KADİR GECESİ

KADİR GECESİ

Kadir ve kıymeti değerli olan bir gecedir.

Âyetlerde:”Biz onu (Kur’an-ı) Kadir gecesinde indirdik.Kadir gecesinin ne olduğunu sana haber veren oldu mu?Kadir gecesi,bin aydan daha hayırlıdır.Zira o gecede,her iş hakkında bir takım emirler alarak Rablerinin izniyle melekler ve ruh (Cebrail) yere iner.O gece, selâmettir, esenliktir. Fecrin doğuşuna kadar devam eder.”(Kadr.1-5)

“Fecr,on geceye…yemin olsun ki…”(Fecr.1-2)

Burada yapılan yeminin,Ramazanın son on günü olduğu söylenmiştir.

Andolsun o Kitab-ı Mübine ki,biz onu mübarek bir gecede (Kadir gecesinde) indirdik.Çünkü biz uyarıcıyızdır.”(Duhan.2-3)

Geçmiş ümmetlerin ömrünün uzun ve ibadetli olmasına karşı,bize ihsan edilen bu mübarek geceler de uzun ömrü kazandıran gecelerdir.

Bu gecede melekler tüm dünyayı ve alemi gezerek istiğfar ve duada bulunanları tesbit ederler.

Bu gece,tüm alemin aydınlandığı bir gece,tüm cehaletlerin kalktığı bir gecedir.

Kur’an-ın ve tüm hükümlerinin devreye girdiği bir gecedir.

Kâinatın aklı mesabesinde olan Kur’an ile insanlığın aklına kavuştuğu bir gecedir.

Allah’ın varlığının en büyük alametleri olan Rasulullahın ve Kur’an-ın buluştuğu bir gecedir.

Kur’an ile şekillenen maddi alemimizin değişmesiyle beraber,mânevi alemimizin de şekillendiği bir gecedir.

Âşıkların maşukuna kavuştuğu bir gecedir.

Şeytanların zincire bağlanıp,nefsin teslim ve terbiye olduğu bir gecedir.

Maddi ve mânevi alemimizin istihaleden geçtiği bir gecedir.

Ramazanın son on gününde yapılan itikafla da,âdeta âhiret adamı olma gecesidir,bu gece.

Tüm ibadetleri cemeden bir gecedir,bu gece.

10-5-2003

Mehmet ÖZÇELİK

Loading

No ResponsesOcak 3rd, 2015