KIYAMET YAKINDIR

KIYAMET    YAKINDIR

            “ Evet “Kıyamet yakındır.”[1]     

            1400 küsür yıldır geçtiği halde hala gelmemesi konusunda Bediüzzaman;Bu ifadenin onun yakınlığına halel vermediğini,buradaki kıyamet,dünyanın ecelidir,der.

            Bir insanın 70 yıllık ömründeki ay ve yılın aldığı yer ile,milyonlarca yıllık dünyanın,milyarlarca yıllık kâinatın bağlantısı olan umum evrendeki yılların ve hatta asırların farkını ve yakınlığını da ona göre düşünmek gerektir.

            Aynı zamanda kıyametin ne zaman kopacağı “Muğayyebât-ı Hamse”den[2]  yani beş bilinmeyen ğaybi şeylerdendir.

            Ve burada hedef;kişinin devamlı ahirete hazır bir vaziyet alıp,ciddi çalışması hedeflenmektedir.

            Peygamberimizin de;Tirmizi Hadis kitabının Fiten bölümündeki Hadisinde de:”kıyameti bekleyiniz,intizar ediniz.”ifadesi de bir irşad için söylenilmiştir.

            Hadiste:”Her gelecek şey yakındır.”[3] Gelecek ve gerçekleşecek olan kıyamet de yakındır.

 

                                                                                  7-5-1997

                                                                       MEHMET     ÖZÇELİK


[1] Kamer.1,bak.R.N.kudsi Kaynakları. A. Badıllı. 82,254.

[2] Lokman.34.

[3] R.N.K.Kaynakları.age. 601-602.

Loading

No ResponsesOcak 1st, 2015