HAM SÖZLER

HAM SÖZLER

Ham sözler, pişmemiş yemeğin ağızdaki zorluğu, midedeki yorgunluğu gibidir.

Ham sözler, pişmemiş hamur halindeki ekmeğin mideye yumruk gibi oturmasıdır.

Ham sözler, olmamış armudun ve meyvenin boğazda tıkanması, dildeki tatsızlığı, midedeki rahatsızlığı gibidir.

Ham sözler, pişmemiş, kart olan etin midedeki hazımsızlığı gibidir.

Ham sözler, akıl ve kalpte yoğrulmadan ağızdan çıkan ölçüsüz sözlerdir.

Ham sözler aklın zayıflığından, kalbin yetersizliğinden, vicdanın nefis ve şeytan tarafından işgalinden ibarettir.

Ham sözler cehaletin ürünüdür.

Ham sözler süzgeçten geçmeyen tifli çay gibidir.

Ham sözler hamlığın, olgunlaşmamışlığın bir göstergesidir.

Ham sözler kişinin aynasıdır.

Ham sözler, kişinin özü ve özetidir.

Ham sözler, dönüşü olmayan sözlerdir. Yaydan çıkan ok gibi.

Ham sözler, gönlü de, aklıda yaralayan yaralı ve yaralayıcı sözlerdir.

Ham sözler, atık ve hayatın çöplükleridir.

Ham sözler, kılıç yarasından daha ağır, kapanmayan yaralı sözlerdir.

Sözü bilen kişinin, yüzünü ak ede bir söz
Sözü pişirip diyenin, işini sağ ede bir söz

Söz ola kese savaşı söz ola kestire başı
Söz ola ağulu aşı bal ile yağ ede bir söz.

İlk söz vardı.

O da tamdı.

Ham olanların elinde ve dilinde ham kaldı.

Çünkü özlerinde o söz pişmemiş, çorak olduğundan ham kalmıştı.

Ham sözler, çorak ve çöl yapılıların ürünleridir.

Orada yetişse yetişse ot ya da diken yetişir.

Ham sözler, gamlı sözlerdir.

Ham sözler, ruhsuz sözlerdir.

Ham sözler, toplumda ham insanları yetiştirir.

İlk bozulan şey sözlerdir.

Bozmak için ilk oluşturulan şey, ham sözlerdir.

Ham sözler, anlaşılmayan, anlamdan uzak sözlerdir.

Ham sözler, şeytanın kalbe diktiği dikenlerdir.

Ham sözler arzidir, beşeridir.

Semavi sözler onu pişirir, geliştirir.

Yemeklere tat veren tuz, klor ile sodyumdan ibarettir. Bunların her ikisi zehirdir.

Ham söz zehir gibi öldürür.

-En çok kullandığımız kelime, şey.

Var ve varlık demektir.

Yetersiz söz…

-Sözün seni böbürlendirdiği vakit sus; susman seni böbürlendirdiği zaman
ise konuş ( Talk b. Habib)

MEHMET ÖZÇELİK

24-05-2017

Loading

No ResponsesMayıs 30th, 2017