ÂHİRZAMAN FİTNELERİ

ÂHİRZAMAN FİTNELERİ
“Hakîki bir Müslüman, samîmi bir mü’min hiçbir zaman anarşîye ve bozgunculuğa taraftar olmaz. Dînin şiddetle menettiği şey, fitne ve anarşîdir. Çünkü, anarşî hiçbir hak tanımaz; insanlık seciyelerini ve medeniyet eserlerini canavar hayvanlar seciyesine çevirir ki, bunun âhirzamanda ‘Ye’cüc’ ve ‘Me’cüc’ komitesi olduğuna Kur’ân-ı Hakîm işaret buyurmaktadır.”
Âhirzamanın en büyük alametinin ,hepsininde odaklandığı temel nokta Ye’cüc ve Me’cüc –ün çıkışıdır.
O ise anarşi ve terördür.
Bu ise yaratılmadan önce meleklerin tesbit ettiği;fesad çıkarıp kan dökmedir.
Aynı zamanda münafıklarında birinci özellikleridir.
Enes bin Mâlik -radiyallahu anh-den rivayet edilen bir Hadis-i şerif’lerinde Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuştur:
“Kıyamet kopmazdan önce karanlık gece kıtaları gibi fitneler olacak. Bu karışıklıklar içinde kişi mümin olarak sabahlayıp kâfir olarak akşamlar, mümin olarak akşamlayıp kâfir olarak sabaha çıkar. Birçok kimseler azıcık bir dünyalık karşılığında dinlerini satarlar.” (Tirmizî: 2196)
Ebu Hüreyre -radiyallahu anh-den rivayet edilen bir Hadis-i şerif’lerinde Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuştur:
“Birtakım fitneler olacaktır. O fitnelerde oturan ayakta durandan, ayakta duran yürüyenden, yürüyen koşandan daha hayırlıdır. Kim o fitnelerin başında dikilirse, fitneler onu yıkar. Her kim o fitneler zamanında sığınacak bir yer bulursa, hemen oraya sığınsın.” (Müslim: 2886)
Nitekim Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir diğer Hadis-i şerif’lerinde de şöyle buyuruyorlar:
“Mutlu kimse fitnelerden uzakta kalandır, mutlu kimse fitnelerden uzakta kalandır, mutlu kimse fitnelerden uzakta kalan ve fitneye maruz kalıp da sabreden kişidir. Fitneye başlayan ve çalışanın vay haline!” (Ebu Dâvud)
Ebu Bekre -radiyallahu anh-den rivayet edilen bir Hadis-i şerif’lerinde Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuştur:
“Muhakkak ki birçok fitneler olacaktır. Dikkat edin! Sonra bir fitne olacaktır ki; o fitne zamanında oturan kimse fitneye yürüyenden daha hayırlı, yürüyen fitneye koşandan daha hayırlı olacaktır.
Dikkat edin! O fitne indiği veya olduğu vakit; kimin develeri varsa fitneden kaçıp hemen develerinin bulunduğu yere gitsin, kimin koyunları varsa onların yanına varıp meşgul olsun, kimin toprağı varsa toprağına gitsin ve toprağı ile meşgul olsun!”
Bunun üzerine bir kimse:
“Yâ Rasulallah! Develeri, koyunları ve toprağı olmayan için ne buyurursun?” diye sordu.
Rasulullah Aleyhisselâm:
“Kılıcını alır, onun keskin tarafını bir taşla kırar. Sonra kaçabilirse süratle kaçsın!” dedi ve devamla şöyle buyurdu:
“Allah’ım! Tebliğ ettim mi? Allah’ım! Tebliğ ettim mi? Allah’ım! Tebliğ ettim mi?”
Bunun üzerine bir kimse:
“Yâ Rasulallah! Çarpışan iki safa, yahut çarpışan iki gruba zorla götürülürsem ve onlardan biri kılıcı ile bana vurursa veya bir ok isabet edip beni öldürürse ne olur?” diye sordu.
Rasulullah Aleyhisselâm:
“Hem senin günahını hem de kendi günahını yüklenir ve cehennemliklerden olur.” buyurdu. (Müslim: 2887 – Ebu Dâvud)
Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir diğer Hadis-i şerif’lerinde şöyle buyurmuştur:
“Muhakkak öyle bir fitne olacaktır ki, Arap’ın kökünü kazıyacaktır. Bunların maktulleri cehennemdedir. Dilin tesiri, bu fitnede kılıçtan daha şiddetlidir.” (Ebu Dâvud)
Abdullah bin Amr -radiyallahu anhümâ-dan rivayet edildiğine göre Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir Hadis-i şerif’lerinde şöyle buyurmuştur:
“Arapları kaplayan bir fitne olacaktır. Öldürülenleri cehennemdedir. O fitnede dil, kılıç darbesinden daha şiddetlidir.” (İbn-i Mâce: 3967)
Ebu Hüreyre -radiyallahu anh-den rivayet edilen bir Hadis-i şerif’lerinde Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz:
“Kureyş’ten bazı insanlar (ileride) insanları (fitne ile) ölüme sürükleyecekler!” buyurdu.
Ashâb-ı kiram:
“Yâ Rasulellah! Biz o zaman ne yapalım?” diye sordular.
“Keşke insanlar onlardan uzak bulunsalar!” cevabını verdi. (Buhârî. Tecrîd-i sarîh: 1469)
*Hazret-i Âişe -radiyallahu anhâ- Vâlidemiz der ki:
Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:
“Bu ümmetin sonunda yere batma, kılık değiştirme ve taşlaşma belâları meydana gelecektir.”
Ben:
“Yâ Resulellah! Aramızda sâlih kullar bulunduğu hâlde helâk olur muyuz?” diye sordum.
“Evet! Pislik meydana çıktığı vakit!” buyurdu. (Tirmizî: 1007)
*Şu anda etrafa pislik saçılmaktadır.
Terör çıkarıp,onlara destek olanlar ilerlemeyi istemeyen insanlardır.İstanbul Belediye başkanlığına aday olan kişi ”Mustaf Sarıgül, 30 Mart’ta seçilmesi halinde cumhuriyet tarihinin en büyük projeleri olan 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul’un yapılmaması için çalışacağını açıkladı. Projelere karşıtlığını bilim kurulundan aldığı rapora dayandıran Sarıgül, 3. Havalimanı’nın yerinin Silivri olduğunu söyledi.”
Daha öncede yazdım;tamamen Abdulhamid,Menderes, ve Özala yapılanların aynısı yapılmaktadır.
Eski gazete haberlerine bakılırsa birebir aynı yöntemin olduğu görülür.
*Bu fitnelerin ve darbelerin başında da hep İran faktörü öne çıkarılmakta ve işlenmektedir.
İran bize,biz İrana boğduruluyoruz.
Kime vurulduğu hatırlanmalıdır.
Yine Bediüzzamanı hatırlayalım:
“Ben tokadımı Atranik’le beraber (Ermeni/Taşnak Komitesi Reisi) Enver’e, Venizelos (Yunan Başbakanı) ile beraber Said Halim’e (Osmanlı Sadrazamı) vurmam! Vuran da nazarımda sefildir!” (Sünûhat).”
Buna alet olmak körlüktür,basiretsizliktir,ihanettir,seviyesizliktir ve en önemlisi hem dünyada ve hem de ahrette büyük bir pişmanlıktır.
*Vallahi de,billahi de,tallahi de bu oynanan oyunlarda devleti devirenlerden ziyade,bunlara alet olanlar,basireti bağlanıp olayların arkasındaki planı görmeyenler,tarih boyunca lanetle anılacak,ahiretteki sorgusu da iman ve ibadetten sonra her türlü sorgunun üzerinde olacaktır.
Daha önceki yazılarımda da işin vahametini dile getirmiş,basiretlerin açılması için uyarıda bulunmuştum. 1 2 3 4 5 6 7
7 –
MEHMET ÖZÇELİK
16-03-2014

Loading

No ResponsesOcak 1st, 2015