Archive for Ekim 26th, 2020

DUHAN SURESİ-30-42

Loading

No ResponsesEkim 26th, 2020

DUHAN SURESİ-1-29

Loading

No ResponsesEkim 26th, 2020

SAHABELER

SAHABE http://www.tesbitler.com/category/hz-muhammed-ve-sahabe/ http://www.tesbitler.com/category/hz-muhammed-ve-sahabe/page/2/ *************    -SAHABE:” Sahabeler, feyz-i sohbet-i nübüvvetten herkesten ziyade dâr-ı âhireti düşünerek, dünyanın fenasını bilerek, kıyametin ibham-ı vaktindeki hikmet-i İlahiyeyi anlayarak ecel-i şahsî gibi dünyanın eceline karşı dahi daima muntazır bir vaziyet alarak, âhiretlerine ciddî çalışmışlar.”(S.343,453) “Evet sahabeler ekseriyet-i mutlaka itibariyle hakka âşık, sıdka müştak, adalete hahişgerdirler.”(S.484) “Enbiyadan sonra nev’-i beşerin en efdali […]

Loading

No ResponsesEkim 26th, 2020

ZUHRUF SURESİ-68-89

Loading

No ResponsesEkim 26th, 2020

ZUHRUF SURESİ-46-56

Loading

No ResponsesEkim 26th, 2020

ZUHRUF SURESİ-57-67

Loading

No ResponsesEkim 26th, 2020