ALLAH NİYE KANDIRSIN Kİ

ALLAH NİYE KANDIRSIN Kİ

Öyle ya, Allah niye bizi kandırsın ki?

İhtiyacı mı var?

Bize muhtaç mı?

Allaha ve ahiret gününe inanmayanlar şunu düşünmüyorlar mı ki, kendileri yüz sene önce yok idiler, yok iken var oldunuz.

Neden öldükten sonra var olmayasınız ki?

Allah gönderdiği kitaplarında vaatta bulunuyor, bazen de tehdit ediyor.

Bu bir haktır.

Allahın hakkıdır. Allah hakkını kullanıyor.

İnsana düşen hak yolda olma hakkını kullanmak kalıyor.

Allah hak etmeyene, hakkı olmayana neden lütufta bulunsun ki, onu neden gereksiz yere beslesin ki?

-Aslında insanların Allah-ın kandırdığını düşünmesi, Allaha olan düşmanlığından, bu ise Allah ile olan kulluğunu ve irtibatını kurmamasından kaynaklanmaktadır.

Mesela; -Elde etmek istediklerine ulaşamama.

-Kibir ve gurur.

-İnat ve diretme, direnme.

-Allaha karşı savaş açanlar bu kinlerini açıkça dile getirmektedir.

Bazıları bunu bilinçli olarak dile getirirken, diğer bazılarını da Allah söyletir.

Bazılarının Allahtan korkmuyorum, gibi ifadelerini kalpleri aslında titreyerek onaylamamaktadır.

Bir tedirginlik söz konusudur.

Vanası kapatıldığında her şeyinin biteceğini bilmemesi söz konusu değildir.

Bu durum bir yandan nihayet acziyetin bir ifadesi ve göstergesi iken, diğer yandan da Allah-ı güçsüz gösterip, aciz bırakma düşüncesidir.

Bütün Allah ile ilgili olan problemlerin ana kaynağı marifetteki yetersizliktir.

İnsan Allah ile olan irtibatı nisbetinde her türlü O’nunla ve yarattıklarıyla olan nisbet ve bağını kurabilir.

Allah eğer ahiret var diyorsa, madem bu mesele O’nun meselesidir, bize ancak inanmak ve kabul etmek düşer.

Başlangıçta gerek biz ve gerekse hiçbir varlık yok iken bu gün var ise, neden yarın yaratacağını ve hatta şu an var olduğunu söylediği ebedi ahireti vereceğini söylemesine  inanılmasın ki?

Hiçten yaratan, var olan şeyleri bir araya getiremez mi?

Mülk O’nun ve güç O’nun ise güçsüz olan bize O güç sahibinin gücüne inanmak düşer.

Problem Allah-ın bizi değil, nefsimizin ve şeytanımızın bizi kandırmasıdır.

İnanalım, kendi kendimizi kandırmayalım.

MEHMET ÖZÇELİK

23-07-2017

 

Loading

No ResponsesAğustos 2nd, 2017