı aydınlatırken,ırkçılıkta başkasını yakıp aydınlanmaya çalışır.
-“Milletin efendisi, onlara hizmet edendir.”
Kendisini üstün görerek,onları kendisine hizmet ettiren değildir.
-Büyüklere bende olmak,bir yere vali olmaktan daha yeğdir.
-Kim olduğun değil,kiminle olduğun önemlidir.
* Ben insanım diyen insana düşmez şad’ü handanlık
Düşen bi-çareyi kaldırmadır alemde insanlık
Hakikat ehlinin hali durur daim perişanlık
Bir işi etme kim gelsün sana sonra pişmanlık

Celis-i meclis-i ehl-i hakikat ol firar etme
Heva-yı nefsine tabi’olan yerde karar etme
Tekebbürlük eden insana asla i’tibar etme
Sana cevr-ü cefa ederse bir keş inkisar etme
*******
Hazer kıl kırma kalbin kimsenin canını incitme
Esir-i gurbet-i nalan olan insanı incitme
Tarik-i ışkda bi-çareyi hicranı incitme
Sabır kıl her belaya hane-i Rahmanı incitme

Felekde hasılı insan isen bir canı incitme
Günahkâr olma fahr-i alem-i zi-şanı incitme

Hasislikden elin çek sen cömerd ol kan-ı ihsan ol
Konuşma cahil-i nâdan ile gel ehl-i irfan ol
Hakir ol alem-i zahirde sen ma’nada sultan ol
Karıncanın dahi halin gözet dehre Süleyman ol. Alvarlı Efe Hazretleri
*”Yüzde ısrar etme, doksan da olur.
İnsan dediğinde, noksan da olur.
Sakın büyüklenme, elde neler var.
Bir ben varım deme, yoksan da olur!” Mevlana.
MEHMET ÖZÇELİK
15-02-2014

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015