MUSA VE SARAHLAR MESELESİ

MUSA VE SARAHLAR MESELESİ

Kur’an-ın hükmünce müslüman erkeklerin ehli kitap olan kadınlarla evlenmeleri caizdir.[1]

Son günlerde gayrı müslim yani ehli kitapla evlenmeler rağbet bulmakta,bu meseleler gündemi meşgul etmektedir.

Bir müslüman kadının hiçbir suretle gayrı müslim bir erkekle evlenmesi caiz değildir. Çünki aile ve çocuklar hukuken erkeğin vesayetindedir.

Kız ve kız tarafları ehli kitab olup çocuklarını taleb ettiğinde veya müslüman olmuş,erkeğin tarafındaki kızlarını taleb ettiklerinde,olaya asr-ı saadetteki bir uygulamayla ışık tutabiliriz;

Nitekim hicretten önce müslüman olupda,anne-babasından ayrılarak tek başına Medine-ye hicret eden Ümmü Gülsüm binti Akabe (R.A.h.)yi almaya gelen iki kardeşi,şarta bağlı olarak kız kardeşlerini Hudeybiye anlaşmasındaki bir madde gereği istediğinde,zaafiyetini dile getiren Ümmü Gülsüm-ün bu durumu üzere şu ayet nazil olmuştur;

“Ey iman edenler! Mü’min kadınlar hicret ederek size geldiği zaman,onları imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz de onların inanmış kadınlar olduklarını öğrenirseniz onları kâfirlere geri göndermeyin. Bunlar onlara helal değildir. Onlarda bunlara helal olmazlar. Onların (kocalarının) sarf ettiklerini (mehirleri) geri verin. Mehirleri kendilerine geri verdiğiniz zaman onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Kâfir kadınları nikahınızda tutmayın,sarf ettiğinizi isteyin. Onlar da sarf ettiklerini istesinler. Allah’ın hükmü budur. Aranızda o hükmeder. Allah bilendir,hikmet sahibidir.”[2]

İman etmiş olan,etmemiş olan anne-baba gibi akrabalarından iman cihetinden ayrı olduğundan,hukuk cihetinden de ayrıdırlar.

Burada kadınlarla ilgili kısım;Allah tarafından zaifliklerinden dolayı çıkarılmış oluyor.

Burada önemli olan onların Allah için iman etmiş olmaları,dünyevi hiçbir faide-mal-koca gibi- gözetmemeleridir.[3]

Allah;her varlık gibi,kız konusunda da hakkı en büyük olandır. O halde söz onundur.

20-5-1997

MEHMET ÖZÇELİK

[1] Maide.5.

[2] Mümtehine.10.

[3] Bkn.Büyük İslam Kadınları.M.Emre.295.

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015