SIRA MATERYALİZMDE

SIRA MATERYALİZMDE
Evet sıra materyalizmde…
Kominizm çöktü,şimdi ise sıra materyalizmde.Kominizmden sadece fosil olanlar kaldı.Oda unutulmaması,insanlığa çektirdiği acıların hatırlanması için nümunelik fosiller,fos bir halde varlığını sürdürmektedir.
Bunlar maneviyat fukarası oldukları gibi,maddi ilerlemede de gayet geridirler.
İnsanlık ve ilerlemeye kapalı insanlardır.
Şimdi ise materyalizm iflasın eşiğinde..tüm sermayesini kullandı,bir şey bırakmadı geriye.
Dünyanın yüzde seksenini yiyen yüzde yirmilikler,yüzde seksenin bulduğu yüzde yirmiyi de bulamamak üzere çöküntünün eşiğindedir.
Madde ilmin ilerlemesi,teknolojinin hakim olması ile,hükmünü yitirmektedir.
Çünkü madde asıl değildir.
Her şey aslına rücu etmektedir.
Madde de kendisini ayakta tutan manaya inkilab etmektedir.
Maddeden uzaklaşıldıkça,hakikata yaklaşılmaktadır.
İnsanlık top yekun hakikata yaklaşmaktadır.
İman;kominizm ve materyalizme galib gelmiştir.
Maddenin bitişi,imanın başlangıcıdır.
Maddenin düşüşü,imanın yükselişidir.
Maddenin mahkumiyeti,imanın hakimiyetidir.
Marksist düşünceyle maddeyi gören avrupa,maddenin bitişiyle insanlığı ve yardımlaşmanın gereğini anlayacaktır.
Madde alınarak ve sahip olunarak değil,verilerek çoğalır.İslam zekat, sadaka,vakıf ve hayır müesseseleri gibi.
Ekonomik krizden kurtulmanın yolu,paylaşımdır.
Maddeleşenler,manda-laşırlar.
Evet,madde manaya kılıf olmalıdır.Onu korumalı,onun yerine geçmemeli ve geçirilmemelidir.
İnsanın maddeler alemi olan dünyaya gönderilmesindeki en önemli bir sebeb de;mananın yükseltilmesine çalışmak,ona basamak olup yükselmesine ve yükseltilmesine,yücelmesine ve yüceltilmesine sebeb olan bir binek olmaktır.
Mevlananın ifadesiyle;Ruh deveci,nefis ve beden ise devedir.
Binilen binenin yerine geçmemeli ve geçirilmemelidir.
Ayak baş yerine konulmamalıdır.
Maddeye bağımlı toplum,başı üzerine yürüyen insanlar topluluğudur.
Madde ruhun elbisesi ve süsüdür.
İnsanın diğer ruhanilere olan farkı ve farklılığı,onun maddesidir.
Madde ruh değil,ruhun farklılığıdır.
Cenneti farklı kılan maddesidir.İnsan ise onun içinde,onun ruhudur.
İnsansız cennet,ruhsuz madde ve beden gibidir.

MEHMET ÖZÇELİK
10-04-2009

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015