İŞTE MISIR

İŞTE MISIR
Mısır tarihi ve köklü bir kent.Yusuf Peygamberin şehri,Musa peygambere beşiklik yapmış,faziletli alimler yetiştirmiş,çok devletlere analık yapmış,Fir’avunlar kenti olarak tanınmaktadır.
“Mısır İslamın zekî bir mahdumudur; İngiliz mekteb-i mülkiyesinden ders alıyor.”
İngiliz siyasetinin şekillendirdiği Mısır,İngiliz siyasal bilgiler fakültesinden siyaset dersini almış,şimdi ders vermekte,dersini uygulayaraktan deri değiştirmektedir.
Bir asır önce şekillenen dünyanın domino taşları devrilmektedir.Avrupa’nın yukardan inme,despot idareleri teker teker çatırdayıp yıkılmaktadır.
Bunun en büyük bedelini ve acısını bizler çektik.Mısırı da biliriz,Tunus’u ve diğer arap ülkelerini de çok iyi biliriz.
Halkla yöneticilerin birbirine uygun ve uyumlu olmadığı,kopuk yaşadığı yönetim sistemleri.
Allah’dan temenni edip dua edelim ki pahalıya satmasın,ucuz atlatsın, başlarından kolay atsınlar.
Mısır deri değiştiriyor,biz derimizi değiştirdik,şimdiler de eski ve eskimiş elbiselerimizi üzerimizden atıyoruz.
Bir asır önce dikilen elbiseler dar gelmekte,yırtılıp yamanmakta ancak yama da tutmamaktadır.
Lokomotif çalışınca vagonlarda çalışmaya başladı.
Türkiye lokomotiftir. Türkiye’nin elinin kolunun öncelikle bağlanıp susturulması, İslâm dünyasının susturulmasına ve durdurulmasına yöneliktir.
Ordu Abbasilerden beridir bin yıllık şerefini,cuntacılara alet olup 1960-70-80-97 ve devamında kirlettiği elbisesini ve bu şerefi polise devretmiştir.
Dolayısıyla millet yere atılan değerlerini kaldırmış,millet ayağa kalkmıştır.Bu asil milletin ayağa kalkması,çok milletlere de emsal oluşturmuştur.
Bayrak düştüğü yerden kalkmıştır.
Sıra diğer bayrakların ve bayraktarların kalkmasındadır.
Yüz asır önceki projeler iflas etmiş,geriye zulüm ve göz yaşı bırakmıştır.
Sıra İslâmın en şanlı döneminin projelerinin devreye girmesindedir.Bunun içerisinde hristiyan devletleri de dahildir.
Bir asır önce Avrupa’ya hamile olan biz ve İslam dünyası yoruma gerek kalmayan kopuk bir nesil doğurdu ve yetiştirdi.
Avrupa’dan damızlık getirme bile teklif edildi,bu memleketi domuzluk haline getirmek için.
Bugün ise o kopuk insanlardan değerlerine bağlı insanlar çıkmıştır.Döküntüleri saymazsak azımsanacak bir durum değildir.
Bediüzzamanın dediği ‘Nesli Cedid’,Âkif’in söylediği ‘Âsım’ın Nesli’ gecikmeli de olsa gelmektedir.
Fir’avunlar dönemi kapanıyor,Musa’lar dönemi açılıyor.
Fir’avunların kucağında yetişen Musa’lar artık iş başında.
“Evet, ümitvar olunuz; şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sada, islamın sadası olacaktır!”
MEHMET ÖZÇELİK
01-02-2011

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015