ÂDEMİN ÇOCUKLARI KAVGA EDİYOR

ÂDEMİN ÇOCUKLARI KAVGA EDİYOR

Âdem baba! Bir bakar mısın, çocukların birbiriyle kavga ediyor.

Onunla yetinmeyip birbirinin kanını akıtıyor.

Belki Kabile kızmakla haklı olduğunu süregelen bu kan dökme ile göstermiş oldun.

Bunlar senin soyundan gelme.

Aynı kanı taşıyorlar, kanı bozuklar çıksa da…

-Havva anneciğim, Havva neneciğim çocuklarına bir şey söyle.

Bunlar senin de çocuğun.

Bir Habil-in ölmesinden dolayı o kadar göz yaşı dökmüşken, şimdi olsaydın her halde kan ağlardın.

-Nasrettin hoca hanımının ölmesi üzerine dul bir kadınla evlenir.

Evlendiği kadının da kendisinin de çocukları vardır.

Hocanın yeni hanımından birkaç çocuğu olur ve büyür de…

Bir gün çocuklar arasında bir kavga çıkınca duruma vakıf olan hoca hanımına seslenerek;

Hanım, senin çocuklarla benim çocuklar birleşmiş, bizim çocukları dövüyorlar.

-Dövülen, sürülen, kanı akıtılan bizim çocuklardır.

Bunlar nasıl çocuklar ki, kendi öz kardeşini dişliyor, kanını emiyor.

Bu nasıl bir bozulma, bu nasıl bir kişilik bozulmasıdır ki, insan bozuntusu ve bozması bir insan yüz binlerce insanı öldürebiliyor?

Size yedi yüz bin hatta yedi bin ve hatta yedi tane karıncayı öldür deseler gerçekten öldürebilir misiniz?

Yüzünüzü haklı olarak ekşittiniz.

Yapamazsınız.

Yedi yüz bin insanı ki bunlar içerisindekilerin hemen hemen hepsi çocuk, kadın, yaşlı, hasta, suçsuz ve masum insanlar.

-Allahım! Maruzatımı Adem ve Havva neneme arz ettim. Ancak onların bu konuda bir müdahale yetkileri yoktur.

Ey Rabbım! O öldürülen masumlar senin mahlukun, senin masnuun, senin kulların, aslında saldırı sanadır ey Rabbim!

O saldıranları sana havale ediyor ve Nuh Peygamberin lisanıyla sana sesleniyorum;

-“Nûh, şöyle dedi: “Ey Rabbim! Kâfirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma!

Çünkü sen onları bırakırsan, kullarını saptırırlar; sadece ahlâksız ve kâfir kimseler yetiştirirler.

Rabbim! Beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helâkini arttır.”[1]

MEHMET ÖZÇELİK

23-07-2017

[1] Nuh.26-28.

Loading

No ResponsesTemmuz 25th, 2017