NEFSİN DESİSESİ , KALBİN SESİ

NEFSİN DESİSESİ , KALBİN SESİ

Hayatımızda olan tüm menfilikleri haklı olarak nefis ve şeytana veririz. Onu suçlarken âdeta gizli olarak kendimizi de tebrie ederiz. O nefis bizim nefsimiz değilmiş gibi veya o şeytana aldanan biz değilmişiz gibi…

Evet şeytan bizatihi şerdir,şerrin mümessilidir. Tıpkı suda içse zehir akıtan yılan gibi,zehirlemekten zevk alan aldatıcı bir özelliğe sahibtir.

Nefis ise;hem hayra hem şerre kabildir. Her iki netice ondan tahsil edilebilir.

Kötü insanların ortaya koydukları menfilikler de elbette kader cihetinden bazı hayırlar melhuzdur,düşünülür.Zira;İnsan zulmeder,kader adalet eder.

Ehli imanın ifrat ve tefritteki durumunu vasata getirmek amacıyladırki,Allah o zalimler eliyle terbiye etmektedir.

Yıllardır müsbet ânada anlatılanlarla bir netice tam alınamazken,bir şer,bir inkilab,bir ihtilal,bir baskı o vasatı,birlik ve beraberliği,salim bir kafayla düşünüp kendi iç alemine dönmeyi insana dolaylı olarak kazandırmaktadır.Ancak bu itidalin sağlanması asla şerri hayra tebdil etmez.Zira şer yine şerdir.Şerlik amacıyla yapmıştır.

Kötülüklerin ve kötülerin muvaffakiyetinin bir sırrıda;içlerinde yüzde bir oranıjda dahi olsa bir samimiyet,bir fedakârlık,bir gayret çekirdeğinin bulunmasındandır.Böylece üstün gelende o sıfattır.O kötülük ve kötü üstün gelmeyip,onun içerisinde bulunan bir dane-i hakikatın galebesidir.

Kur’an-ı Kerim’de bir çok ayetin sonu:”Âkibet ve neticenin müttaki olup,Allah’dan sakınan insanların olacağı ifade edilir.Buda;

-Kötülüklerin üstünlüğü zahiri ve geçici olup,sonuçsuzdur.

-Üstün olan o kötü veya kötülük değil,onda bulunan güzel sıfatın üstünlüğüdür.

-Hüküm neticelere göre verilir.Nitekim Uhud savaşında büyük bir farkla,başlangıçta müslümanlar üstün gelmişken,sonucun aleyhe dönmesi o savaşda hüküm,müslümanların mağlubiyetiyle sonuçlanmıştır.

Aslında bu mağlubiyette de bir galibiyet söz konusudur,şöyleki;Bu savaştan sonra müslüman olup İslâmiyete giren Halid bin Velid gibi bir kahraman kazanılmıştır.Mağlubiyeti islâmdan öncede tatmayan bu insan belkide mağlubiyetle gururu kırılacak,islamiyete girerek göstermiş olduğu bu başarılar kazanılmayacaktı.Kaderin cilvesi…İlerideki Halid bin Velid,geçmiştekine galib geldi.

MEHMET ÖZÇELİK

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015