SOKAK KÜLTÜRÜ

SOKAK KÜLTÜRÜ

Şeytanın hilelerinde de belirtildiği gibi şeytan Allah’tan;
Bana oturacağım bir toplantı yeri ver,dediğinde;
– Toplantı yerin sokak başları ile çarşı ve pazarlardır,buyurur.
Âhirzaman hadislerinde;
“Kadınlar,saçları deve hörgücü gibi ,sokaklarda dolaşacaklar.”buyurulur.
Sokaklarda güller bitmez,belki çabuk solar.
Sokaklar içinde bir çok sırları barındırır.
Sokaklar karanlık ve karanlık işlerle doludur.
Sokaklar her şeyin bulunduğu pazarlardır.
Her önüne gelenin içini ve içindekileri döktüğü yerlerdir.Bazen bit pazarı, bazen it pazarı,bazen bitlerin döküldüğü,bazen lağım ve kanalizasyon, bazen de hasretlerin yeridir.
Hakkında her türlü yazının yazıldığı yerlerdir.
Bir batılı olan Roj sokak üzerine yazdığı yazısının girişinde yazısına şöyle başlar:
“Sokakların gerçek sahipleri
fahişe, sarhoş ve delilere…”

Sokak kültürü..sokak kavgası..sokak çocuğu..sokak jargonu..sokak köpeği..
Sokakta yetişen yabani olur..sokak tüm yabaniliklerin toplandığı ve toplantı yeridir..sokakları ve sokaktakileri seçemeyenleri sokaklar seçer.
Sokaklar toplumların çöplükleridir.Kadınlar orada gıybet eder,birbirlerini çekiştirir,fitne kazanları kaynatılır.Olumsuzlukların fitili sokaklarda tutuşturulur.
Anarşistlerin,fitnecilerin fitne kazanlarını kaynattıkları kaynaklardır.

İsyanlar,darbeler,hırsızlıklar,adam öldürmeler,yan kesicilikler,kavgalar hep sokakta başlar ve sokakların ürünüdür.

Mahalle baskısı sokağın baskısıdır.Sokağa hakim olanlar mahalleye hakim kimselerdir.

Evdeki fısıltıların kulağı sokaklardır.Al haberi sokaktaki çocuktan.

Sokaklar bilgi verir,haber verir,güç verir,belki bir çok maddi imkân verir ancak kültür vermez,seviye vermez,insanlık vermez..kayıplar içerisinde bir şeyler aramak,çöplükte elmas aramaya benzer.

Sokaklar insanları yetiştirmez,bir şeyler katmaz belki tam tersine insandan çok şeyleri alır,almadıkça vermez.

Sokak kültürüyle yetişen insanlar,kaynaktan,ölçüden,dengeden mahrum yetişmiş insanlardır.

Evde sıkılan insanlar kendini dışarı atar..dışarıdan bir şey almak için değil belki içinde bulunan hastalıkları ve sıkıntıları dışarıya boşaltmak içindir.

Sokaklar hayattan çok kesitler aktarırlar..çok tükenen hayat hatıralarını içlerinde barındırırlar.
Dilleri olsa da bir konuşsalar!Nice yüzler kızarır,nice içler kararır,dünyayı gam bulutları çepe çevre sarar.

Toplumların kültürünü öğrenmek için,sokaklara kulak vermek gerektir.
İnsanlar içlerinde bulunanları dışarıya döker ve aktarırlar..küpler içlerindekilerini dışarıya sızdırırlar.

Çok farklı kültürlerde bulunan ayrı ayrı insanların toplandığı yerlerdir sokaklar.Tek kültürlü değil,çok kültürlü sürülmemiş tarlalardır sokaklar.

Kültür sürülmüş,ekilmiş,ilaçlanmış,yontulmuş,budanmış,kabalıktan arındırılmışlığı ifade eder.
Sokaklarda çok odunları bulabilirsiniz ancak o odunlardan yapılmış,kültürü ifade eden vitrinleri bulamazsınız.
Dökülmüş,kırılmış,kullanılıp eskimiş vitrinleri de bulabilirsiniz ancak son model el değmemiş vitrinleri bulamazsınız.

Sokaklar umumidir,hususiliği yoktur.Kendi hususiyetinizi değil,bir bölümünü bulabilirsiniz.

Sokaklar cemaatları değil,ihtilafları ve ihtilaflıları bir araya getirir.Oralarda ihtilaf ruhu hakimdir ve o duyguları beslemeye yönelik uygulamalar vardır.

Sokak kültürü şimdiki kahve kültürüdür,kahveye eleman hazırlar.

Darbeler sokakta başlar..sokaktakilerle başlar..sokaktakiler kullanılarak başarılır..sokaktakiler sokağa çıkma yasağı başlatır..oralara bizler hakimiz diye..sokaklara açılan kapılan kapatılır..boğaz tutulur.

Bana sokağını söyle,sana kim olduğunu söyleyeyim!!!

MEHMET ÖZÇELİK
01-08-2010

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015