Kuran-da müteşabih olan hususlar hangileridir?

Kuran-da müteşabih olan hususlar hangileridir?

Kur’an’da müteşabih olan hususlar, anlamı açık ve net olmayan, çeşitli yorumlara açık olan ve kesin bir şekilde anlaşılamayan ayetlerdir. Müteşabih ayetler, genellikle sembolik ve mecazi ifadeler içerir ve anlamı tam olarak belirlemek zor olabilir. İslam bilginleri, bu tür ayetleri anlamak için çeşitli yorumlama yöntemlerini kullanır.

Müteşabih olan bazı Kur’an ayetleri, şunlardır:

Al-i Imran Suresi, 7. ayet: “O, kitabın kendisi tarafından indirileni bildirmek için indirdiği indirileni (Kur’an’ı) içinde bazı ayetler taşır. Bunların anlamı açık, onlar Kitabın anasıdır; diğerleri de (anlamı) müteşabihdir. Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve te’vilini bilmedikleri şeyi te’vil etmek için ondan bir parça seçerler. Halbuki te’vilini Allah’tan başkası bilir. İlmi az olanlar da, “Biz ona inandık; hepsi Rabbimiz katındandır” derler. Yalnız akıl sahipleri öğüt alırlar.”

Bakara Suresi, 26. ayet: “Allah, insanlara bir misal veriyor; işte onu insanlar anlar; ancak ilim sahipleri kavrar.”

Zümer Suresi, 23. ayet: “Allah, güzel bir şekilde örnek verdi: İki adam, biri dilsiz, biri işitmez. İkisine de iş gördürmek istediğinde, o dilsiz, diğerine yönelir: “Ben sana uyacağım” der.”

Bu gibi ayetler, Kur’an’ın anlaşılmasını ve yorumlanmasını gerektiren konular içerir. İslam bilginleri, daha net olan ayetleri ve hadisleri kullanarak, müteşabih olan ayetlerin anlamını anlamaya çalışır ve İslam hukuku ve teolojisi üzerinde düşünürken bu ayetleri dikkate alır.

Loading

No ResponsesTemmuz 30th, 2023