NAMAZ NEDİR

NAMAZ NEDİR ?

-Namaz; Allah’ın bir emridir.

-Namaz;Allah’a karşı kulun borcunu ödemesidir.

-Namaz;Dinin direğidir.

-Namaz;Allah’ın sonsuz nimetlerine karşı bir şükürdür.

-Namaz;İnsanı doğru yola iletir.

-Namaz;Gözün nuru,kalbin sevinci,aklın istikametidir.

-Namaz;Maddi ve manevi yönden temizlenip,arınmaktır.

-Namaz;Bütün ibadetlerin özüdür.

-Namaz;Kalbin nuru,imanın alametidir.

-Namaz;İnsanın Allah huzurunda olup,devamlı gözetildiğini hatırlamasıdır.

-Namaz;İslâmın ilk ve temel şartıdır.

-Namaz;İnsanın vazifesini yapmasından dolayı huzurlu olmasını sağlar.

-Namaz;Kur’an-ın ve Peygamberimizin yolundan gitmeyi sağlar.

-Namaz;İnsana mükâfat olarak cenneti kazandırır.

-Namaz;İnsanın mükemmel bir insan olmasını sağlar.

-Namaz;İnsanı güzel ahlak sahibi yapıp,kötülüklerden ve kötü ahlaktan korur.

-Namaz;İnsanı cennet ümidiyle doldurup,Allah’ın rızasını kazandırır.

-Namaz;İnsanı cehennem korkusuyla günahlardan kaçındırır.

-Namaz;Ebedi âhiret hayat yolcusunun bir biletidir.

-Namaz;Sırat köprüsünden geçilmesini sağlayan bir buraktır.

-Namaz;İnsanı boğulmaktan kurtaran bir can simididir.

-Namaz;Toplumda zengin ile fakirin,alim ile cahilin kaynaşmasını sağlar.

-Namaz;İnançlı insanların işidir.

-Namaz;Dertlerin dermanıdır.

-Namaz;Bütün iyiliklerin kaynağıdır.

-Namaz;Müslümanın süsü ve değeridir.

-Namaz;Yalvarış ve yakarıştır.

-Namaz;Kabrin nuru,ebedi ahiret yolunun azığıdır.

-Namaz;Mü’minin beratı,kurtuluş ve güveni ve güvencesidir

-Namaz;Mü’minin şanı ve şerefidir.

-Namaz;Mü’minin mi’racıdır.

-Namaz;Kul olmanın bir gereğidir.

-Namaz;İnsanın yaratılış ve dünyaya gönderiliş amacıdır.

-Namaz;Ruhun gıdasıdır.

-Namaz;İnsanın meyvesidir.

-Namaz;Ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatıdır.

-Namaz;Allah’a şükür ve hamdetmek için emredilmiştir.

-Namaz;Zahmet değil,rahmettir.

-Namaz;Allah’a sığınmadır.

-Namaz;Geçici dünyada,ebedi hayatı kazanma sebebidir.

-Namaz;En büyük dua,en büyük ibadet,ibadetlerin özü ve özetidir.

-Namaz;İmandan sonra ilk görev,ilk sorgudur.

-Namaz;Mânevi yüksek makamlara çıkma yoludur.

-Namaz;Allah’a en yakın olma yoludur.

-Namaz;Hayata ve tüm ibadetlere bir anlam ve değer katmaktadır.

-Namaz;Allah’ın kuluna olan en büyük hediyesidir.

-Namaz;Bir ihtiyaçtır.

MEHMET  ÖZÇELİK

Loading

No ResponsesAralık 29th, 2020