Archive for the 'Âhirete İman' Category

KIYAMET KOPACAK – MIŞ !!!

KIYAMET KOPACAK – MIŞ !!! Kıyamet ile ilgili daha önce yazmış ve konuşma yapmıştık. Maya takvimine dayanarak,21 Aralık 2012 yıkında kıyametin kopacağı iddia edilmiştir. Bu konuda uzun araştırmalar sonucu hem dini ve hem de bilimsel kaynaklara dayanarak yapmış olduğum araştırmaları şöyle özetleyeceğim; Evvela Lokman suresinin 34. son ayetinde,kıyametin ilminin ancak Allha-a aid olduğu açıkça belirtilir. […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

ÇÖPLÜK

ÇÖPLÜK Ya olmasaydı? Atık ve döküntü maddeler,aslın oluşumundaki zaid maddelerdir. Aslı koruyan,özün oluşumunu sağlayan kalıb maddelerdir. Şekerin oluşması için,pancar posasının ayrıştırılması gerekmektedir. Efendimizin;”İnsanlar madenler gibidirler.”sözü, Kur’an-ın;”Vemtazul yevme eyyühel mücrimun” -Ey günahkârlar,posalar,yontulmamış keresteler,kabuklar,atıklar,çöplükler, kabalar, pişmemiş hamlar,olmamışlar bugün artık diğer olmuşlardan ve özlerden ayrılınız.Artık zaman ayrılma zamanıdır.- Ayrılın özlerden,kurtarın özleri. İncinin oluşmasına hizmet eden midye ve kabuk,inci […]

Loading

No ResponsesOcak 2nd, 2015

ÂHİRZAMAN FİTNELERİ

ÂHİRZAMAN FİTNELERİ “Hakîki bir Müslüman, samîmi bir mü’min hiçbir zaman anarşîye ve bozgunculuğa taraftar olmaz. Dînin şiddetle menettiği şey, fitne ve anarşîdir. Çünkü, anarşî hiçbir hak tanımaz; insanlık seciyelerini ve medeniyet eserlerini canavar hayvanlar seciyesine çevirir ki, bunun âhirzamanda ‘Ye’cüc’ ve ‘Me’cüc’ komitesi olduğuna Kur’ân-ı Hakîm işaret buyurmaktadır.” Âhirzamanın en büyük alametinin ,hepsininde odaklandığı temel […]

Loading

No ResponsesOcak 1st, 2015

KIYAMET YAKINDIR

KIYAMET    YAKINDIR             “ Evet “Kıyamet yakındır.”[1]                  1400 küsür yıldır geçtiği halde hala gelmemesi konusunda Bediüzzaman;Bu ifadenin onun yakınlığına halel vermediğini,buradaki kıyamet,dünyanın ecelidir,der.             Bir insanın 70 yıllık ömründeki ay ve yılın aldığı yer ile,milyonlarca yıllık dünyanın,milyarlarca yıllık kâinatın bağlantısı olan umum evrendeki yılların ve hatta asırların farkını ve yakınlığını da ona göre düşünmek […]

Loading

No ResponsesOcak 1st, 2015

DÜNYANIN SONU

DÜNYANIN              SONU             Bazen derinlere dalar,uzun uzun hasretlere girer,hasretler ve hüzünler çekeriz.             Bu bazen lise son sınıfın sıralarında,bazen üniversitenin son senelerinde,bazen de emekliden itibaren dile getirilen hasretler,acıları ve tatlılarıyla hatıralar…             O eski günler… Askerlik günleri…             Ancak en güzeli ve tatlısı;sonunun tatlı ,başarı ve güzellikle son bulup bitmiş olmasıdır. Tard değil takdirle,reddedilmiş değil […]

Loading

No ResponsesOcak 1st, 2015

B E R Z A H

B    E   R   Z   A   H                      Dünya alemi perdeler alemidir. Her şey perdeli ve perdeli olarak gitmektedir. Tam bir mahremiyet içerisinde…             Her varlık kendi perdesine sarılmış..kendi alemiyle sınırlandırılmış…             Varlıklar,alemler,dünya,ahiret,hasılı her şey iç içe..bunları birbirinden ayıran bazı berzahlar ve perdeler mevcut… “On sekiz bin alem”denilmiş,o alemleri berzahlar birbirinden ayırdığı gibi,o alemin mensupları […]

Loading

No ResponsesOcak 1st, 2015

AHİRET AHVALİ

    A   H   İ   R   E   T     A   H   V   A   L   İ                Ö   N   S   Ö   Z               Bütün zihayatlar hayatlarının lisan-ı halleriyle Hâlıklarına takdim ettikleri mânevi hediyelerini ve lisan-ı hamdle ve şükürlerini,O Zât-ı Vâcib-ul Vücuda biz de takdim ederiz. Hem hadsiz Salât ve Selâm ol Peygamberimiz Muhammed Mustafa Aleyhis-Salâtu Vesselâm üzerine […]

Loading

No ResponsesOcak 1st, 2015

ÖLÜM OLGUNLUKTUR

ÖLÜM       OLGUNLUKTUR              “Sana nasihat edici olarak ölüm yeter.”          “Bütün günler ölüme gider,son gün varır.”(Montaigne)             Ölmek olmak demektir. Ölmenin yolu olmaktan geçer. Olmayan ölemez. Ne mi olmak? Çok şey. İnsan,kul,yaratılışını müdrik,ebede namzed bir varlık,Allah’a muhatab ve ayinedarlık yapacak ve yapabilecek bir ma’kes…             İstediğin kadar ölümün için dua et. Zor kabul edilir. Belki […]

Loading

No ResponsesOcak 1st, 2015

ÖLÜM BİR SON MU ?

ÖLÜM   BİR   SON   MU ?              Ölüm;bize çok yakın olmasına rağmen yanı başımızda hissedemememiz ne acı! Dilimizle ikrar ediyor: “Ben elbette öleceğim,benden önce milyarlarca insan gel de ve geçti.”diyoruz. Fakat buna bir de yürekten inanabilirsek hayatımızda bir çok değişiklik ve yenilik olacaktır. Ölümden amellerimizi düşünerek korkmalıyız. Fakat bu ölüm Allah yolunda gayret gösterirken olacaksa,manevi şehadeti […]

Loading

No ResponsesOcak 1st, 2015

A H İ R E T E İ M A N

E  K  L  E  R A  H  İ  R  E  T  E     İ  M  A  N M U K A D D İ M E Dünya aleminin son bulacağına dair Kur’an-dan ve tabiattan bir çok delil mevcuttur. Dünya her yönüyle ihtiyar bir dünya… Atmosferin delinmesiyle insanları korkutan son dengenin bozulmasıyla havanın ısınması ve buzulların erimesiyle […]

Loading

No ResponsesOcak 1st, 2015

ÖLÜM HAKİKATI

ÖLÜM       HAKİKATI          “Ölüm öldürülemez.”          Ölüm;yokluk değil,hiçlik değil,sönmek değil,idam değil,belki bütün sevdiklerimize,başta rabbimize,Peygamberimize ve yüzde doksan dokuz ahbabımızın bulunduğu memlekete bir sevkiyattır.             Hz. Yusuf Peygamber gibi ölümün gerçek güzel çehresini gören zatlar ölümü sevmişler ve istemişler. Baki ve ebedi olanı fani olana tercih etmişlerdir. Nitekim ayette:”Ey Rabbim! Mülkden bana (nasibimi) verdin ve bana […]

Loading

No ResponsesOcak 1st, 2015